Överskridande av muntlig fullmakt

2010-09-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag bad min vän muntligt om hjälp att inhandla ett begagnat tv på loppisen i stan. Jag informerade henne om att den får max kosta 500kr. Min vän köper istället en tv från sin granne för 600kr. Grannen visste att min vän handlade för min räkning, men jag visste inte att hon skulle köpa från honom. I den här situationen undrar jag om ett bindande avtal har slutits?
SVAR
Hej,

Då du bad din vän om hjälp att köpa en tv gav du henne i avtalsrättslig mening en fullmakt att handla för din räkning. Då fullmakten endast har meddelats till henne muntligen, det vill säga något skriftligt meddelande saknas, är det fråga om en sådan fullmakt som avses i 18 § Avtalslagen, se här.

En muntlig fullmakt består endast av en muntlig instruktion, och den skall följas. Man behöver därmed inte göra någon skillnad på behörighet och befogenhet, vilket skulle varit nödvändigt om det istället varit fråga om en skriftlig fullmakt. Gällande muntliga fullmakter sammanfaller dessa två begrepp. Detta innebär att din vän gått utanför fullmaktens gränser då hon inhandlat tv:n av din granne för ett högre pris än du instruerat henne om. Detta innebär att du inte är bunden av avtalet. Detta framgår av 11 § 2 st. Avtalslagen, här.

Vänliga hälsningar

Ulrika Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?