Avtals giltighet

Hej Jag köpte nyligen en bostadsrätt. När överlåtelseavtalet skulle skrivas på så närvarade inte säljaren. Säljaren företrädes inte heller av något ombud med fullmakt. Säljaren skrev under överlåtelseavtalet dagen efter. Mäklaren skickade sedan överlåtelseavtalet hem till mig via post. Är överlåtelseavtalet giltigt under sådana omständigheter?

Lawline svarar

Hej! Avtal regleras i avtalslagen och ingås genom anbud och accept. För vissa avtal finns det formkrav, som ett exempel på det är kravet på skriftlig form när man säljer/köper en fastighet. Något sådant formkrav finns inte för bostadsrätter. Det finns inga krav på att säljare och köpare måste skriva under avtalet vid samma tillfälle, och när underskrift skett så omgående som du säger så kan jag inte se någon anledning till varför avtalet inte ska vara giltigt. Väldigt få av alla avtal som träffas nuförtiden görs ”öga mot öga” så att säga, utan det är en rätt vanlig form att ena parten skriver under, och sedan skickar den till motparten för underskrift. Detta ligger i lag med att det i Sverige råder avtalsfrihet och parterna till stor del själva kan reglera hur avtalsingåendet ska gå till. Sådant som skulle kunna leda till ogiltighet är exempelvis om det tar väldigt lång tid för den andra parten att skriva under avtalet, eller att denne inte accepterar det som det är utan kräver ändringar för att godkänna det. Något sådant förekommer inte i ditt fall som jag kan se. Så det finns ingen anledning till oro, så länge båda parterna skrivit under avtalet så är detta alltså giltigt. Med vänlig hälsning
Karin HellanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning