100 000 kr i undandragen skatt – grovt skattebrott?

2020-02-23 i Övriga brott
FRÅGA
Om en person inte betalar 100,000 kronor i skatt över 5 år räknas dessa som 5 skattebrott av normalgraden eller ett fall av grovt skattebrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör skattebrott och relevanta lagregler för att besvara din fråga finner vi i skattebrottslagen (SkBrL). Enligt 2 § SkBrL är att underlåta att betala korrekt skatt, exempelvis på grund av att i deklaration ange oriktiga uppgifter, att betrakta som ett skattebrott.

Jag har tyvärr inte möjlighet att ge ett definitivt svar på din fråga om underlåtenheten att betala skatt kommer att räknas som ett brott eller som flera brott, då jag saknar tillräckligt med underlag för att göra en sådan bedömning. Som utgångspunkt görs dock denna bedömning utifrån om det är ett eller flera beskattningsbeslut som har fattats. Eftersom underlåtenheten att betala skatt i ditt fall sträcker sig över flera beskattningsår, är det troligt att saken skulle bedömas som flera skattebrott. Andra faktorer kan dock inverka på bedömningen, såsom olika oriktiga lämnats vid olika tillfällen.

Grovt skattebrott

Även om saken skulle betraktas som ett enda brott, är det inte säkert att brottet kommer att betraktas som grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. Enligt 4 § andra stycket SkBrL ska man vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt beakta:

om det rör ett mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring,om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, ellerom brottsligheten i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Jag inte har någon information om omständigheter som i ditt fall skulle kunna påverka denna bedömning utöver summan det rör sig om. För att enbart den undandragna summan ska göra att brottet betraktas som grovt har i praxis krävts att summan uppgår till ca 460 000 kr. Finns det inga andra omständigheter som skulle kunna tala för att brottet i ditt fall är att betrakta som grovt, är det därför inte särskilt troligt att brottet kommer att rubriceras som grovt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (835)
2020-09-27 Kan jag anmäla banken?
2020-09-27 Begår jag ett brott om jag förfalskar någons namnteckning?
2020-09-27 Är det lagligt att importera Ostarine?
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?

Alla besvarade frågor (84433)