Förtal eller falsk tillvitelse

2015-04-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag är i en vårdnadstvist med mitt ex igår när min dotter skulle åka hem till henne så börja hon gråta å ville inte åka till mamma, då fick hon självklart stanna.Sent på kvällen ringer en från socialen upp mig å berättar att mitt ex har ring å påstått att jag VÄGRAR släppa hem min dotter till mamman och att jag skulle sitta å röka hasch med min dotter vilket ABSOLUT är helt absurt. Jag varken snusar eller röker å det vet mitt ex om, med dom uttalen från henne kan jag göra en anmälan om ärekränknig/förtal då ? Det hon säger kan ju få katastrofala följder i det här ärendet.
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om huruvida en anmälan kan göras p.g.a. det din före detta påstått så finns aktuella bestämmelser i brottsbalken, se här.Förtal.För att din före dettas uttalande om dig ska bedömas som förtal så måste du utpekas som antingen brottslig, klandervärd eller så ska hon ha lämnat en uppgift med avsikten att den uppgiften ska utsätta dig för andras missaktning, brottsbalken 5 kap. 1 §. Att din före detta påstått att du vägrar att släppa hem er dotter till henne blir nog svårt att få bedömt som förtal, eftersom hon skulle kunna anses ha viss grund i vad som hänt för sitt påstående. Däremot är ett påstående om att du skulle sitta och röka hasch med din dotter absolut grund för en förtalstalan. Genom att beskylla dig för att röka hasch med din dotter, så utpekar hon dig som brottslig, klandervärd och uppgiften är ägnad att utsätta dig för socialarbetarens missaktning. Falsk tillvitelse.Om det skulle vara så att din före detta inte bara har rent allmänt velat klandra/förtala dig utan velat göra en anmälan till behörig myndighet så rör det sig troligen inte längre om förtal utan om falsk tillvitelse, se brottsbalken 15 kap. 7 §. Eftersom socialtjänsten är behörig myndighet vad gäller anmälan om "skadliga omständigheter" för barnets del, så skulle det kunna hävdas, beroende av vad hon sagt, att hon gjort rätt i att vända sig till socialtjänsten. Det är liknande förutsättningar för falsk tillvitelse som för en förtalstalan. Har hon sanningslöst påstått att du rökt hasch med din dotter, vilket är brottsligt, och hon inte haft skälig anledning att anta att hennes påståenden är riktiga så kan hon dömas för falsk tillvitelse eller den lindrigare formen vårdslös tillvitelse oavsett om anmält till rätt myndighet.Rekommendation.Jag skulle råda dig att kontakta socialtjänsten för att tala med den anställda som tog emot samtalet och reda ut vad din före detta verkligen har sagt. Om det du tidigare angett stämmer så rekommenderar jag dig att antingen anlita en av våra betaltjänster eller kontakta en jurist för att gå vidare med ärendet.Hoppas du har fått din fråga besvarad!Med vänlig hälsning

Påföljd för grov olovlig körning

2015-04-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har en fråga jag har blivit stoppad av polisen och har varit på tingsrätten för olagligkörning grovt brott jag ville veta vad kommer hända med mig snälla kan ni svara på frågor tack
Felicia Idbrant |Hej!Brottet olovlig körning finner du i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, se 3 §. Där stadgas att påföljden för olovlig körning är böter men om brottet anses grovt kan domstolen döma till fängelse i högst sex månader. Olovlig körning döms den som uppsåtligen kört ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det. Det som kan göra att brottet rubriceras som grovt kan vara att man tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller att brottet skett vanemässigt. Eftersom du i din fråga inte nämner några närmare omständigheter av vad som skett är det svårt för mig och utreda vad det är som gör att din olovliga körning är att anse som grov. Men om någon av ovan nämna saker instämmer kan det vara just därför. Det är upp till domstolen att bedöma valet av påföljd som sker utifrån omständigheterna i ditt fall. Därav är det inte möjligt för mig att kunna ge dig ett konkret svar på vilket påföljd som du kommer drabbas av om du döms för grov olovlig körning.Slutligen kan nämnas att om man döms för ett brott med fängelse i straffskalan ska man betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond, se 1 §.Med vänliga hälsningar

