Förtal /osant intygande

FRÅGA
Vad är straffet för uppsåtligt grovt förtal respektive uppsåtligt osant intygande?
SVAR
Tack för din fråga!

*Grovt förtal *stadgas i BrB 5:2. Staffskalan är böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömning av huruvida förtalet är att klassa såsom grovt skall särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd varit ägnad att medföra allvarlig skada. Om förtalet inte kan anses vara grovt kan ”vanligt” förtal bli aktuellt enligt 5:1 BrB, vari stadgas att påfölden är böter. Vad gäller *osant intygande* stadgas i 15:11 BrB att straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Är intygandet att anse som grovt kan fängelse i upp till två år dömas ut. För att mer specifikt kunna ange vilken påföljd som kommer dömas ut måste omständigheterna i det enskilda fallet noggrant granskas. I bedömningen viktas exempelvis skäl för och emot fängelse i det fall sådan påföljd ingår i straffskalan för det aktuella brottet.
Louise Albertson - Witting
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (860)
2019-09-02 Min man sprider falska rykten om mig på sin arbetsplats, vad ska jag göra?
2019-08-31 Förtal eller förlämpning?
2019-08-31 Brottsligt att skämta om ett ovanligt efternamn?
2019-08-29 Ryktesspridning och förtal

Alla besvarade frågor (72862)