Överskridande av muntlig fullmakt

Hej! Jag bad min vän muntligt om hjälp att inhandla ett begagnat tv på loppisen i stan. Jag informerade henne om att den får max kosta 500kr. Min vän köper istället en tv från sin granne för 600kr. Grannen visste att min vän handlade för min räkning, men jag visste inte att hon skulle köpa från honom. I den här situationen undrar jag om ett bindande avtal har slutits?

Lawline svarar

Hej, Då du bad din vän om hjälp att köpa en tv gav du henne i avtalsrättslig mening en fullmakt att handla för din räkning. Då fullmakten endast har meddelats till henne muntligen, det vill säga något skriftligt meddelande saknas, är det fråga om en sådan fullmakt som avses i 18 § Avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#P18S1. En muntlig fullmakt består endast av en muntlig instruktion, och den skall följas. Man behöver därmed inte göra någon skillnad på behörighet och befogenhet, vilket skulle varit nödvändigt om det istället varit fråga om en skriftlig fullmakt. Gällande muntliga fullmakter sammanfaller dessa två begrepp. Detta innebär att din vän gått utanför fullmaktens gränser då hon inhandlat tv:n av din granne för ett högre pris än du instruerat henne om. Detta innebär att du inte är bunden av avtalet. Detta framgår av 11 § 2 st. Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P11S1. Vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”