Får chef sprida uppgifter om anställdas brottsliga gärningar?

2014-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Får en chef sprida ut information till en anställd om de övriga anställda huruvida de förekommer i belastningsregistret och pga vilka orsaker dem förekommer där?Tack på förhand.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt brottsbalken 5 kap. 1 § 1 st. gör sig den som lämnar uppgifter till andra om att någon är brottslig skyldig till brottet förtal. Din chefs agerande är alltså ett skolboksexempel av förtalsbrottet sett enbart till bestämmelsens första stycke. Enligt andra stycket gäller dock att ansvar inte ska utdömas om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs att personen var skyldig att uttala sig eller att det på annat sätt var försvarligt att personen lämnade uppgiften. För det andra krävs att uppgiften var sann eller åtminstone att den som lämnade uppgiften hade skälig anledning att tro att den var sann. Beroende på situationen på din arbetsplats kan det kanske vara försvarligt att lämna de uppgifter som har lämnats. Utan att veta mer kan jag dock inte göra en närmare bedömning.Vänliga hälsningar,

Påföljd för snatteri

2014-07-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Min vän åkte dit för snatteri i en matbutik härom veckan. Summan var på ca 400kr. En del andra varor hade han betalat för. Han blev tagen av en väktare och erkände brottet. Nu undrar jag vad som kommer hända med honom. Han fick böta för mild misshandel år 1999, spelar det nån roll nu? Kommer han att då fängelse pga den tidigare boten? Hur mycket kan summan av en ev ny bot bli? Tack!
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Den som begår en stöld som är att anse som ringa ska enligt brottsbalken 8:2, som du hittar här, dömas för snatteri. Om tillgreppet sker i en butik och värdet på det tillgripna understiger 1000 kr ska det enligt praxis bedömas som snatteri. Straffskalan för snatteri är 30 dagsböter till 6 månaders fängelse. Hur stor en dagsbot är beror på den dömdes inkomst och förmögenhet och kan variera mellan 50-1000 kr. Vilket straff som kommer att utdömas beror på hur straffvärd den tilltalades gärning anses vara, se BrB 29:1-3, här. De omständigheter som kommer att påverka bedömningen är t.ex. värdet på det tillgripna och hur stor skada eller kränkning som orsakades av gärningen. Ett återfall kan påverka straffet enligt BrB 29:4. Det ställs dock krav på att det ska röra sig om liknande typ av brottslighet, att det inte gått för lång tid emellan brotten, i normalfallet kommer brott som begick mer än 4 år innan det nya brottet inte att påverka straffmätningen. Hur högt straffet i slutändan blir kan jag inte svara på, men fängelse aktualiseras endast i undantagsfall för snatteri då minimistraffet för stöld är det kortaste fängelsestraffet. Hade tillgreppet varit så straffvärt att fängelse skulle följa hade det klassats som stöld. Straffet kommer därför troligtvis vara böter. Hur höga böterna blir beror på hur många dagsböter som brottets straffvärde kräver och hur stora varje dagsbot är.Alla som döms för ett brott som har fängelse i straffskalan, vilket snatteri har, ska dessutom betala 500 kr till brottsofferfonden, enligt 1 § lag om brottsofferfond.Vänligen,

Vad göra vid falska anklagelser?

2014-07-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar hur vi ska hantera att en granne (kvinna) anklagar min fästman för olaga intrång samt att han ska ha varit våldsam igår när han bad att få tillbaka en nyckel (vittne finns på motsaten). Detta är uttalat till mig samt skickat via SMS till en annan person. Grannen har även anklagat min fästmans dotter för att ha gjort övergrepp på hennes 3-årige son samt att grannen sprider lögner om dotters sexliv. Även andra grova anklagelser har skett och samtliga sprids muntligen och skriftligen till kända och okända personer. Vi misstänker att orsaken är en missriktad svartsjuka samt att grannen har drabbats av en personlighetsstörning.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Det agerande som din man och dotter utsatts för faller under ärekränkningsbrott och är straffbart. Ärekränkningsbrotten delas in i förtal och förolämpning. Brottsbalken 5 kap. 1 § reglerar brottet förtal. Den som pekar ut en annan person som brottslig eller ”klandervärd i sitt levnadssätt” i syfte att kränka personens ära kan dömas till böter. Detsamma gäller om någon påstår något nedsättande om personen inför andra. Själva påståendet är tillräckligt för att kunna straffas, oavsett om det faktiskt lett till andra människors missaktning eller inte. Brottet förolämpning hittas i brottsbalken 5 kap. 3 §. Det som skiljer förolämpning från förtal är att i detta brott riktar sig uttalandet till den drabbade personen själv. Handlingar i form av till exempel kränkande anklagelse, skällsord eller beskyllning, som endast är menade att såra personens ära, kan också de straffas med böter. De falska anklagelser som riktats direkt till din man och dotter innebär förolämpning, medan det din granne spridit till andra personer om din man och dotter innebär förtal. Du kan alltså göra en polisanmälan mot din granne för förtal och förolämpning. Slutligen kan nämnas att det också finns möjlighet till skadestånd (se skadeståndslagen 2:3) om brott befinns föreligga.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Något om tillbörligt tvång