Identitetsintrång

2015-04-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min fd man och barnens pappa har beställt saker och tjänster i våra namn under flera år. Nya krav kommer till oss, och en del beställningar har gjorts då vi fortfarande bodde tillsammans. Bevisbördan är svår, och jag undrar - finns det något jag eller våra vuxna barn kan göra för att slippa betala för hans köp?
Gabriella Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man ska inte behöva betala för andras köp utan samtycke till det. Jag skulle rekommendera er att polisanmäla varje sådan händelse som sker. Samt kontrollera med skatteverket att ni är folkbokförda på rätt adress liksom att inga eftersändelser görs via tex adressändring. Viktigast är att polisanmäla varje gång liksom att bestrida varje faktura. Att rekommendera är även att kontakta polisen för mer information om vilka åtgärder som bör vidtas. Lycka till!

Chattat sexuellt med underårig på facebook – brott?

2015-04-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om en situation som jag upplevt nyligen och mår dåligt över. Jag fick kontakt med en tjej på biblioteket där jag satt och studerade. Vi bytte några korta ord, och blickar. Genom ett telefonsamtal hon förde uppfattade jag hennes namn. Senare hittade jag henne och lade till henne på facebook. Jag frågade hur gammal hon var, och hon svarade att hon är 17 och snart fyller 18, samt att hon går andra året på gymnasiet. Själv är jag 29. Således tänkte jag att det inte finns något problem med att vi pratar, och samtalet blev ganska snart sexuellt, och jag gjorde flera mer eller mindre uttalade inviter. Hon var med på samtalet, men sade sig hela tiden vara för upptagen för att ses. En dag sågs vi på biblioteket igen och kramade varandra snabbt. Det är all kontakt som skett. När dagarna gick anade jag oråd, och började försöka hitta personuppgifter på henne. När inga sådana fanns, slog det mig att hon antagligen ljugit om sin ålder, och gissningsvis är under 15. När jag över facebook konfronterade henne så blockerade hon mig.Min fråga är, har jag gjort något brottsligt? Om inte, är jag juridiskt "safe" om jag kontaktar hennes föräldrar och berättar att de nog borde se till att deras dotter inte försätter sig själv, eller andra, i den här situationen igen? Hela konversationen där hon säger sig vara född 97 och fyller 18 i sommar finns sparad.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Som jag förstår det så har ingenting konkret hänt varför det enbart, i teorin, skulle kunna bli fråga om förberedelse eller eventuellt försök till våldtäkt mot barn alternativt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 13 § BrB). Det förutsätter dock för det första dels att hon faktiskt är under 15 år, och dels att du haft skälig anledning att anta att hon var under 15 år (6 kap. 13 § BrB). Bedömningen beror bl.a. på hur gammal hon ser ut att vara samt t.ex. vad/hur hon skrev i chatten du har sparat. För att du ska kunna fällas till ansvar krävs dessutom att du antingen har nått "försökspunkten" eller alternativt att du har skaffat, tillverkat, lämnat, tagit emot, förvarat, transporterat, sammanställt eller tagit liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. Av det du har berättat ser jag det därför som uteslutet att ett brott har begåtts.

Dömd för brott, ut och resa?

2015-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag åkte dit för snatteri i julas där jag hade snattat saker för ca 250 kr. Kommer det att påverka om jag vill ut och resa i sommar?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! Det varierar beroende på vilket land det är som du vill åka till. Av de mer "populära" resmålen är det framförallt USA och Australien som kan bli svårare att komma in i. Det är dock inget automatiskt avslag så även USA eller Australien kan vara möjligt för dig att åka till, om det är dit du vill. Ett tips är att gå in på det/de aktuella landets/ländernas hemsidor eller att ta kontakt med aktuell(a) ambassad(er) för att få reda på vad som gäller.Hoppas du blev något klokare av svaret och får en härlig sommar!

