Oaktsamhet vid stöld

2010-07-20 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej jag heter X! Jag köpte en bärbar dator från Expert i Gävle år 2008. Jag erhåller trygghetsförsäkring. För en vecka sedan vart min bärbara stulen när jag satt i parken. Direkt så polisanmälde jag brottet och undrade nu om jag kan få möjligheten att få en ny bärbar från expert. Skulle det se annorlunda ut om min bärbara vart stulen från mitt hem, eller ute på altanen etc? Tack på förhand!
SVAR
Hej

Eftersom jag inte har tillgång till dina försäkringsvillkor kommer detta svar enbart att vara generellt formulerat.

Det är vanligt förekommande att det i försäkringsvillkor står att ersättning minskar eller helt utgår om försäkringstagaren varit oaktsam eller liknande. Att lämna något utan uppsikt på en offentlig plats är typiskt sett oaktsamt. Att göra det på en altan är mindre oaktsamt och att göra det i ditt hem skulle mest troligt inte anses vara oaktsamt. Dessa frågor prövas av allmän domstol vid en tvist.

Med vänliga hälsningar
Mikael Söderman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98546)