FrågaFAMILJERÄTTAdoption09/05/2010

Samtycke när omyndigförklarad person avser adoptera

Hej! Min fråga gäller Föräldrabalken om adoption kap.4 § 2. Det står att lagen är upphävd. Vad stod det där innan den blev upphävd? Vad betyder det att den är upphävd? Vad gäller nu?

Lawline svarar

Hej, 4:2 Föräldrabalken (FB) upphävdes genom lag 1988:1251, vilken trädde i kraft den 1 januari 1989. Att en lag upphävs innebär helt enkelt att den upphör att gälla. Bestämmelsen i 4:2 FB stadgade att förmyndare skulle lämna sitt samtycke när en omyndigförklarad person ville adoptera. Det finns ingen motsvarighet till 4:2 FB idag, men enligt 4:6 FB ska rätten pröva om det är lämpligt att en adoption äger rum i det enskilda fallet. _Vänligen, _
Josefina BlomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000