Förtal

FRÅGA
Hej Jag har en fråga och jag vet inte om det kan röra sig om ärekränkning eller något åt det hållet men det är det jag hoppas få svar på. Min sambo`s Ex sprider runt att min sambo skulle vara en kvinnomisshandlare och barnkidnappare både muntligt till folk och på internet det ligger inte någon som helst sanning i det och nu undrar jag bara om det är okej att sprida runt sånt? När det får både mig och min sambo att må dåligt psykiskt?
SVAR
Hej!

Uttalanden så som du har beskrivit dem utgör ärekränkningsbrott i enlighet med 5 kapitlet 1 § stycke 1 Brottsbalken, hädanefter BrB, som stadgar att:
_"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter"._

Det rör sig således i detta fall om förtal. Det du kan göra är att anmäla det inträffade till polisen. Jag vill dock upplysa dig om att det är relativt svårt att få någon fälld för förtal då man gör en avvägning mellan skyddet mot kränkande yttranden och medborgarnas yttrandefrihet.
För att få någon dömd för förtal krävs att man kan bevisa att uttalandena som har lämnats har varit ämnande att skada den utpekade personens anseende hos andra människor. För straffbarhet är tillräckligt, att beskyllningen är ägnad att utsätta den beskyllde för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver inte förebringas.

Vidare stadgas i 5 kapitlet 1 § stycke 2 BrB att:
_"Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar"._

Om jag utgår från den lilla information som du har uppgett så har jag svårt att tänka mig att stycke 2 i ert fall skulle vara tillämpbar, då jag varken finner det försvarligt för din sambos ex att säga dessa saker eller att personen ifråga har varit tvungen att uttala sig.
Se även 5 kapitlet 2 § BrB som stadgar straff för grovt förtal.

Se Brottsbalken: här

Med vänliga hälsningar

Emelie Gärde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93111)