Fd sambo vägrar flytta bilar från min fastighet!

Fd sambon har lämnat sina bilar på min fastighet. Jag har bett honom att flytta dem och lämnat ett datum när de ska vara borta, men detta har nonchaleras. Om han inte flyttar dem vad har jag för möjligheter att få bort bilarna?

Lawline svarar

Hej! Dina möjligheter att få bort bilarna är mycket goda. Att låta sina bilar stå kvar på en plats under så lång tid att du inte kan använda marken som bilarna står på på ett normalt sätt innebär egenmäktigt förfarande och är straffbart enligt 8 kap. 8 § brottsbalken (annorledes rubbar besittning till viss bit mark). Du kan ta kontakt med din fd sambo och be honom flytta på bilarna och samtidigt göra honom medveten om att hans beteende är brottsligt. Sådana här fall kan dock ha lång handläggningstid hos polisen. En polisanmälan kommer inte leda till att bilarna försvinner inom en snar framtid eftersom polisens arbete i huvudsak kommer rikta in sig på om det din fd sambo gjort är brottsligt eller ej. Betydelsen av ett _hot_ om polisanmälan för din fd sambos vilja att _självmant_ flytta på bilarna ska däremot inte underskattas. Ett effektivare sätt att få bort bilarna utan din fd sambos ägare är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kommer då att ta bort bilarna från din fastighet. Det finns två typer av handräckning: vanlig och särskild. Båda handräckningsformerna verkar vara tillämpliga på ditt fall varför du kan välja mellan dem. Båda kan alltså användas för att få bort bilarna från din fastighet. Den huvudsakliga skillnaden mellan handläggningsformerna är att _KFM gör en egen sakprövning i mål om särskild handräckning._ Det ställs därför lite högre krav på din ansökan. KFM kommer däremot meddela ett utslag även mot din fd sambos bestridande varför denna handläggningsform kan vara att föredra i ditt fall. En ansökan om _vanlig_ handräckning förfaller vid bestridande men du kan då begära att ärendet ska överlämnas till tingsrätten som kommer fastställa om din fd sambo är skyldig att ta bort bilarna. En annan möjlighet, förmodligen den smidigaste, att få bort bilarna är att begära att bilarna flyttas med stöd i lagen om flyttande av fordon i vissa fall. Det är bl a polisen och kommunen fattar beslut om flyttning enligt den lagen. Det finns fler myndigheter som kan besluta om att bilarna ska flyttas, t ex Trafikverket, så du har viss möjlighet att välja vem du vill ska handlägga frågan. Vem som kan fattar beslut beror på bilarna betraktas som fordonsvrak eller ej och var bilarna finns, se 16 och 18 §§ i förordningen som hör till lagen, nedan under länkar. Lycka till! *Länkar* Egenmäktigt förfarande: https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1 Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall: https://lagen.nu/1982:129 . Se särskilt 2 § 3 st, 7 § Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall: https://lagen.nu/1982:198 KFM:s informationsbroschyr om betalningsföreläggande och handräckning: http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/broschyrer/926.4.3a7aab801183dd6bfd380004341.html Blankett för ansökan om betalningsföreläggande/vanlig handräckning: http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3a7aab801183dd6bfd380003332.html
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”