Muntliga avtal

FRÅGA
Jag har just genomgått en separation från ett samboförhållande. I början av den bestämde vi att han skulle få ta hyresrätten vi bodde i eftersom att jag kunde flytta till ett rum på min skolas internat och tyckte att det var schystast så då han inte hade någonstans att ta vägen. Vi kom då överens om att jag skulle få förvara mina saker i förrådet som han ändå inte använder fram tills det att jag skaffar en egen lägenhet i maj och har plats för möbler och dylikt. Nu har han dock fått veta att jag har en ny pojkvän och vägrar därför låta mig ha kvar sakerna och kräver att jag ska flytta dem redan sista mars. Annars tänker han behålla sakerna som sina eller sälja dem. Kan det vi kommit överens om tidigare räknas som ett muntligt kontrakt? Eller har jag några andra rättigheter att få ha kvar sakerna där tills det att jag fått nycklarna till mitt nya boende? Han hävdar även att han har rätt till hälften av de möbler som mina föräldrar köpte till mig när vi flyttade in. De sa till oss redan då att möblerna var en gåva till mig, och att vid en ev. separation så skulle de tillhöra just mig. Han hävdar dock att de instruktionerna från mina föräldrar inte spelar någon roll, då vi inte heller har det skriftligt. Stämmer detta?
SVAR
Hej,

Du och din f.d pojkvän har kommit överens om att du ska ha rätt att förvara dina saker i förrådet fram till dess att du skaffat en ny lägenhet i maj och därmed kan du också kräva detta, att ni inte skrivit ned avtalet spelar ingen roll i juridisk bemärkelse eftersom ett muntligt avtal är bindande i normalfallet. Att man ändå många gånger väljer att upprätta ett skriftligt kontrakt beror på att det ur bevissynpunkt kan vara betydligt lättare att bevisa vad man kommit överens om genom att hänvisa till ett skriftligt kontrakt.
Om din f.d pojkvän begår ett kontraktsbrott och säljer dina saker riskerar han, förutom skadeståndsanspråk, att göra sig skyldig till förskingring eller olovligt förfogande vilket båda är brott som kan ge upp till 2 års fängelse.

Även din f.d pojkväns invändning att han har rätt till hälften av dina möbler är felaktig. Enligt Samolagen är viserliggen sådant bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom och skall vid en bodelning delas mellan samborna. Från denna huvudregel kan man göra undantag och det skall då göras genom ett skriftligt samboavtal. I ditt fall har du emellertid fått möblerna i gåva av dina föräldrar med förbehållet att de skall vara dina enskilda och för att detta förbehåll skall vara giltigt uppställs inget skriftligt formkrav, även om det givetvis även här är att föredra ur bevissynpunkt.

Faktum är att förbehållet innebär att även om du (av någon obegriplig anledning) skulle vilja att möblerna blev samboegendom så går inte det utan dina föräldrars samtycke. Förbehållet innebär ur detta perspektiv en faktisk inskränkning i din rätt att fritt disponera över möblerna som du och din f.d pojkvän inte kan ändra på egen hand.

Sammanfattningsvis har din f.d pojkvän därmed fel i alla sina påståenden, även om skriftliga överenskommelser givetvis hade gjort det lättare för dig att i en tvist bevisa din sak.

Stå på dig och lycka till,

Elias Himsel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98504)