Kronofogdemyndigheten

FRÅGA
Jag och min sambo bestred våren 2007 till KF ett skuldebrev då vi ansåg att preskription inträtt, borgenären bemötte inte vår bestridan. Kronofogden beslutade då att fordran var att betrakta som preskriberad. Efter ca 6månader inlämnar borgenären fordran på ett annat kontor hos kronofogdemyndigheten och plötsligt anses inte fordran som preskriberad. Jag/vi anser att borgenären förlorat rätten till fordran då de valda att inte bemöta vår bestridan. Vad är rätt?
SVAR
p<>. Hej,

p<>. Betalningsföreläggande regleras i Lag (1990:746) om Betalningsföreläggande och handräckning.

p<>. Kronofogdemyndigheten prövar aldrig en fråga i sak, utan meddelar endast utslag i enlighet med en ansökan om denna inte bestrids i sin helhet.

p<>. Om svaranden bestrider ansökan underättas sökanden om bestridandet, enligt 33 §. Bestrider svaranden ansökan har sökanden möjlighet att överlämna yrkandet om betalning till tingsrätten enligt 34 §. Kronofogdemyndigheten avslår en ansökan som inte bifallits till någon del enligt 41 §.

p<>. När ni bestred ansökan avslog Kronofogdemyndigheten den utan att pröva om den var preskriberad eller inte. Sökanden kan efter det att Kronofogdemyndigheten avslagit en ansökan välja att lämna in en ny ansökan om betalningsföreläggande utan hinder. Bestrider ni ansökan igen är det dock möjligt att sökanden väljer att överlämna målet till tingsrätten för att få en dom på huruvida fordran är preskriberad eller inte.

p<>. Vänligen,


Josefina Blom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)