FrågaÖVRIGTÖvrigt30/03/2010

Ränta

Obetalda Trafiksförsäkringsavgifter summerade sig sommaren 2004 till ca 72000 kr. En amorteringsplan överenskoms om 1000 kr /månad. Idag är ca 64000 kr av dessa betalda. Min fråga rör den förväntade tillkommande räntan som idag uppgår till knappt 40000 kr. När jag själv försöker räkna kommer jag till ca 25000 kr i tillkommande ränta baserat på att ca 950 kr amorteras per månad. Enligt avtalet skall ränta debiteras enligt 6§ räntelagen. Tacksam för klarläggande. Mvh /Undrande

Lawline svarar

Hej Då ränta skall bedömas enligt 6§ räntelagen se här https://lagen.nu/1975:635 så sker beräkning på följande sätt. Enligt 6 § beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . viktigt att komma ihåg är att räntan inte räknas som ränta på ränta För att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen så kan du titta på kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h om du är osäker så kan du säkert resonera med din motpart. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Klas EklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000