Uppsägning av hyresavtal innan tillträdes- och kontraktsdatum

Har skrivit på ett hyreskontrakt med inflyttning och kontraktsdatum 1 oktober. Vill dock säga upp kontraktet redan nu och undrar om uppsägningstiden på 3 månader räknas från dagens datum eller 1 oktober.

Lawline svarar

Hej, Vad som gäller för hyresavtal skiljer sig åt beroende på om det är ett hyresavtal för bestämd tid eller obestämd tid (tillsvidareavtal). Så som du formulerat din frågeställning tyder det mesta på att det rör sig om ett tillsvidareavtal för en bostadslägenhet. För sådana avtal gäller en uppsägningstid på 3 månader om inget annat avtalats. För hyresgästens del gäller dock alltid en uppsägningstid på tre månader, detta framgår av 12 kap. 4§ och 5§ Jordabalken. Lagen tar fasta på själva avtalet vilket innebär att eftersom kontraktsdatumet är den 1:a oktober detta också är datumet då din hyrestid, och därmed även uppsägningstid, börjar löpa. Innan dess har du ju inte tillgång till lägenheten och någon egentlig hyrestid har inte påbörjats. Således anser jag att du inte har någon möjlighet att säga upp kontraktet redan nu utan får vänta tills tillträdes- och kontraktsdatumet. Ett alternativ är självfallet att kontakta hyresvärden och höra om denna är villig att gå med på en annan lösning. Eventuellt har denna en hyresgäst som står i kö eller dylikt. Du har dock inget stöd av lagen för att säga upp kontraktet innan den 1:a oktober. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1970:994. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000