Förtal - arbetstagares uppgifter till chef vid rekrytering av nyanställd.

FRÅGA
Hej. Jag blev lovad av en chef på ett företag en anställning men när dom andra anställda fick reda på det skrev dom ett brev till chefen (dom skrev bla att jag inte skulle klara av att jobba pga att jag gått sjukskriven tidigare) Jag fick inte ens prova på jobbet för chefen tog tillbaka det han lovat. Har blivit mobbad av företaget i månader nu. Kan man stämma dom för förtal eller liknade???
SVAR
Hej,

Med förtal menas att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar annan uppgift menad att utsätta personen ifråga för andras missaktning. Det spelar ingen roll för brottet huruvida uppgiften är sann eller falsk då det som man vill bestraffa är att personen inte haft rätt att framställa en sådan beskyllning/uppgift.
Det förutsätts att det är en sakupplysning som lämnas och inte bara ett personligt omdöme samt att denna upplysning är av nedsättande beskaffenhet.

Dock är man inte skyldig till förtal om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna de uppgifter man gjort och man även kan visa att uppgiften var sann eller åtminstone att man hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Allt detta framgår av 5 kapitlet 1§ Brottsbalken, här.

Brottet är belagt med böter.

Om du vill gå vidare med detta bör du vända dig till polisstationen på din hemort och göra en anmälan. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att förtalsparagrafen är en relativt snäv paragraf, det är med andra ord ganska svårt att bevis och få någon dömd för förtal. Detta är för att det görs en avvägning mellan den kränkning individen utsätts för och den medborgerliga yttrandefriheten. Ditt fall faller i och för sig under förtalsparagrafen men det kan komma att bli svårt att ta sig förbi försvarlighetsbedömningen i lagrummets andra stycke, då anställda får anses ha visst utrymme att upplysa sin chef om eventuella nyanställningar.

Med vänliga hälsningar

Anna Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93111)