FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/04/2010

Vad utgör enskild egendom respektive giftorättsgods?

Hej! Jag heter X. Just nu genomgår jag en skilsmässa med min Ex-man. Det gäller vår bodelning. Han äger en fritidsfastighet värd 1 miljon kronor och har aktier värd 2 miljoner. Jag äger vår bostad och några ärvda möbler, möblerna är värd cirka 500 000 kronor. Jag äger också en bostadsrätt värd 4 miljoner och belånad 1,5 miljoner. Bostadsrätten köpte jag fyra månader efter jag flyttat ihop med mitt ex, det gjorde jag för pengar jag ärvt av min faster som skulle utgöra enskild egendom. Jag undrar nu vad jag har rätt till att få behålla vid bodelningen? Vad betraktas som enskilt föremål och giftorättsgods i förhållande till det jag äger? TACK!

Lawline svarar

Hej, När det gäller makes egendom så anses den som giftorättsgods i den mån den inte utgör enskild egendom, se 7 kapitlet 1 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Som enskild egendom räknas sådan egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord eller som villkor vid tagande av arv vilket framgår av 7 kapitlet 2 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Även egendom som trätt istället för sådan enskild egendom utgör enskild egendom. Med andra ord är bostadsrätten du köpte för de ärvda pengarna enskild egendom (under förutsättning att ett villkor om enskild egendom verkligen uppställdes i testamentet!). Vad sedan gäller bostaden, möblerna, aktierna och fritidsfastigheten så utgör de alltså giftorättsgods. Enligt 10 kapitlet 1 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1, ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Man ser då till egendomsförhållandet dagen då äktenskapsskillnaden väcktes. Det ska även noteras att vid bodelning räknar man av makarnas eventuella skulder, men skulder som har en särskild anknytning till ena makens enskilda egendom får bara avräknas i den utsträckning det inte finns täckning i den enskilda egendomen. I Ert fall täcks lånet av värdet på bostadsrätten och ska därmed inte dras av i bodelningen, se 11 kapitlet 2 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1. Det ska också nämnas att varje make från bodelningen får undanta egendom för personligt bruk + personliga presenter i skälig omfattning, se 10 kapitlet 2 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K10P2S1. Sådan personlig egendom är exempelvis skor, kläder, smycken. När man bedömer vad som är skäligt ser man till makarnas ekonomiska standard, makar med en hög ekonomisk standard kan tillåtas undanta egendom till ett högre värde än makar med en låg ekonomisk standard. Bostadsrätten får du alltså behålla som enskild egendom och utöver det har du rätt till hälften av giftorättsgodset (efter avräkning av eventuella skulder). Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?