FrågaFAMILJERÄTTAdoption12/08/2010

Adoptivbarns arvsrätt

Hej! Jag undrar om min bortadopterade son har någon arvsrätt efter mig?

Lawline svarar

Hej! Regler om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4 kap, se https://lagen.nu/1949:381. I 4 kap 8 § FB finns den bestämmelse som reglerar adoptivbarns rättsliga ställning. Denna bestämmelse innebär att i frågor om t.ex. rätten till arv ska ett adoptivbarn ses som barn till den som har adopterat barnet (adoptanten) och inte som barn till de biologiska föräldrarna. I och med att adoptivbarnet i rättsligt hänseende ska behandlas som adoptantens eget barn finns det alltså inte någon arvsrätt mellan adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”