Kronofogdemyndigheten

Jag och min sambo bestred våren 2007 till KF ett skuldebrev då vi ansåg att preskription inträtt, borgenären bemötte inte vår bestridan. Kronofogden beslutade då att fordran var att betrakta som preskriberad. Efter ca 6månader inlämnar borgenären fordran på ett annat kontor hos kronofogdemyndigheten och plötsligt anses inte fordran som preskriberad. Jag/vi anser att borgenären förlorat rätten till fordran då de valda att inte bemöta vår bestridan. Vad är rätt?

Lawline svarar

p<>. Hej, p<>. Betalningsföreläggande regleras i Lag (1990:746) om Betalningsföreläggande och handräckning. p<>. Kronofogdemyndigheten prövar aldrig en fråga i sak, utan meddelar endast utslag i enlighet med en ansökan om denna inte bestrids i sin helhet. p<>. Om svaranden bestrider ansökan underättas sökanden om bestridandet, enligt 33 §. Bestrider svaranden ansökan har sökanden möjlighet att överlämna yrkandet om betalning till tingsrätten enligt 34 §. Kronofogdemyndigheten avslår en ansökan som inte bifallits till någon del enligt 41 §. p<>. När ni bestred ansökan avslog Kronofogdemyndigheten den utan att pröva om den var preskriberad eller inte. Sökanden kan efter det att Kronofogdemyndigheten avslagit en ansökan välja att lämna in en ny ansökan om betalningsföreläggande utan hinder. Bestrider ni ansökan igen är det dock möjligt att sökanden väljer att överlämna målet till tingsrätten för att få en dom på huruvida fordran är preskriberad eller inte. p<>. Vänligen,
Josefina BlomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”