Preskription vid delgivning

Jag fick en krav på återbetalning av försörjningstöd 2006 men eftersom att jag inte lämnade in någon info om inkomster och till gångar så tog socialtjänsten detta till länsrätten. Länsrätten har dömt i frågan 2006, men eftersom att jag inte har hämtat ut domen är jag inte heller att betrakta som delgiven. Jag undrar, kommer denna skulden vara preskriberad inom 5 år? Eller 10 år om jag inte hämtar ut delgivningen?

Lawline svarar

För att besvara din frågan om preskription avbryts en preskription enligt 5 § Preskriptionslagen (1981:130) se här www.lagen.nu/1981:130 genom att borgenären väcker talan mot gäldenären vid tex domstol. 7 § föreskriver att om preskription har avbrutits på ett sådant sätt, löper en ny preskriptionstid enligt 2 §, vilket är 10 år, från den dag domen meddelades. Preskriptionstiden kan avbrytas flera gånger i framtiden genom olika förfaranden. Om dock rättegången avslutas utan att gäldenären (du) har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fodringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas. För att senare besvara din fråga om delgivning, är det svårt att undvika att bli delgiven. Domstolen skickar alltid ut domen per post till de berörda. Det är myndighten, dvs domstolen i detta fall som ombesörjer delgivningen enligt Delgivningslagen (1970:428) se här https://lagen.nu/1970:428. Om detta inte har skett vet jag inte varför du skulle vara tvungen att hämta ut delgivningen. Det som oftast händer är att domstolen skickar du delgivningen och i sin tur skall mottagaren skicka tillbaka ett delgivningskvitto som bevis att han mottagit handlingen. Det är vad jag vet inte straffbart att inte göra detta. Det som händer sedan är att domstolen söker den som inte delgivits genom en stämningsman. Det innebär att en polis kommer hem till den som ska delges och lämnar över handlingen. Man är då skyldig att skriva på. Stämningsman kan även söka personer på deras arbetsplats. Med vänlig hälsning
Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”