Samäganderättslagen - God man

2010-05-18 i ÖVRIGT
FRÅGA
Min fru äger en tredjedel av en fritidsfastighet; hennes syster äger resten. Mamman har nyttjanderätt enligt gåvobrev. Systrarna är oense om i stort sett allt. Kan min fru ensam be tingsrätten att förordna en god man eller måste båda vara ense? Fördelas kostnaderna för den gode mannen i förhållande till andelstalen eller står den som begärt den gode mannen hela kostnaden? Eftersom inget annat är avtalat antar vi att samäganderättslagen är tillämpbar. Tacksam för svar.
SVAR
Hej!

Enligt samäganderättslagen (här) kan rätten på talan av delägare förordna en god man. Detta betyder att din fru ensam kan begära att god man ska utses för fastighetens förvaltning.

Enlgt 15 § samäganderättslagen ska kostnaden fördelas i förhållande till andelarna delägarna har i godset. I ditt fall en tredjedel var.

Vänligen,
Bo Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98546)