Polisens befogenheter - avkräva legitimation etc

2006-07-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej Jag och några vänner diskuterade vad Polisen har för rättigheter och vi var oense om några frågor. Kan Polisen kräva att man legitimerar sig för dem, och i så fall under vilka förutsättningar? Kan Polisen över huvud taget kräva att man gör något som helst uttalande eller svarar på frågor som ställs? Har Polisen rätt att söka igenom någons bil eller annat fordon utan samtycke från ägaren eller ett beslut om husrannsakan?
SVAR
Hej,

Ja, polisen kan kräva att du legitimerar dig. Enligt 19 § i polislagen får en polisman i samband med att han/hon griper, omhändertar eller avlägsnar någon kroppsvisitera denne i den utsträckning som krävs för att t.ex. hans identitet skall kunna fastställas. Detta innebär att om en person som exempelvis grips, kan krävas legitimera sig varvid underlåtenhet medför att den gripne kroppsvisiteras. Dock krävs det som sagt att det är fråga om ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande.

Det finns ingen ovillkorlig skyldighet att svara på frågor men däremot kan det i vissa situationer vara till nackdel att underlåta att göra det. En person som t.ex. påträffas av polisen på en brottsplats och vägrar svara på frågor kommer med sannolikhet att få följa med till polisstationen ev. misstänkt för brottet i fråga.

I rättegångsbalkens 28 kap. finns det bestämmelser om husrannsakan (gäller även t.ex. bilar trots benämningen) som säger att t.ex. en bil får undersökas om det förekommer anledning att brott förövats som kan leda till fängelse. Huvudregeln är att ett särskilt förordnande måste meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten innan rannsakan kan göras. Enligt 28:5 får dock en polisman företa husrannsakan utan sådant tillstånd om det är fara i dröjsmål, dvs. om ingripandet inte kan vänta.

I polislagens 20-22 §§ finns några särksilda bestämmelser om husrannsakan och liknande åtgärder. Enligt 20 § får ett transportmedel undersökas i syfte att söka efter en förrymd brottsling etc.

I polislagen hittar man i övrigt vilka befogenheter och skyldigheter poliser har i sitt arbete, se här.

Med vänlig hälsning

David Lillo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (727)
2018-04-21 Prissättning vid privat alkoholservering
2018-04-17 Omprövning av vård enligt LVU
2018-04-17 Tillstånd för bengaler och rökbomber
2018-04-16 EU-direktiv och svenska lagar

Alla besvarade frågor (53110)