Kan uppgifter lämnade vid förundersökning vara förtal?

FRÅGA
En person A som i en förundersökning uttalar kränkande formuleringar och lögnaktiga anspelningar etc. om en person B, kan den utsatta personen B anmäla A för förtal e.dyl. enligt Bb 5 kap ?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Förtal (5:1 Brottsbalken) innebär att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att uppgiften är ägnad att (att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vid bedömningen av om en uppgift är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, tar man framförallt hänsyn till vilka värderingar som råder på den utpekades ort och i hans bekantskapskrets. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall.

Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Den utpekade personen behöver inte heller kunna visa att hans anseende verkligen skadats av uppgiften. Det viktiga är att den lämnade uppgiften typiskt sett kan leda till att den utpekade utsätts för omgivningens missaktning.

Svaret på din fråga är alltså i princip ja. Förutsatt att uppgifterna är sådana att de typiskt sett leder till missaktning från omgivningen, spelar det ingen roll att uppgifterna lämnas i samband med en förundersökning.
Utöver detta vill jag göra några ytterligare anmärkningar.

Om de osanna anspelningarna gäller anklagelse om brott, har A inte gjort sig skyldig till förtal utan till falsk tillvitelse (15:7 Brottsbalken). Falsk tillvitelse innebär att man vid kontakt med åklagare/polismyndighet felaktigt utpekar någon som brottslig eller lämnar felaktiga uppgifter av försvårande karaktär vid utredningen av brott. Falsk tillvitelse är ett betydligt allvarligare brott än förtal. Om A:s påståenden gäller brottsliga handlingar skall det alltså behandlas som falsk tillvitelse och detta ”tränger undan” förtalsbrottet.

Vidare gäller att förtal som utgångspunkt faller under enskilt åtal (5:5 Brottsbalken). Med detta menas att det inte är åklagare som utreder och för talan om brottet, utan den förtalade måste själv väcka åtal mot den skyldige. Falsk tillvitelse hör däremot under allmänt åtal, dvs. det är åklagare som för talan.

Återkom gärna om du undrar något mer.

Vänligen,
Georg Dellborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)