Uttalande under förhandling - förtal?

FRÅGA
Jag är målsägande i ett ärende där den tilltalade nyligen dömts för ofredande mot mig. Han är tidigare dömd för olaga hot och förtal. Under den nya rättegången påstod den dömde att han och jag haft ett förhållande, vilket inte är sant. Kan jag anmäla för förtal? Han och hans advokat gjorde stor sak av detta och både jag och min man tar naturligtvis illa vid oss av denna lögn.
SVAR
Hej!

För att förtal ska bli aktuellt krävs att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning.

Det krävs inte att uppgiften faktiskt lett till att andra missaktar den kränkte. Däremot krävs det att uppgiften är av nedsättande beskaffenhet. Uppgiften behöver inte anses vara av nedsättande beskaffenhet i samhället i stort. Det räcker med att uppgiften skulle anses som nedsättande i de kretsar den kränkte lever i. Miljön ska dock inte tolkas alltför snävt. Exempel på en uppgift av nedsättande beskaffenhet kan vara en uppgift om att någon är kriminell.

Att påstå att ett förhållande funnits är enligt min bedömning inte att anse av en sådan nedsättande beskaffenhet som krävs.

Om det trots detta skulle anses vara en uppgift som bedöms som nedsättande i sin beskaffenhet finns en bestämmelse i 5 kap. 1§ 2st. Brottsbalk som kan fria den som lämnat uppgiften från ansvar. I så fall måste anledningen till uppgiftslämnandet varit försvarligt samt att uppgiftslämnaren måste visa att uppgiften var sann eller att skälig grund fanns för uppgiften. Ett ledande rättsfall på området är RH 1982:81 där ett ombud åtalades för förtal då denne uttalat sig om sin klients motpart i en rättegång. I detta fall blev ombudet ej fälld till ansvar.

Det är svårt att ge ett klart svar men mycket tyder enligt mig på att en anmälan inte skulle leda till fällande dom.

Vänligen
Hampus Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)