FrågaÖVRIGTÖvrigt08/04/2010

Diverse praktisk hjälp med processföring

Hej! Jag behöver ha assistans: 1)i en tvist med Tjörns Kommun; 2)brott: företagsfusion på falska intyg; 3)resning av mål p.g.a. beslagtagen egendom av 3:de man; 4)stämning av försäkringsbolaget Alandia; 5)prövning av en transportkostnad på totalt 4 arbetstimmar enl protokoll från Kfm till en kostnad av c:a 75 000 kronor. 6)Överklagande av ett beslut från Hovrätten från 23/3 2010. Överklagningstiden går ut den 19/4 2010 Vore tacksam för omgående svar. Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! På Lawline svarar vi tyvärr bara på frågor via nätet och ger ingen praktisk hjälp i processer och liknande. För att få sådan hjälp vänder du dig enklast till ett professionellt juridiskt ombud, vilket kan riskera att bli dyrt - särskilt om du förlorar tvister. Det verkar vara många frågor du behöver hjälp med. Ett alternativ är att du skickar in mer information kring dina olika frågor till oss på Lawline och så kan vi ge dig hjälp på vägen med dina sex olika ärenden. Kanske kan du då utifrån våra svar försöka genomföra arbetet själv. Jag rekommenderar dig alltså att skicka in sex separata frågor med mer information. Vad handlar tvisten med Tjörns kommun om? Vilka är omständigheterna kring de falska intygen? Vi behöver alltså har mer kunskap omständigheterna i fallen - ju mer information, desto bättre hjälp kan vi ge dig. Lycka till! Vänligen
Joel DahlquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”