Förklaring av 4 kapitlet 24 och 25 paragraferna utsökningsbalken

Hej. Jag skulle vilja förstå innebörden av kap 4 paragraf 24 och 25, i synnerhet 25e i utsökningsbalken. "När överlåtelse av fast egendom beror av villkor som ännu ej är uppfyllt, hindrar ej överlåtelsen att egendomen utmäts för fordran hos överlåtaren. Utmätningen omfattar i sådant fall även överlåtarens rätt mot den som har förvärvat egendomen. Uppfylls villkoret, gäller utmätningen därefter endast överlåtarens rätt mot förvärvaren. Utmätning av fast egendom får även äga rum för fordran hos den som har förvärvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. Återgår hans förvärv, omfattar utmätningen därefter endast den rätt som han i sådant fall har mot den som överlät egendomen" En rakare fråga är; jag har varit sambo i många år, köpt ett hus tillsammans osv. Om jag separerar och skriver över huset på henne, kan hon då bli betalningskyldig för mina eventuella skulder? Har det någon betydelse NÄR skulden uppstått? Mvh Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! I 4 kapitlet 24 paragrafen utsökningsbalken (https://lagen.nu/1981:774), står det att en fast egendom får utmätas för dina skulder om det framgår att du är ägare. Har du lagfart på fastigheten så utgås det ifrån att du är ägare. Även köpehandlingar kan bevisa att du är ägare av en fastighet om du inte än har hunnit söka lagfart. Den andra meningen i 24 paragrafen betyder att du har lagfart på fastigheten men du har antingen sålt den och köparen har inte hunnit söka lagfart eller så tillför fatigheten någon annan av någon anledning. Skulle du inte vara ägare av fastigheten kan den inte heller utmätas. 4 kapitlet 25 paragrafen första stycket utsökningsbalken, handlar om utmätning hos säljaren av en fastighet. Stycket handlar om att ett köp av en fastighet inte är helt färdig utan att det krävs något mer för att köpet ska vara färdigt, som exempelvis betalning. Eftersom det finns ett villkor innan köpet är klart så anses säljaren fortfarande ha fastigheten som en tillgång och den kan därför utmätas för dennes skulder. När köpet är klart kan säljaren bara bli utmätt på den rätt som denne har enligt köpehandlingarna, vanligtvis köpesumman. 4 kapitlet 25 paragrafen andra stycket utsökningsbalken, handlar om utmätning hos köparen av en fastighet. Köparen har du antingen fått tillgång till fastigheten och den är då av intresse för dennes borgenärer. Skulle köpet gå åter på grund av ett villkor så kan köparen borgenärer mäta ut den del som köparen har rätt till, alltså återfå köpesumman. Är huset säkerhet eller pant på något sätt för dina skulder så kan du inte skriva över huset på henne utan att borgenären (den som gav lånet) går med på det. Är det en skuld där borgenären inte har krävt någon säkerhet, som huset eller att huset av någon annan anledning ingår i kontraktet av skulden, så kan du skriva över huset på henne. En del banken kan ge ut ett lån beroende på hela din livssituation där huset kan ingå. Om det är ett lån där huset är med som säkerhet eller inte måste du kolla upp med borgenären för att vara helt säker. Är skulden kopplad till huset så övertar hon troligtvis också skulden och ska därmed betala den, om inte du kan ställa en annan säkerhet eller betala skulden. Har inte skulden något att göra med huset så har det ingen betydelse när skulden uppkom. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”