Muntligt avtal

2010-07-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hejsan En vän til mig va på krogen i förra veckan där han träffade en tjej han ville "impa" på, genom att sälja sin cyckel värd ca 15000 kr för 1000 kr till henne. Hon betalade de 100 k på en gång och de bestämde att hon skulle hämta den följande dag. Dagen D när hon ringde på dörren för att hämta hennes cyckel så mindes han ingenting och hävdade bestämt att köpet måste ogiltighetsförklaras. Min vän var väldigt onykter under kvällen därpå då de ingick avtal Vem har rätt?
SVAR
Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt avtal. Genom att erbjuda henne att köpa det gav han henne ett anbud som hon sedan accepterade.

Det finns dock vissa regler som kan göra ett förvisso bindande avtal ogiltigt. Enligt 31§ Avtalslagen är ett avtal inte giltigt om någon har begagnat sig av annans "trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning" och därigenom fått förmåner som uppenbarligen står i missförhållande det vederlag som erlagts eller utfästs. Avtal som slutits under berusning kan komma att falla in under detta.

Frågan är dock om man kan anse att tjejen har utnyttjat din kompis oförstånd eller lättsinne - då det var han som erbjöd sig att sälja den. Min bedömning är dock att så borde vara fallet då det är ett uppenbart underpris och din vän verkar (med tanke på minnesluckan) ha varit kraftigt berusad.

Om så ändock inte skulle vara fallet kan man tillämpa 36§ avtalslagen som medför att avtalsvillkor får jämkas om det är oskäligt med hänsyn till (bl.a.) avtalets innehåll eller omständigheterna vid dess tillkomst.
Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?