FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/04/2010

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Vad menas med Hänsynsreglerna i Miljöbalken?

Lawline svarar

Hej! Miljöbalkens allmänna hänsynsregler återfinns i dess 2 kapitel (se https://lagen.nu/1998:808). De är tillämpliga på alla verksamheter och åtgärder som kan ha betydelse för Miljöbalkens mål, vilka återfinns i lagens 1 kapitels 1 § och kan direkt läggas till grund för förelägganden från tillsynsmyndigheterna. I princip är de tillämpliga för alla, både privat och i näringsverksamhet. De allmänna hänsynsreglerna ställer bland annat krav på nödvändig kunskap (2:2), skyddsåtgärder (2:3) och val av plats (2:6) vid utövande av verksamhet eller vidtagande av åtgärd av relevans för Miljöbalken. Det skall dock noteras att hänsynsreglerna enligt lagens 2 kapitels 1 § 2 stycke inte innefattar åtgärder av försumbar betydelse för Miljöbalkens mål, i förarbetena nämns i detta sammanhang till exempel val av bostad. MVH Tobias Andersson
Tobias AnderssonRådgivare