FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/03/2010

Förälders underhållsskyldighet och rätt till underhållsstöd

mitt x har hela barnbidraget,vi har 3 grabbar.jag betalar del av månadspeng,halva mobilkostnader,halva försäkringar o halva medlemsavg. jag är arbetslös och har inte råd att betala.har jag skylldighet att betala?

Lawline svarar

Hej! Av Föräldrabalken följer att varje förälder är skyldig att svara för underhåll för sina barn. När föräldrarna inte bor tillsammans som i ert fall sker underhållet ofta genom att underhållsbidrag betalas av den förälder hos vilken barnen inte bor. Underhållsbidraget storlek bestäms genom dom eller genom avtal mellan dig och modern. Utgångspunkten är att varje förälder ska svara för barnens dagliga behov av underhåll efter sin egen ekonomiska förmåga, således kan en förmögen förälder förväntas bidra med mer än vad som generellt krävs. Vid bestämmande av hur mycket en förälder anses kunna betala får ett så kallat förbehållsbelopp undantas. Detta består av dina personliga levnadskostnader såsom boende och mat. Vid beräkningen lägger man samman en skälig kostnad för boende och ett normalbelopp (i dagsläget cirka 48000) för ett år. Det som kvarstår av din inkomst och dina tillgångar är det beräkningen ska baseras på. Generellt anses ett underhållsbidrag på minst 1273 kr. vara ett skäligt belopp. Se https://lagen.nu/1949:381#K7. Om en förälder är oförmögen att betala ett sådant underhållsstöd och den andra föräldern inte själv kan stå för dessa kostnader finns det dock en möjlighet till statligt stöd. Av Lagen om underhållsstöd framgår att man kan ansöka om hjälp hos Försäkringskassan när man själv inte kan betala underhåll till sitt barn. Själva beräkningen av hur mycket man har rätt att erhålla beror på din inkomst, barnets ålder, dess behov samt andra omständigheter. Bidraget kan betalas ut till fullo, det vill säga med 1273 kr. eller till viss del om du anses ha möjlighet att bidra delvis på egen hand. Påpekas bör även att återbetalningsskyldighet kan komma ifråga. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1996:1030#P14S2. Om du känner att du inte kan hantera situationen som den är just nu bör du således ta kontakt med Försäkringskassan för att se om du har rätt till underhållsstöd. Själva beräkningen är väldigt komplicerad och utförs av Försäkringskassan när du skickat in din ansökan och all nödvändig information. Mer information finns även på deras hemsida www.forsakringskassan.se. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”