FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/04/2010

Uppehållstillstånd söks från land utanför EU/EES.

Jag jobbar för en svensk arbetsgivare utomlands (land utanför EU/EES) och har med min pojkvän (medborgarskap från samma land), planer på att gifta oss här. Vi har varit tillsammans i ett år, men inte kunnat bo ihop. Min kontrakt går ut nästa år och jag funderar på att åka tillbaka till Sverige: 1. Kan han få permanent uppehållstillstånd härifrån? Hur länge ska man ha varit ett par? 2. Jag kommer att vara arbetslös vid min hemkomst, har han rätt till någon slags försörjning såsom dagersättning? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL), den hittar du på https://lagen.nu/2005:716. Din pojkvän som vill flytta till dig som är svensk medborgare måste ansöka om uppehållstillstånd pågrund av familjeanknytning se 5:3§1p eller 5:3a§1p UtlL Prövning av uppehållstillstånd görs av Migrationsverket se 5:20§ UtlL. Din pojkvän måste själv ansöka om uppehållstillstånd. Detta kan han göra vid den svenska ambassaden eller det svenska konsulatet i sitt hemland (eller där han bor permanent). Innan din pojkvän reser till Sverige måste han ha ett uppehållstillstånd som är infört i hans pass. Han kan inte resa till Sverige och vänta på att beslutet skall fattas. Ett beslut om uppehållstillstånd tar vanligtvis ca 6 månader, så det är bra om han ansöker i god tid, se 5:18§ UtlL. Ansökningsblanketten som din pojkvän skall använda heter ”Ansökan om UT, FP, RD och FF, nr 114021” och den hittar du på migrationsverkets hemsida. Vid ansökningstillfället skall din pojkvän förutom blanketten ha med sig: •sitt pass •två fotografier i passformat, som är tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader •vigselbevis eller äktenskapsbevis (gäller gifta par och registrerade partner) •folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har en gemensam bostad (gäller sambor) Information om formella regler kring ansökningsprocessen vad gäller ansökningsavgifter, andra dokument som krävs m.m. kan fås på den aktuella ambassaden eller det aktuella konsulatet, jag rekommenderar därmed att ni tar kontakt med dem för ytterligare information. Då ärendet når Migrationsverket kommer de att skicka ut ett brev till dig där det kommer att stå bl.a. att de mottagit en ansökan om uppehållstillstånd från din pojkvän, där han uppgivit dig såsom den han har anknytningen ”familjemedlem” till se 5:20§ UtlL. Avgörande i Migrationsverkets prövning av din pojkväns uppehållstillståndsansökan är vilken relation han har till dig som ”bor” i Sverige. Trots att du för tillfället inte är bosatt i Sverige anses du enligt förarbetena till utlänningslagen omfattas av definitionen ”bosatt” då du har för avsikt att inom en snar framtid bosätta dig i Sverige igen. För uppehållstillstånd fordras att din pojkvän enligt Migrationsverket omfattas av ”familjemedlemsbegreppet” som utlänningslagen använder. För att avgöra detta gör Migrationsverket en bedömning av er relation se 5:3§1p eller 5:3a§1p UtlL. Trots att ni för tillfället varken är gifta eller sambos kan han få rätt till uppehållstillstånd. För rätt till uppehållstillstånd fordras att ni planerar att bli sambos eller att gifta er. Är ni ett par då ansökan lämnas, men inte tidigare har bott tillsammans i hans hemland beviljar Migrationsverket i regel uppehållstillstånd för två år, men i vissa fall för kortare perioder (minst ett år). Om du har bott tillsammans med din make, maka eller sambo i hemlandet under minst två år beviljar Migrationsverket i regel ett permanent uppehållstillstånd. Att observera är emellertid att din pojkvän kan få avslag på sin ansökan om den grundar sig på oriktiga uppgifter, er relation är ett skenförhållande eller om er relationen framstår som oseriös se utlänningslagen 5:17a§ UtlL. När Migrationsverket har fattat sitt beslut angående din pojkväns uppehållstillstånd lämnas beslutet till ambassaden eller konsulatet där ansökan gjordes. Han kan då gå dit och hämta beslutet. Om din pojkvän har lämnat fullmakt till dig kommer Migrationsverket istället att lämna beslutet till dig. Att observera är emellertid att det från den 15 april 2010 kommer en ny regel i utlänningslagen 5:3b§ UtlL där man kan utläsa att det kommer att krävas att du har en bostad och försörjning som räcker till två personer för att uppehållstillstånd skall medges. Din pojkvän kommer inte att ha rätt till någon dagersättning från Arbetslöshetskassan då han inte uppfyller de krav som svensk rätt ställer se Arbetslöshetsförsäkringslagen som du hittar på https://lagen.nu/1997:238. (Han har ingen möjlighet att tillgodoräkna sig det arbete han utfört innan då detta arbete skett i ett land utanför EU/EES). Lycka till!
Matilda BroströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?