FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/04/2010

Tidsfrist bodelning mellan sambos

Hej Min sambo flyttade från sin fd sambo 2008. Hon fick bo kvar i huset för hon har mest hand om deras gemensamma barn. Och ingen bodelning gjordes. Han står fortfarande för halva lånen. Kan han kräva att hon köper ut honom eller säljer huset för att han ska få sin del av värdet? Jag har läst att bodelning ska göras inom ett år. Vad innebär det i praktiken när det gått 2 år? Tillfaller allt henne då?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Det stämmer att en begäran om bodelning mellan sambos skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphört. Samboförhållandet ifråga upphörde i samband med att paret flyttade isär år 2008.En bodelningsbegäran skulle ha framförst inom ett års tid från denna tidpunkt. Detta stadgas i 8 § Sambolagen. I förarbetena till Sambolagen anges att följden av att en begäran om bodelning inte görs i rätt tid är att bodelning inte kommer till stånd, vilket kan innebära att den ena parten förlorar sin rätt. I praxis stadgas att den av som påstår att han eller hon har begärt bodelning inom ettårsfristennormalt anses ha bevisbördan för sitt påstående, se exempelvis NJA 2008 s.49. Lycka till!
Louise Albertson - WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”