Överlåtelse av hyresrätt

2010-09-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Bor tillsammans med min svärmor sedan ungefär 2 år. Nu har hon blivit allvarligt sjuk, vad händer när hon går bort? Får jag ta över hyreskontraktet eller blir jag bostadslös? Har varit skriven på samma adress i 2 år.
SVAR
Hej!

Din fråga rör bestämmelserna om överlåtelse av hyresrättigheter som återfinns i Hyreslagen (HL). Enligt 32 § HL, https://lagen.nu/1970:994#K12P32S1, får man som hyresgäst inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Detta gäller också om hyresrätten övergår genom exempelvis ett testamente, se 33 § HL, https://lagen.nu/1970:994#K12P33S1, vilket möjligen skulle kunna komma att bli aktuellt i ditt fall. Detta innebär att du helt enkelt kan börja med att undersöka huruvida din hyresvärd samtycker till en eventuell överlåtelse eller ej. Finns samtyckte är det inga problem för dig att bo kvar i lägenheten.

Skulle hyresvärden inte samtycka till överlåtelsen kan du möjligen vända dig till hyresnämnden för att där få tillstånd till att bo kvar i lägenheten. Detta kräver dock att förutsättningarna i 34 § HL är uppfyllda, här. Här anges att en hyresgäst som inte längre avser att använda sin hyresrätt har möjlighet att överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom eller henne.

Detta kräver för det första att du och din svärmor anses vara närstående. Enligt lagkommentaren till denna bestämmelse räknas syskon, föräldrar, barn och andra nära släktingar som närstående. Kriteriet kan även uppfyllas genom att man sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden eller annars sammanbor med någon som på grund av speciella omständigheter står hyresgästen nära. Du och din svärmor måste för det andra även uppfylla kravet på varaktighet. Typiskt sett anses ett sammanboende om tre år vara varaktigt. I praxis har dock betydligt kortare perioder godkänts, om sammanboendet avbrutits på grund av en oförutsedd händelse, till exempel ett dödsfall. Dessutom ställs vissa krav på sammanboendet. Du och din svärmor ska i det väsentliga haft delat hushåll och brukat lägenheten gemensamt för att detta skall anses vara uppfyllt.

Hyresnämnden skall även ta hänsyn till huruvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Här tar man hänsyn till den nya hyresgästens vilja, personliga kvalifikationer samt förmåga att fullfölja hyresavtalet.

Vänliga hälsningar

Ulrika Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2081)
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo

Alla besvarade frågor (96500)