Muntligt avtal

Hejsan En vän til mig va på krogen i förra veckan där han träffade en tjej han ville "impa" på, genom att sälja sin cyckel värd ca 15000 kr för 1000 kr till henne. Hon betalade de 100 k på en gång och de bestämde att hon skulle hämta den följande dag. Dagen D när hon ringde på dörren för att hämta hennes cyckel så mindes han ingenting och hävdade bestämt att köpet måste ogiltighetsförklaras. Min vän var väldigt onykter under kvällen därpå då de ingick avtal Vem har rätt?

Lawline svarar

Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt avtal. Genom att erbjuda henne att köpa det gav han henne ett anbud som hon sedan accepterade. Det finns dock vissa regler som kan göra ett förvisso bindande avtal ogiltigt. Enligt 31§ Avtalslagen är ett avtal inte giltigt om någon har begagnat sig av annans "trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning" och därigenom fått förmåner som uppenbarligen står i missförhållande det vederlag som erlagts eller utfästs. Avtal som slutits under berusning kan komma att falla in under detta. Frågan är dock om man kan anse att tjejen har utnyttjat din kompis oförstånd eller lättsinne - då det var han som erbjöd sig att sälja den. Min bedömning är dock att så borde vara fallet då det är ett uppenbart underpris och din vän verkar (med tanke på minnesluckan) ha varit kraftigt berusad. Om så ändock inte skulle vara fallet kan man tillämpa 36§ avtalslagen som medför att avtalsvillkor får jämkas om det är oskäligt med hänsyn till (bl.a.) avtalets innehåll eller omständigheterna vid dess tillkomst.
Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning