FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/08/2010

Preskription av brott

Hej Efter en misslyckad polisutredning mot den biologiska fadern undrar jag nu. Vad är det för preskribtionstid för barnmisshandel? Om barnen senare vill göra en ny anmälan. tack på förhand, mvh david

Lawline svarar

Hej, Det finns en sammanställning av preskriptionstider i brottsbalken. Detta finns i 35 kap. 1 § brottsbalken. Den hittar du https://lagen.nu/1962:700. Angående det specifika brottet så är det svårt att säga exakt, det beror på hur misshandeln har sett ut. Rör det sig om ringa misshandel är brottet preskriberat efter två år. Misshandel av normalgraden preskriberas efter fem år. Det kan även röra sig om grov fridskränkning om det rör sig om ett flertal misshandlar vid olika tidpunkter och var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Grov fridskränkning preskriberas efter tio år. För att preskriprion inte ska inträda krävs att den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom preskriptionstiden. Dom måste således inte fallit inom denna tid. Vänligen,
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo