FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning29/04/2010

Utmätningsfrihet för skadestånd?

Hej!jag har blivit beviljad skadestånd för ett brott jag blivit utsatt för.Nu är det så att han som utsatt mig för brottet inte har möjlighet att betala mig.Själv har jag en skuld hos fogden,kommer kronfogden att ta mitt skadestånd nu? Mvh Linn

Lawline svarar

Hej, Kronofogden kommer att försöka göra en utmätning hos den skadeståndsskyldige. Om utmätningen skulle misslyckas för att han inte har några utmätningsbara tillgångar (vilket verkar vara troligt eftersom du säger att han inte har möjlighet att betala dig skadeståndet) är det ändå möjligt att du kan få ersättning för din skada, antingen genom din hemförsäkring eller genom att få brottsskadeersättning från brottsoffermyndigheten. Hur du gör för att ansöka och under vilka kriterier du kan få brottsskadeersättning kan du läsa mer om här: http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1297&refid=1296&parentId=1290 . Så länge inget skadestånd har betalats ut får ditt anspråk på att få skadestånd inte utmätas enligt 5 kap. 7 § 1 st. utsökningsbalken. Om du inte fått några pengar än behåller du alltså den rätten, även om du själv har en skuld till kronofogden. Sedan skadeståndet betalats ut, får dock kronofogden utmäta skadeståndet under vissa villkor. Enligt 5 kap. 7 § 2 st. utsökningsbalken är en första förutsättning för att du ska få behålla ditt skadestånd att du håller det avskilt från dina övriga tillgångar. Du får alltså inte sätta in skadeståndet på ditt vanliga konto och sammanblanda det med övriga pengar. För att hålla skadeståndet avskilt kan det t ex vara lämpligt att sätta in de pengarna på ett eget konto. För det andra måste skadeståndet tillgodose försörjningsbehov som du har för egen del. Även om några behov inte skulle finnas får kronofogdemyndigheten inte utmäta ditt skadestånd om det gått mindre än två år från det att medlen betalades ut. Samma sak gäller enligt 16 § brottsskadelagen, dvs. anspråket får inte utmätas och medlen får bara utmätas om förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda. Det finns alltså en god möjlighet att du får behålla ditt skadestånd. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?