Skrev fel på A-kassa kort - vad händer?

Hejsan! Jag har blivit kallad till förhör om bedrägeri. För ca 3 år sen så skrev jag i fel på mina A kassa kort ca 30000:- sammanlagt . Jag har bett om ursäkt till A kassan i ett brev och betalar tillbaka skulden varje månad. Vad tror ni kommer hända? Jag är inte straffad tidigare.

Lawline svarar

Hej, Bedrägeri betyder att gärningsmannen genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda. För att du skall dömas för bedrägeri krävs att åklagaren kan bevisa att du med mening (uppsåt) angav fel uppgifter på dina A – kassekort för att på så sätt lura till dig de 30 000 kronorna. Det innebär att om du skrev fel på dina kassakort av misstag eller slarv kan du inte dömas för bedrägeri. Mot bakgrund av svårigheterna att bevisa uppsåt har jag förstått att endast en mindre del av de polisanmälningar som gjorts angående bedrägeri genom välfärdssystemet lett till fällande domar. För att öka möjligheterna att komma åt ”bidragsfusk” i form av mer eller mindre avsiktligt slarv finns numera bidragsbrottslagen. Genom denna lag kan även den som saknar uppsåt, i vissa fall, dömas för vårdslöst bidragsbrott. För detta krävs emellertid att händelsen inträffade efter det att lagen trädde i kraft den *1 januari 2007.* Var det inträffade ett misstag och bidragsbrottslagen inte är tillämpar är det sannolikt att åklagaren väljer att inte väcka åtal. Om det emellertid inte var ett misstag och åklagaren kan bevisa att du hade uppsåt till bedrägeri så kommer du att fällas för det. Vid en fällande dom aktualiseras frågan om vilken påföljd som domen medför. Att förutse påföljden är mycket svårt, dels för att jag inte känner till alla detaljer, dels för att det kräver juridisk kunskap som jag saknar. På ett generellt plan kan däremot framföras att domstolen vid val av påföljd ska fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Ett rimligt antagande är att en fällande dom i ditt fall resulterar i en villkorlig dom, eventuellt i förening med böter. En villkorlig dom innebär i princip att domstolen anser att fängelse är aktuellt men att du slipper detta denna gång. Om du emellertid begår ett nytt brott under en period kan den villkorliga domen omvandlas till fängelse. Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Vänligen,
Elias HimselRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”