Bestrida beslut om utvisning

Hej Hoppas att jag kan få hjälp på min fråga. Min man har bott i Sverige i 8 år och har en egen resturang. Dock har min man inte någor uppehållstillstånd. Han har ett arabiskt pass som vi har lämnat till migrationsverket. Nu för några dagar sen skickade ambassaden att han skall åka dit för att förnya sitt pass så att en återvänds resa till hemlandet sker. Jag har frågat om man kan ansöka eller dylik ändra så att han får uppehållstillstånd via familje anknytning. Men svaret blir att han måste göra det från hans hemland. Då undrar jag var det inte tal om en lag förändring ang familje anknytning för personer som har bott i Sverige under längre tid och att man är gift med en svensk medborgare. Hörde att denna lag skall trädda i kraft den 15 eller 14 april 2010. Stämmer detta. Kan man inte på något sätt bestida utvissningen. Tycker att vi har ett väldigt konstigt lag system, när man tar ens man och den blivade pappan från sin familj. Bara för att man inte är svensk medborgare behöver man inte bli behandlad annorulnda. Vi har fått sätta ut hans resturang till salu nu, med tanken på att de kan komma och ta honom när som helst. Är detta verkligen rätt, ska det svenska rättssamhället fungera på detta sätt. Snälla ge oss råd, vad gör vi.

Lawline svarar

Enligt 22§ förvaltningslagen får ett beslut som fattas av en myndighet, såsom migrationsverket, överklagas av den som beslutet angår. Enligt 23§ skall ett beslut överklagas skriftligt och skall ges in till den myndighet som meddelat beslutet. Överklagandet skall ha kommit in till migrationsverket inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Se https://lagen.nu/1986:223 Ni kan i överklagandet angående utvisning, anföra att ni väntar barn tillsammans och bifoga ett läkarintyg på detta. Vad gäller den nya lagen så kommer det från den 15 april 2010 att införas regler med bl.a. krav på att försörjningen skall vara ordnad för att uppehållstillstånd skall kunna bevijas för den som skall flytta till Sverige på grund av familjeanytning. Eftersom din man har vistats här utan uppehållstillstånd, alltså olagligt, så blir konsekvensen att han måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Dock kan handläggningen gå snabbare om ni kan visa på skäl varför detta är angeläget, t.ex. en graviditet. Lycka till!
Lina RadovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”