Hemfridsbrott av make?

Min man avflyttade från vår gemensamma bostad i januari 2009 och skrev sig på annan adress. Under min semester 1-24 juli flyttade han in i min bostad/vår tidigare gemensamma bostad. Jag anser att det är ett hemfridsbrott då han vistas i min bostad utan mitt medgivande. Jag har polisanmält händelsen och först verkade inte polisen bry sig om min anmälan. Nu har jag varit på förhör angående händelsen och undrar om det här kan leda till åtal och i så fall vilken påföljd det kan bli för händelsen. Min man och jag låg under skilsmässa under den aktuella perioden och hade betänketid.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Hemfridsbrott regleras i 4 kap 6 § i brottsbalken (Brb), se https://lagen.nu/1962:700. Där stadgas i första stycket att om någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad vare det är rum, hus, gård eller fartyg döms för hemfridsbrott till böter. Är brotten grovt döms till fängelse i högst två år. Vad som är grovt har inte tydligt lämnats varken i lagtext eller i motiven till lagen, men ont uppsåt att exempelvis våldföra någon bör tydligen beaktas- vilket inte borde vara aktuellt i ditt fall. Av kommentarerna till brottsbalken framgår det att om två personer ex. äkta makar och har gemensam bostad, kan den ena maken inte begå hemfridsbrott genom att mot den andres vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Är bostaden att anse som er gemensamma har jag svårt att se att något åtal för hemfridsbrott kan ske. Skulle åklagaren välja att åtala för hemfridsbrott är påföljden böter för de fall din man döms för gärningen. Dagsböter baseras sig på din mans årsinkomst se 25 kap 2 § Brb. Det finns även en möjlighet att åklagaren väljer att inte åtala utan istället meddela ett strafföreläggande. Detta förutsätter att din man erkänner gärningen. Ett strafföreläggande får samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”