FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder01/08/2010

Gallring av penningbot

Jag blev skjutsad på en moped och jag bar inte hjälm, jag undrar vad medför det för konsekvenser? Jag vet att jag får böta 1500kr, men kommer jag även att få en prick i registret för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt 4 kap 9§ trafikförordningen (1998:1276), se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm är det hjälmkrav på moped. Eftersom du saknade hjälm fick du penningböter enligt 14 kap 8§ i samma lag. Penningböter registreras i belastningsregistret (1998:620), se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htm enligt 3§. Av 17§ punkt 9 framgår att uppgiften gallras efter 5 år. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?