FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder16/09/2010

Icke betalda dagsböter

Hej! För sju år sedan, när jag var 15 år gammal begick jag mitt första brott, ett rån mot en person. Påföljden blev dagsböter 100 x 30 kr = 3 000 kr + avgift till brottsofferfonden på 500 kr. Belopp att betala: 3 500 kr. Eftersom jag nu så här sent i efterhand anser att med tanke på mina dåvarande ekonomiska förhållande är ett för stort belopp undrar jag därför om jag kan överklaga dessa böter på något sätt? De är ju självklart betalda i tid. Dessutom undrar jag vad som händer om man inte betalar dagsböterna? Med vänlig hälsning, NR

Lawline svarar

Hej, Huvudregeln inom svensk rätt är alla brottsmålsdomar kan överklagas till hovrätten. Denna regel gäller även om målet med överklagan enbart är att förändra valet av påföljd, https://lagen.nu/1942:740#K49P1S1 Det finns dock inskränkningar i denna absoluta överklagningsrätt. Till att börja med hade det enligt 49 kap 13 § rättegångsbalken krävts ett prövningstillstånd av hovrätten eftersom påföljden i ditt fall stannade vid böter. Skälen till att ge prövningstillstånd återfinns i 49 kap 14 § rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K49P13S1 Denna problematik blir dock inte aktuell i ditt fall eftersom domen har fått vad man kallar laga kraft. Om domen inte överklagas inom tre veckor vinner den alltså laga kraft vilket innebär att den står fast för alltid. Det går följaktligen inte att nu väcka talan emot domen och den fastställda bötesstorleken kan inte bestridas, se https://lagen.nu/1942:740#K51P1S1 Om dagsböter inte betalas får staten en fodran på dig som ger staten rätt att driva in pengar med exekutiva medel. Enligt 25 kap 8 § brottsbalken som hänvisar till bötesverkställighetslagen (1979:189) ges staten rätt att driva in pengarna med kronofogdens försorg. Kan kronofogden ej driva in pengarna på grund av ovilja av den bötfällde kan dessa böter i extrema fall enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) 15 § omvandlas till fängelse, se https://lagen.nu/1979:189#P15S1 Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo