Samägande till fastighet

2010-05-12 i ÖVRIGT
FRÅGA
kan man ge bort sin andel i en fastighet till sina barn eller någon annan?
SVAR
Enligt 2§ lagen om samäganderätt krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över den samägda egendomen i sin helhet. Detta stadgande ger, motsatsvis, också uttryck för regeln om att varje delägare har rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, t.ex. genom försäljning eller gåva.

Du har därför rätt att ge bort din andel av fastigheten. Ett råd är dock att prata med de personer som du samäger fastigheten med, eftersom de som du ger din andel till kommer ha samäganderätt tillsammans med de nuvarande ägarna och samägandet underlättas om det inte finns någon konflikt mellan dem.

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98546)