Häktning, straff för grov misshandel och hinderbevis

2015-04-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har 4 korta frågor och vill meddela att jag uppskattar att ni finns som denna tjänst otroligt mycket! 1. Om man är häktad i sin frånvaro, vad händer om man inte lämnar in sig till polis? Blir straffet värre när polisen väl hämtar dig? Kan straffet påverkas och ses som att man har något att dölja? 2. Ger grov misshandel alltid fängelse? I detta fall om man har blivit dömd till fängelse i 12 månader för samma sak tidigare vid 21 års ålder, vad brukar fängelsetiden hamna på då den andra gången? 3. hur länge brukar man vara häktad tills rättegång? 4. Jag läste i en dom där en person fått en kallelse och sedan stod det "hindersbevis" och personens namn. Vad innebär hindersbevis? Har personen en godkänd grund för att inte dyka upp eller har man inte fått tag på honom? eller har personen vägrat dyka upp? Återigen tusen tack!
Anna Backman |Hej, och tack för dina frågor!De regler som bli aktuella för att svara på dina frågor återfinns i rättegångsbalken (nedan kallar RB), brottsbalken (nedan kallar BrB), delgivningslagen och delgivningsförordningen. Nedan ska jag försöka svara på dina frågor så gott jag kan utifrån informationen jag fått i dina frågor.1. Reglerna om straffmätning återfinns i BrB 29 kap. Ingenstans finns stöd för att strafftiden skulle bli längre av att man inte självmant uppsöker polisen om man är häktad i sin frånvaro. Att frivilligt ange sig själv utan föregående anmälan kan dock göra att straffet blir lindrigare än vad det skulle ha blivit annars (BrB 29 kap 5 § p. 3).2. Som utgångspunkt är lagstiftarens tanke att grov misshandel i regel alltid ska ge fängelse vilket kommer till uttryck i att straffskalan på grov misshandel är lägst ett år och höst sex år fängelse (BrB 3 kap 6 §). I BrB 30 kap finns regler om val av påföljd som kan göra att ett brott för vilket är stadgat fängelse ändå kan ge en annan påföljd än fängelse, exempelvis att gärningsmannen är väldigt ung (under 18 år eller 18-21 år) eller lider av en allvarlig psykiskt sjukdom. Huvudregeln, att grov misshandel ger fängelse, gäller dock för majoriteten av alla fall. Att svara på frågan på vilket straffet blir om man tidigare blivit dömd för grov misshandel är tyvärr omöjligt att svara på utan att veta något om omständigheterna i det enskilda fallet, men upprepad brottslighet brukar ses som skäl för fängelse (BrB 30 kap 4 § 2 st). 3. Det går inte att svara generellt på hur länge man brukar sitta häktad utan det beror på hur länge rätten anser att det finns skäl för häktning. Enligt RB 24 kap 18 § 3 st ska rätten med högst två veckors mellanrum hålla ny häktningsförhandling men i dagsläget saknas en bortersta gräns för hur länge någon kan sitta häktad. Om skäl för häktning inte längre föreligger vid en omhäktningsförhandling ska den häktade dock omedelbart släppas ur häktet. Tanken är att människor bara när det verkligen behövs ska sitta häktade och Sverige har upprepade gånger fått kritik för långa häktningstider av bland annat Europadomstolen och EU-domstolen.4. Delgivning får enligt delgivningslagen ske på 6 olika sätt beroende på vilket som är mest lämpligt i det enskilda fallet. Ett av delgivningssätten kallas för stämningsmannadelgivning och ett hindersbevis är ett bevis på att stämningsmannen försökt men inte lyckats delge delgivningsmottagaren (delgivningsförordningen 16 §). Det kan antingen bero på att delgivningsmottagaren aktivt försökt undvika att bli delgiven eller också att stämningsmannen av någon annan anledningen inte lyckats nå honom.Hoppas du fått svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Förtal och försvarlighet

