FrågaÖVRIGTÖvrigt18/05/2010

Inormationsansvar för HIV-smittade

Jag har hört att om man har HIV/AIDS så måste man enligt smittskyddsslagen berätta att man är smittad om man har sex med en person. Gäller det även om man skyddar sig? Vad får man för straff om man inte gör det? Mvh

Lawline svarar

Hej! Det stämmer att man som HIV-smittad är skyldig att berätta detta för personer som det finns risk att man kan smitta. Smittskyddslagens 2 kap. 2 § 2 st. föreskriver att; ” Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.” HIV/AIDS är enligt lagens bilaga en sådan allmänfarlig sjukdom som åsyftas i paragrafen. Att man skyddar sig torde inte ändra på det faktum att man faktiskt måste berätta om sin smitta, ett skydd är ju som bekant inte helt säkert. Enligt min bedömning finns det alltså trots användning av skydd en beaktansvärd risk för att smittoöverföring kan uppkomma, och därför en skyldighet att informera. Vad gäller eventuella påföljder för att inte lämna information om sin smitta finns inga direkta sanktioner i smittskyddslagen. Det som blir aktuellt är brottsbalkens (BrB) bestämmelser, och då främst brotten mot liv och hälsa i BrB 3 kap. Det finns en rad exempel (om du vill läsa något av dem kan hänvisning göras till bland annat NJA 2004 s. 176) där personer med HIV åtalats efter att ha haft oskyddat samlag utan att informera om sin smitta. I dessa fall har det rörts sig om brotten misshandel, grov misshandel och framkallande av fara för annan (BrB 3 kap. 5 §, 6 §, samt 9 §). Brotten beivras med allt från böter till fängelse upp till 10 år. Hur man straffas för att inte informera om sin smitta beror på en rad omständigheter. För det första måste åtal väckas. För att sedan misshandel ska bli aktuellt måste smittoöverföring skett. Detta krävs dock inte för brottet framkallande av fara för annan, som dessutom endast fordrar oaktsamhet, inte uppsåt, för straffansvar. Om man däremot är öppen med att man är smittad är det självklart upp till varje person att avgöra om man vill ta risken som det innebär att ha umgänge. Mvh,
Oscar RydénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000