Säljares felräkning ledde till ovanligt lågt pris. Om möjlighet ändra avtalat pris.

Om jag i min proffesion har offererat ett pris till en annan näringsidkare som efter accepterat anbud visade sig vara för lågt pga felkalkylering. Vilka möjligheter har jag som säljare att ändra den tidigare offerten? Kan köparen kräva leverans till det tidigare felaktiga priset. Även om priset är extremt lågt, cirka 30% lägre än liknande produkter.

Lawline svarar

Hej! Ingångna avtal ska hållas. Utgångspunkten är därför att du är bunden av det avtal ni ingått och måste prestera till avtalat pris. Man står själv risken för sina egna felräkningar och felsägningar. Ett undantag från det sistnämnda finns lagstadgat i avtalslagen 32 § 1 st (se här: https://lagen.nu/1915:218#P32S1 ) Enligt detta undantag är du _inte bunden av ditt anbud om din motpart insåg eller bort inse att det pris du angav, till följd av en felräkning, inte var det pris som du avsåg att offerera._ Om din motpart insåg ditt misstag eller ej kan vara svårt att visa (han lär ju i vart fall inte medge det). Om din motpart bort inse ditt misstag beror på flera saker. Hur stora prisvariationer som förekommer i branschen, hur stort det angivna priset var i reella tal, hur mycket lägre det var mot normal prissättning, hur vanligt det är med prisvariationer, vanliga anledningar till prisvariationer i branschen, om din motpart är verksam i branschen/är bekant med prisläget, vilket pris som du brukar sälja till till din motpart, om något avtalsvillkor i övrigt avvek från det normala i avtalsrelationen mellan er/i branschen och dylikt är omständigheter som kan spela i bedömningen. Att det angivna priset var ovanligt lågt verkar vara ditt starkaste kort. Hur stor en prisskillnad måste vara mot "det normala" för att i sig föranleda att din motpart bort inse ditt misstag går inte att uttala sig om i någon fast procentsats. Att ett pris var lägre än vanligt är inte något i sig som måste föranleda ond tro i förhållande till misstaget. Ett pris kan, fullt rationellt, tillfälligt sättas lägre till följd av t ex realisationer/kampanjer, priskrig, rabatter, vänskap mm. Du bör dock jämföra prisskillnaden med de normala prisfluktuationer och tillfälliga prisnedsättningar som förekommer i din bransch för den aktuella varan. Alltså: Din motpart kan principiellt kräva leverans till det "felaktiga" avtalade priset. Om din motpart insåg eller bort inse (var i ond tro) att du räknat fel har du möjlighet att, i slutändan med domstols hjälp, komma ifrån den tidigare offerten. Bevisbördan för att din motpart var i ond tro ligger emellertid på dig. En annan möjlighet är att försöka nå en samföståndslösning och få priset justerat till förmån för fortsatt goda handelsrelationer/för att undvika en tidskrävande och kostsam tvist med osäker utgång. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning