Denuntiation vid återpantsättning

2010-04-29 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hur bär man sig åt för att denuntiera pantsättaren vid återpantsättning? Om det krävs rekommenderat brev eller att man på annat sätt får besked om att pantsättaren har tagit del av denuntiationen, vad händer om man inte kan få tag i pantsättaren, t.ex. för att hon inte befinner sig i landet?
SVAR
Tack för din fråga!

Återpansättning innebär att panthavaren återpantsätter panten eller panträtten som säkerhet för egen skuld. Återpantsättningen får enligt huvudregeln inte ske till högre belopp eller på andra villkor är den ursprungliga panten. Återpantsättning regleras i 10 kapitlet 6§ Handelsbalken. I lagkommentaren till nämnda lagrum anges att stadgandet på många sätt är obsolet. Sannolikt kan exempelvis andrahandskravet på underrättande av domstol eller befallningshavare inför en återpantsättning diskuteras. Däremot gäller lagrummets krav på underrättelse av ägaren (eller pantsättaren, om denna är någon annan än ägaren). Panthavaren behöver inte pantsättarens samtycke till återpantsättningen men måste enligt lagstadgandet underrätta pantsättaren om denna för att återpantsättning skall komma till stånd. Underlåtenhet att informera kan leda till skadeståndsskyldighet. Det anges inga specifika krav på hur denuntiationen skall ske ,men för att vara på den säkra sida råder jag dig att skicka denuntiation rekommenderat.
Lycka till!

Louise Albertson - Witting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98498)