2015-04-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |På vilket sätt kan jag berätta för min omgivning att mina barn har varit med om misshandel o kränkningar utan att förtala?Får jag säga att min förra sambo blev misstänkt för misshandel men att jag o barnen ljög så det inte blev ett åtal om utredning från socialen finns? Får jag skriva en detaljerad förklaring på vad som har hänt till min förra sambos vuxna son utan att bli åtalad för förtal? Eller kan jag berätta det från en synvinkel som att barnen har fått uppleva det o det o det....utan att nämna namn?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du utpekar din förra sambo som den som misshandlade dina barn, för någon annan än din sambo, så kan detta anses som förtal, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket. Även en insinuation där du inte explicit nämnder din förre sambos namn men ändå klargör för någon annan vad din förre sambo har gjort kan anses som förtal. Om det dock är försvarligt eller du har skyldighet att uttala dig, och uppgiften antingen är sann eller du har skälig grund för den, så är gärningen straffri (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Skyldighet att uttala dig kan föreligga exempelvis i vittnesmål, polisförhör och andra förhör och utredningar vid domstolar och myndigheter.Eftersom du har upplevt hur din sambo misshandlade och kränkte barnen så kan du sannolikt enkelt visa på att uppgiften var sann, eller åtminstone att du hade skälig grund för den. Frågan är dock under vilka omständigheter det är försvarligt för dig att utpeka din förra sambo som brottslig om du inte är skyldig att uttala dig. I fråga om familj och närstående så finns det en vidsträckt yttrandefrihet du kan utnyttja. Eftersom din förra sambos vuxne son troligen kan anses ingå i din krets av närstående så är ditt utpekande av din förra sambo som brottslig för sonen sannolikt försvarligt. Det anses också försvarligt om du förtalar din förra sambo i syfte att varna, exempelvis om han skaffar sig en ny sambo med egna barn som tycks vara i riskzonen för misshandel och du vänder dig till hans nya sambo för att berätta om dina egna erfarenheter. Du kan med största sannolikhet även informera barnens lärare i skolan om situationen utan att fällas till ansvar. Eftersom skolan har ett uppdrag att se till barnens bästa så ligger det i dess intresse att du har möjlighet att berätta om sådana situationer så att skolan kan ta fram handlingsplaner och bättre stödja dina barn, både i fråga om undervisning och hälsa, vilket framgår av Skollag (2010:800) 1:10 första stycket. Att berätta för sjukvård och kurator, vilka har som uppdrag att se till dina barns hälsa, torde också med största sannolikhet falla under försvarlighetskategorin. Med vänlig hälsning

Olovlig avlyssning och bevisning

2015-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad straffet för otillåten avlyssning av privatperson i dennes hem ?Jag har förstått att grannarna har tillgång till någon slags avlyssning av mitt hem ( en villa ).Nu har jag även bevis gällande detta då en granne påtalat något som jag bara sagt inom husets väggar ?Vilket bevisar saken i fråga.Detta har pågått under flera år , och nu förstår jag hur dessa personer vet saker som bara sagts i mitt hem !Riktigt otäckt !
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Att döma av din beskrivning tycks olovlig avlyssning ligga närmast till hands. Eftersom dina grannar olovligen och utan din kännedom har avlyssnat samtal i ditt hem, i vilka de själva inte har deltagit, så kan de dömas för olovlig avlyssning, under förutsättning att de har använt teknisk apparatur för återgivning av ljud, exempelvis mikrofoner, bandspelare, buggade telefoner och radiosändare. Om grannarna däremot har avlyssnat samtal i ditt hem genom att lägga örat till väggen, genom ett glas eller ett annat hjälpmedel av icke-teknisk natur så är gärningen straffri. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:9 a. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.Om du anmäler dina grannar för olovlig avlyssning så kan du självklart anföra faktumet att de känner till saker du har sagt som de inte skulle ha känt till om de inte hade avlyssnat dig. Inom svensk rätt råder fri bevisföring, vilket innebär att du i princip kan föra in vad som helst som bevisning. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 35:1 första stycket. Dock kan detta faktum möjligen enkelt pareras av grannarna genom att de hävdar att du har nämnt vad de känner till vid ett tillfälle när du har pratat med dem och att du har glömt bort detta, varvid ord står mot ord. Om det inte heller kan visas att grannarna har använt teknisk apparatur så går de fria från straff. En brottsplatsundersökning av ditt hem som hittar eventuell teknisk apparatur, exempelvis dolda mikrofoner, kan då utgöra ett bevisfaktum som stödjer din utsaga i en rättegång.Med vänlig hälsning