Samtycke när omyndigförklarad person avser adoptera

2010-05-09 i Adoption
FRÅGA
Hej! Min fråga gäller Föräldrabalken om adoption kap.4 § 2. Det står att lagen är upphävd. Vad stod det där innan den blev upphävd? Vad betyder det att den är upphävd? Vad gäller nu?
SVAR
Hej,

4:2 Föräldrabalken (FB) upphävdes genom lag 1988:1251, vilken trädde i kraft den 1 januari 1989. Att en lag upphävs innebär helt enkelt att den upphör att gälla.

Bestämmelsen i 4:2 FB stadgade att förmyndare skulle lämna sitt samtycke när en omyndigförklarad person ville adoptera. Det finns ingen motsvarighet till 4:2 FB idag, men enligt 4:6 FB ska rätten pröva om det är lämpligt att en adoption äger rum i det enskilda fallet.

_Vänligen, _

Josefina Blom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93138)