Bidragsbrott - handläggningstid

FRÅGA
Hej, jag är en kille på 26 år som behöver er hjälp. Jag har under en period som arbetslös förra året under 8 veckor deklarerat uppgifter om hur jag arbetat deltid till arbetslöshetskassan på ett felaktig sätt. Jag har inte fyllt i kassakorten korrekt, men har varit medveten om att a-kassan kontinuerligt begär in arbetsgivarintyg angående antalet arbetade timmar vilket jag har skickat in. Jag har således inte haft något ont uppsåt eller försökt vilseleda a-kassan, vilket jag även redogjort i ett brev till a-kassan. Jag har fått utbetalt pengar som jag inte är berättigad till som jag nu med omedelbar verkan kommer att betala tillbaka, detta har jag också klargjort i brevet till a-kassan. Jag är skyldig att återbetala ca 27 000 SEK. Jag är ostraffad och har aldrig tidigare varit föremål i en brottsutredning. I en delgivning från a-kassan står det att en polisanmälan kommer att göras mot mig enligt bidragsbrottslagen. A-kassan har skriftligt uttryckt sig att mitt handlande anses vara grov vårdslöshet och jag har blivit utesluten ur a-kassan. Kan jag bli dömd för något eftersom jag inte uppsåtligen velat lura till mig pengar då jag helt enkelt fyllt i kassakorten felaktigt? Hur lång tid kan en sådan här polisutredning ta och vad tror ni allmänt om det här fallet?
SVAR
Hej,

För att fällas till ansvar för bedrägeri krävs uppsåt. Mot bakgrund av svårigheterna att bevisa uppsåt vid bedrägeri, gentemot exempelvis Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna, trädde under 2007 bidragsbrottslagen i kraft. Ett av syftena med den nya lagen var att öka möjligheterna att straffbelägga den som genom mer eller mindre avsiktligt ”slarv” lämnat felaktiga uppgifter och därigenom orsakat fara för att en ekonomisk förmån betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Lagstiftningen föregick av en debatt kring ”bidragsfusket” och dess kostnader för samhället.

Genom bidragsbrottslagen kan den som genom grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för vårdslöst bidragsbrott. Två krav för ansvar är att de lämnade uppgifterna är påtagligt felaktiga och att den slutgiltiga faran för ekonomisk skada inte är liten. Som exempel på den sistnämnda situation anges att det inom ramen för administrationen av förmånen finns ett kontrollsystem som i efterhand fångar upp felaktiga utbetalningar med beslut om återkrav.

Sammanfattningsvis finns en risk att dömas för vårdslöst bidragsbrott även i avsaknad av uppsåt. Därmed inte sagt att så nödvändigtvis sker i ditt fall. För den händelse att du döms för vårdslöst bidragsbrott har sådana omständigheter som att du är ostraffad sedan tidigare betydelse för valet av påföljd.

Vad gäller handläggningstiden kan nämnas att det finns en skyndsamhetsprincip, vid förundersökningar, som tillkommit i syfte att inte låta de inblandande sväva i ovisshet under allt för lång tid. Denna princip till trotts, råder det inget tvivel om att handläggningstiderna för bedrägeribrott kan vara långa. I maj 2009 genomförde JO en inspektion vid bedrägerirotel Syd i Stockholm och konstaterade att i 90 % av ärendena hade ingen åtgärd alls vidtagits under mer än ett års tid.

Med vänliga hälsningar,

Elias Himsel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97677)