Kan avbetalningsgods utmätas

2006-08-26 i Utmätning
FRÅGA
Jag har löneutmätning på min lön från kronofogden pga underhåll.Med nu har jag köpt en bil som min pappa köpte för att sälja till mig på avbetalning kan fogden ta bilen från mig vi har skrivit kontrakt där det står att bilen blir min egendom när den är helt betald
SVAR

Hej,Att ett köp görs i form av ett avbetalningsköp utgör inte något hinder mot att bilen utmäts för dina skulder. För att man som säljare skall skydda sig i sådana här situationer brukar man i samband med överlåtelsen uppställa ett s.k. återtagandeförbehåll. Ett sådant förbehåll ger säljaren rätt att återta varan för det fallet att köparen inte betalar i enlighet med avbetalningskontraktet. Desto viktigare är att förbehållet också innebär att säljaren får sakrättsligt skydd till egendomen. Att säljaren får sakrättsligt skydd till egendomen innebär att denne har separationsrätt till den vid en eventuell konkurs eller utmätning hos köparen. För att ett återtagandeförbehåll skall vara giltigt måste det dock avtalas senast i sambandet med köpet, det går alltså inte att ställa upp efter att köparen fått egendomen i sin hand. Vidare får inte köparen ha givits rätt att förfoga över egendomen genom exempelvis försäljning. Däremot krävs inte någon särskild form för återtagandeförbehållets giltighet, det kan tom vara underförstått.Ett återtagandeförbehåll hindrar dock inte att egendomen utmäts, se UB 5:5 st. 2 http://www.lagen.nu/1981:774#K5. Säljarens skydd kvarstår istället i den bemärkelsen att godset endast får säljas om köpeskillingen räcker till för att täcka säljarens kvarstående fordran eller om denne ger sitt samtycke till att godset säljs med förbehåll för hans rätt. Det senare innebär att förvärvaren tar över avbetalningsköparens betalningsansvar enligt avtalet, se UB 9:10 http://www.lagen.nu/1981:774#R63.

Carl Beyer
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98495)