Felaktig löneutbetalning, har företaget rätt att kräva återbetalning ?

Jag tror att jag också har ett fall som går under "condictio indebiti". Jag avslutade en anställning 10.05.29 och erhöll min sista lön 10.06.25, samt semesterersättning 10.07.25. Nu 10.08.23 hör min fd chef av sig i ett mail att hon betalat ut 5400 kr för mycket på min slutlön 10.06.25. Min lön har alltid varit rörlig enligt Handels frisöravtal, och lönen låg inom ramen för vad jag brukade få ut normalt, så jag tänkte inte att lönen var ovanligt hög eller något. Jag har även talat med Handels och de säger att min fd arbetsgivare ej har rätt att kräva tillbaka pengarna, men jag vill ändå rådfråga er... Det som även hör till saken är att min lönespecifikation kom för ca en vecka sedan, så jag hade inte kunnat avstämma att det blivit fel ändå. Jag undrar om min fd. Arbetsgivare har rätt att kräva tillbaka summan såhär två månader efter utbetalning?? Jag är dessutom fn arbetslös och har inte några sparade pengar. Lönen är ju förverkad för länge sen...

Lawline svarar

Hej, Det verkar mycket riktigt röra sig om ett fall av Condictio indebiti, alltså frågan om återkravsrätt vid felaktig utbetalning (solutio indebiti), företaget har felaktigt betalat ut 5 400 kr för mycket. När det gäller felaktiga utbetalningar så finns det i Sverige ingen lagregel som reglerar rättsverkningarna. Genom praxis och doktrin så har det fastslagigt att som huvudregel skall betalningen återgå. Men ingen huvudregel utan undantag; Undantag 1: När betalning framstår som en frivillig disposition från den betalande parten. Man syftar här på att betalningen erlagts frivilligt och efter övervägande, oavsett rättslig skyldighet att faktiskt betala. Undantag 2: När mottagaren i god tro har inrättat sig efter betalningen. Här är skolexemplet att arbetsgivaren under längre tid betalar ut lite för mycket lön varje månad och arbetstagaren inte har någon anledning att misstänka att löneutbetalningen varit felaktig. Eftersom det inte finns någon lagstiftning eller entydig praxis på detta område uppkommer givetvis frågan; när kan man anse att mottagaren inrättat sig efter betalningen? Och under vilka förutsättningar anses mottagaren vara i god tro? HD har uppställt ett antal förhållningsregler även om bedömningen måste göras i varje enskilt fall. För det första ser man till partsförhållandena, när en privatperson mottar betalning från ett företag/näringsidkare så anses generellt utbetalaren ha en större anledning till aktsamhet. Detta gäller särskilt om då företaget har krav på ordnad räkenskap. Man ser även till tiden som gått från utbetalningen till kravet för återbetalning, ju längre tid desto mindre anledning att godkänna ett krav på återbetalning. Generellt är det också lättare att neka återbetalning då pengarna konsumerats, då mottagaren uppenbarligen inrättat sig efter utbetalningen. Min bedömning är att god tro förelegat vid mottagandet av betalningen. Särskilt talar de faktum att lönen legat inom ramen för din vanliga lön samt att du haft en rörlig lön för god tro. Även avsaknaden av lönespecifikation talar för god tro, då Du inte kunnat kontrollera antalet timmar och därmed upptäcka felet. Problemet i ditt fall är att företaget hört av sig relativt snabbt efter utbetalningen och krävt pengarna tillbaka. Men då löneutbetalningen inte varit ovanligt stor eller på annat sätt varit ägnad att väcka misstänksamhet om sin riktighet, då pengarna konsumerats samt att det rör sig om en löneutbetalning från ett företag till en privatperson så bör det inte, enligt min mening, bli aktuellt med en återbetalning. Med vänliga hälsningar Anna Eriksson
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo