Minderårig och belastningsregister

2014-12-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej! När jag var 13 år gammal så åkte jag dit för att ha snattat för 20 kronor. Polisen kallade mig på möte men fallet lass snabbt ner. Jag undrar hur länge jag kommer finnas i brottsregistret och om jag fick någon prick. Med vänlig hälsning
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En person under 15 år kan begå brott, men inte dömas till en påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Den information som finns om dig i belastningsregistret (som är ett brottsregistret) är bland annat de påföljder (straff) som du dömts för i domstol (3 § lag om belastningsregister). Har du inte blivit dömd för ett brott, fått en ordningsbot eller annat så finns inget, ur ett straffrättsligt perspektiv, lagrat om dig. Detta innebär att din förseelse som du begick när du inte var straffmyndig, inte finns i belastningsregistret. Vänliga hälsningar,

Utpressning och förtal

2014-12-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har prata med en tjej på 14 på en chattsida för nån vecka sedan, hon ville snabbt gå över till skype och efter ett tag blev samtalen lite sexuella, hon ställde frågor om sex, vad jag gillade etc. Jag svarade och vi har pratat lite om sex ett par dagar. Jag har aldrig fått bekräftat att hon verkligen var 14 annat än va som stod på sidan,vi har aldrig pratat på tel,inga bilder har utväxlats. Hon har deltagit i samtalen på samma sätt som jag och aldrig sagt ifrån på nått sätt.Nu har jag blivit uppringd av en "släkting" som vill anmäla mig om jag inte "gör rätt för mig" o betalar ersättning, annars ska jag oxå hängas ut som pedofil på nätet o till min familj etc. Bästa tillvägagångssätt för mig ?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan ditt handlande med den 14-åriga flickan utgöra ett brott. Jag vet inte detaljerna kring era diskussioner, hur gammal du är eller hur situationen upplevdes för flickan. Du bör vara medveten om att det kan ses som till exempel sexuellt ofredande, 6 kap. 10 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1).Gällande släktingens handlande kan det ses som utpressning, 9 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1). Släktingen kräver pengar och hotar med en brottslig handling, i det här fallet förtal. Att släktingen säger att den vill anmäla dig är inte brottsligt, däremot är att kräva pengar och hota med uthängning ett brott. Om du betalar leder det ju till vinning för släktingen och skada för dig vilket gör att rekvisiten för utpressning uppfylls. Att släktingen hotar med att hänga ut dig som pedofil på internet och till din familj skulle om det utfördes vara förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Släktingen utpekar dig som brottslig eller åtminstone klandervärd i ditt levnadssätt för en större krets av personer.Vad du ska göra är svårt för mig att tala om för dig men jag kan berätta vad som kan göras från båda sidor och sedan får du bedöma själv vad du vill göra. Ditt handlande kan som sagt ses som ett brott vilket du kan anmälas och möjligtvis dömas för. Släktingens handlande utgör brott eller åtminstone försök till brott eftersom det inte har genomförts än. Du kan vända dig till polis och anmäla släktingen för dennes handlande.Med vänliga hälsningar,

Köra bil med körkort som ej förnyats?

2014-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Min dotters körkort har gått ut. P gr av utlandsvistelese har varit sen med ansökning om förnyelse. Kommer idag hem och ska omedlebart skicka in ansökningen fördet nya. Min fråga är: får hon köra under tiden (efersom behörigheten har inte gått ut) och vad händer om hon blir stoppat av polisen?Mvh Tutti
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!En personbil får endast köras av någon som har ett gällande körkort, detta framgår av 2 kap 1 § körkortslagen. Din dotters körkort är inte gällande eftersom det inte är förnyat vilket framgår av 3 kap 13 §.Om ett körkort är ogiltigt enligt 3 kap 13 § skall det omhändertas enligt 5 kap 7 § 2 st vilket med stor sannolikhet kommer att ske om hon skulle bli stoppad av polisen. Utöver detta kan hon dömas till böter för olovlig körning enligt 3 § trafikbrottslagen. Av dessa skäl är det att föredra att din dotter inte kör bil förrän hon fått sitt körkort förnyat. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Bedrägeri?

2014-12-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |A har till min kompis S (som inte alltid hänger med och han är 30 år) sålt en bil, han sa att det var en tävlingsbil som används av den berömde bilföraren Ayrton Senna. S betalade A 100 000 kr för bilen. Det visades sig sedan att bilen (efter att S konsulterat sin Pappa) egentligen var en bil anpassad för tävling för snyggaste bilar, dock stämde det att Ayrton Senna faktiskt använt den en gång när han gjorde en uppvisningsshow hos Snygga bilar MB Firman. Pappan lyckades sälja bilen åt Min vän S för 130 000 kr och därefter hotade hon A med polisanmälan för bedrägeri. Vad säger lagtexten om bedrägeri i detta fall? Hjälp mig ! Är det frågan om bedrägeri?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. För att kunna dömas för brottet i fråga krävs att någon genom ett vilseledande förmått någon till en disposition(dvs handling alt. underlåtenhet att handla) som lett till vinning för den som vilselett och skada för den vilseledde. Egentligen är det tillräckligt som skada att det förelegat en beaktansvärd risk för slutlig förlust. Det är väldigt svårt för mig att utifrån den utifrån Du angett att säga om det rör sig om ett bedrägeri eller inte. Viktigt att veta är vad som sades under deras "möte" och vilka förutsättningar som lades upp inför köpet. A har inte ljugit om att Senna körde bilen, således föreligger inget vilseledande! Eventuellt kan han ha förskönat vissa saker om bilen och dess tidigare förare, men detta är något som generellt sätt är accepterat. Vidare är jag av den uppfattningen att inga skada har uppkommit!Alla rekvisit i brottsbestämmelsen måste vara uppfyllda för att brottet skall aktualiseras, så är ej fallet här!Hoppas Du fått svar på din fråga!

Flerfaldig brottslighet och gemensam påföljd

2014-12-29 i Påföljder
FRÅGA |hej, jag har hört att man inte kan bli straffad på två olika sätt samtidigt? Ungefär om man blir gripen för rattfylla/våld mot tjänsteman så kan man bara få straff för det värsta av dem två punkterna. Stämmer detta? Eller kan man få både böter och fängelse. Gott nytt år önskar Ludde
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineDet är inte möjligt att bli straffad för samma gärning två gånger. Det sagda framgår av såväl svensk rätt (30:9 RB) som internationell rätt och kallas ofta för "ne bis in idem". Att däremot bli straffad på olika sätt för olika gärningar, är möjligt. Det vanliga är emellertid att när flera gärningar begås av en och samma person, behandlas de båda gärningarna tillsammans i en rättegång och då döms normalt sätt också bara en gemensam påföljd ut. Påföljdsbestämningen går till ungefär som så att om rattfylleribrottet exempelvis har ett straffvärde på 6 månaders fängelse och våld mot tjänsteman ett straffvärde på 4 månaders fängelse, slås de båda gärningarna ihop till ett totalt straffvärde om 10 månader som därefter renderar i en gemensam påföljd. Däremot medges i regel en "mängdrabatt" vid flerfaldig brottslighet vilket innebär att det mindre ingripande brottets straffvärde halveras, i exemplet skulle alltså våld mot tjänsteman bara ges ett straffvärde på ca 2 månaders fängelse. Det totala straffvärdet blir då bara 8 månaders fängelse. Slutligen görs en helhetsbedömning av det sammanslagna straffvärdet, brottens art och gärningsmannens eventuella återfall, vilket sedmera resulterar i en gemensam påföljd för de båda brotten.Slutligen kan sägas att det inte alltid helt lätt att bestämma vad som utgör en gärning. Det går exempelvis inte att döma för olika "grader" av samma brott. Det kan också vara problematisk att bestämma om ett tagande av 4 olika saker ska betraktas som 4 fall av stöld eller enbart ett fall av stöld. Det sagda verkar dock inte utgöra något problem i ditt fall då rattfylleri och våld mot tjänsteman är två separata brott.Gott nytt år!

Missbruk av urkund, påföljd

2014-12-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag är 18 år, ostraffad sedan tidigare. Igår den 27:e december, lånade jag ut mitt leg under berusning. Jag var inte så pass berusad så jag inte visste vad jag gjorde, så det är ingen ursäkt. Såklart blev hon som fått låna legitimationen tagen, som tur klarade hon sig, men de kommer nu göra en polisanmälan på mig, vilket är förståeligt. För urkundsförfalskning kan man ju som påföljd få dagsböter och fängelse upp till 6 månader och ett prick i registret i 5 år. Min fråga är vad ni tror jag får för påföljder? Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare(var första gången) och är som sagt sedan tidigare ostraffad. Jag hoppas på ett strafföreläggande, med hellre en rejäl dagsböter och en kortare tid i belastningsregistret. Eller riskerar jag till och med fängelse? Tack så mycket i förhand.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med är det inte urkundsförfalskning att låna ut sin legitimation till en annan person utan det är istället missbruk av urkund, 15 kap. 12 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P12S1). Även din kompis har gjort sig skyldig till missbruk av urkund.För att handlingen ska uppnå rekvisiten och anses vara missbruk av urkund måste det ha förelegat fara i bevishänseende. Det här betyder att det funnits en risk att urkunden missbrukats och att det lett till skada eller olägenhet, ett exempel kan vara att en underårig blir insläppt på en nattklubb med hjälp av den lånade legitimationen. Det föreligger typiskt sett fara i bevishänseende vid utlånad legitimation, varför jag utgår från att det föreligger även här.Vid påföljdsbedömningen tar man hänsyn till många olika aspekter, varför det är svårt för mig att berätta vilket straff du kommer att få om du blir dömd för brottet. Straffskalan för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst sex månader.Det föreligger presumtion mot fängelse, alltså att domstolen ska döma till lindrigare straff än fängelse, 30 kap. 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K30P4S1). Det här kan brytas om brottet har ett högt straffvärde eller är ett så kallat artbrott. Missbruk av urkund har inte ett så pass högt straffvärde att presumtionen bryts och det här bör inte heller ses som ett artbrott. Jag bedömer utifrån det du har skrivit att det inte föreligger några speciella omständigheter som talar för ett högt straff så som fängelse. Troligtvis kommer du att dömas till dagsböter. Dom om böter gallras (tas bort) i belastningsregistret efter 5 år, 17 § 9 p Lag om belastningsregister(https://lagen.nu/1998:620#P17S1).Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Förskingring av dödsboegendom

2014-12-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min bror gick bort denna sommar och jag och mina 2 syskon är dödsbodelägare. Jag valde en vän som ombud,han har dessutom utgett sig för att vara jurist fast han inte är det på riktigt,Det har jag tagit reda på nu,Jag fick fullmakter från mina syskon att ordna bouppteckningen,jag gav fullmakt till min vän så att han skulle betala alla räkningar,sitt arvode,det fanns ca 200.000kr på min brors bankonto,vad jag kan se har min vän gjort en överföring på 45.000kr från min brors bankonto till min väns fru.Jag har dessutom fått ett betalningskrav från Fonus på begravningen på 15.000kr som inte har blivit betalt,Jag har inte heller fått någon redovisningen så att jag kan se att alla räkningar faktist är betalda.Jag har beställt kopia på bouppteckningen från Skatteverket. Jag vill ha rådgivning om vad jag ska göra? Är rädd för att jag har blivit utsatt för ett bedrägeri/förskingring.Jag har rättskydd i min hemförsäkring gäller den för sånt här? Mvh Jan Eriksson
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Som du säger finns det möjlighet att du har blivit utsatt för förskingring. Detta brott (se 10 kap. 1 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700) förutsätter att någon exempelvis genom avtal på något sätt hanterar annans egendom eller pengar men tillägnar sig eller gör något annat tillåtet med egendomen samt att det uppstår vinning för den förskingrande (eller annan) och skada för den egendomen tillhör. Om din vän har flyttat över pengar från din brors bankkonto till sin fru utan att ersätta pengarna eller att det rörde hans arvode eller dylikt (Kort sagt: Om det föll utanför fullmakten) rör det sig om förskingring. Av din fråga framgår att det dessutom kan röra sig om mer pengar.Eftersom det finns risk att det rör sig om ett brott är förstås en möjlighet att polisanmäla det. Den som har begått ett brott och blir dömd, är även ersättningsskyldig för den skada som har orsakats. Vanligen kommer dessutom åklagaren att driva skadeståndsanspråket, så det skulle du inte behöva sköta själv. Om det nu ändå inte skulle bli så att åklagaren drev ditt anspråk, skulle säkerligen rättsskyddet täcka åtminstone en del av kostnaderna för att driva målet. Det bästa du kan göra är att höra av dig till försäkringsbolaget och fråga hur mycket som täcks och så vidare, men att ersättning kan fås till en del är nästan självklart. Det kan även vara bra att veta att den som "förlorar" rättegången som huvudregel ersätter motparten för rättegångskostnaderna, så det kan även täckas på den vägen.Sammanfattningsvis:Det verkar röra sig om förskingring. Du kan polisanmäla det inträffade, och om det går till rättegång driver åklagaren även skadeståndstalan.I första hand kan det dock vara bra att konfrontera din vän med vad du vet. Om han inte kan komma med en rimlig förklaring till vad som har hänt, kan du naturligtvis försöka få honom att betala tillbaka pengarna självmant.Lycka till! Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

När försvinner skyddstillsyn/villkorlig dom ur belastningsregistret?

2014-12-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, år 2010 blev jag dömd för ringa narkotikabrott. Fick samhällstjänst på 75h och 500kr i böter, samt skyddstillsyn eller villkorlig dom( lite osäker) Hur länge kan detta synas i mitt register?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det du frågar om regleras i Lagen om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620#R13). Enligt dess 17 § gallras uppgifter om villkorlig dom eller skyddstillsyn (som här är vad som räknas; det är ju så att säga den "grövsta" påföljden) 10 år efter domen om man är över 18 år och 5 år efter domen om man är under 18. Det rör sig alltså om 10 år från domen!Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,