Skador i nacke och rygg på tidigare whiplashskadad person adekvat orsakade av cyklist

Kan man få ersättning om man blvit påkörd av en cyklist som varit vårdlös. Fick skador i nack och rygg. Bör noteras att jag haft en två år gammal whiplashskada. Kan domstolen döma detta som adekvat kausalitet trots min tidigare skada? Snälla hjälp Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Så tråkigt att du blivit skadad igen! Skador i nacke och rygg räknas som personskada. Den som av vårdslöshet orsakar en sådan skada ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta den. Ersättningsskyldighet förutsätter precis som du säger att skadan på ett adekvat sätt är orsakad av det vårdslösa handlandet. Adekvansbedömningen är svår att sammanfatta på ett enkelt sätt, men det ska framhållas att smärta i nacke och rygg är en naturlig följd av en kollision med cyklist. Det ligger, något intetsägande uttryckt, "i farans riktning" att skador uppstår efter att man blir påcyklad. _Dina skador är därför orsakade av cyklisten på ett adekvat sätt._ Cyklisten kommer med all säkerhet att, om han inte vill ersätta dina skador, göra gällande att han inte alls orsakat de skador som uppstått (bristande kausalitet, dvs orsakssamband), utan att det är din gamla whiplashskada som gör sig påmind (alternativ orsak till cykelkollisionen). Det är här bevissvårigheter kan uppstå. Du har bevisbördan för att det är cyklisten som orsakat personskadan. Vilka bevis du kan frambringa kommer vara avgörande för om du kan uppfylla beviskravet. Jag råder dig att säkra så mycket bevisning som du kan, däribland dokumentering av dina skador genom t ex läkarbesök samt att ta kontakt med en verksam jurist som kan hjälpa dig att ta tillvara dina ersättningsanspråk. Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på principen om att man får ta den skadelidande som man finner honom (vilken ibland kallas för "the thin skull rule"). Den innebär att _cyklisten står risken för att du, till följd av din tidigare skada, drabbades extra hårt av att bli påcyklad._ Cyklisten blir ersättningsskyldig till _hela_ den skada som hans vårdslösa handlande orsakat och inte bara för motsvarande skada som en "normalskör" person skulle drabbats av. Med förhoppning om tillfriskning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000