2014-07-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har kastat ägg i ett bilgarage upp i taket som sedan runnit ner på en bil. Bilägaren säger nu att det blivit skador på lacken och säger att jag skall betala eller att han anmäler mig för skadegörelse. Vad skall jag göra? Vad kan straffet bli och hur mycket kan han kräva av mig?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Vad tråkigt att ditt hyss lett till dessa komplikationer för dig. Nedan ska jag försöka klargöra vissa svar på dina frågor.Den gärning du begått utgör skadegörelse, men med tanke på att brottet enligt min snabba bedömning tycks vara ringa kommer du säkerligen dömas för åverkan, se BrB 12:1-2 §§. Det kan vara värt att nämna att den "utpressning" som bilägaren företar gentemot dig - dvs "betala eller så anmäler jag" är helt lagenlig. Detta följer av BrB 4:4 (tvånget räknas som inte som otillbörligt). Detta förutsätter att det ägaren vill att du ska betala är rimligt, dvs vad det kostar att få bilen reparerad. Det är också detta han kan kräva av dig.Det straff du riskerar är - förutsatt att brottet är att bedöma som åverkan - är böter. För att kunna göra en riktig påföljdsbestämning krävs dock information om din ålder, tidigare ev. brott m.m.

Bedrägeri?

2014-07-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om en som jobbar hittar ett bankomatkort och koden står på en bit papper går och tar ut pengar med kortet och blir filmad, så polisen får reda på det. Vad kallas brottet och vad är straffet för det. Kan man få fängelse? Ärendet har hänt i Danmark!
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Om du hittar ett bankomatkort och använder dig av kortet för att ta ut pengar gör du dig skyldig till bedrägeri. Straffet för brottet är fängelse i högst två år, se 9 kap 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700).Med vänliga hälsningar, 

Frivilligt tillbakaträdande

2014-07-22 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej har en fråga gällande frivilligt tillbakaträdande. Vad är det som gäller för detta? Vad är det som gäller för yttre omständigheter och som inte leder till att det anses frivilligt. När försvinner möjligheten till att tillbakaträda? Om det diskuterats om en tjänst och den ene parten inser sitt misstag och sedan inte är villig att fullfölja men blir hotad att information läggs ut räknas detta som yttre omständighet. Killen har insett sitt misstag men säger först efter hotet om att information ska läggas ut att han inte är intresserad är det då ett frivilligt tillbakaträdande då tjänsten ej är aktuell att ske längre?Tack på förhand.
Simon Adolfsson |Hej och tack för ditt svar.Frivilligt tillbakaträdande regleras i BrB 23:3 och gör att ansvar för försök, förberedelse eller stämpling inte blir aktuellt om gärningsmannen frivilligt tillbakaträder från att fullborda brottet. Att det ska vara frivilligt innebär, precis som du skrev i din fråga, att tillbakaträdandet inte ska ha varit framtvingat av yttre omständigheter. Exempelvis kommer en person som försöker begå stöld dömas för försök till stöld även om han avbröt försöket när han såg polissirener.Ett klassiskt sätt att tänka kring frivilliga tillbakaträden är att gärningsmannen kan begå brottet, men vill inte. I sådana fall föreligger det en ansvarsbefriande grund.Jag måste tyvärr be dig omformulera din fråga eftersom att jag inte är helt riktigt med på noterna.Hoppas mitt svar hjälpte dig ändå.

Bl.a. om försökspunkten vid köp av sexuell tjänst

2014-07-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vill veta vad som krävs för att försökspunkten för sexköp ska anses vara uppfylld. Läste om en kille som chattade med en tjej på nätet. De hade kommit överens om en camshow och chattade vidare varpå det framkom att tjejen var myndig. Killen kontaktade alltså tjejen för att få en camshow. Han satte över pengar för en show och chattandet fortsatte. Under chattande säger tjejen att killen även kan få träffa henne och hennes kompis senare. Han svarar ok och skriver att han kan komma över om de vill. Men inget pris är ännu diskuterat. Han skickar sitt nummer och skickar ett sms tillbaka för att han ska få hennes nummer killen ville höra hennes röst. Senare skriver kvinnan att träff kostar mer varpå mannen säger ok men vill se henne ensam i cam. Och en diskussion uppstår om att han inte vill betala mer och han endast vill ha en camshow och de kommer överens om detta men inte om summan. Diskussionen fortsätter och han vill bara se sin show. Sedan övergår chattandet i en diskussion där de vill ha sex med honom och han säger var ska vi ses. De säger att de kvittar och han säger då kom hit så får ni sista. DÅ säger hon vid träff är det 400 till varpå han svarar de löser vi. Det går sedan ett tag och killen ville se dem i cam innan de säger sig vara på gång till mannen men då uppstår en dispyt varpå tjejerna hotar att lägga ut information om killen på nätet. Killen säger då att han inte vill ses och inte tänker betala varpå de hotar med att lägga ut informationen än en gång varpå killen känner sig tvingad att betala. Han säger återigen att han inte vill ses då de säger sig vara på väg till honom, de säger ok men tvingar honom att betala för att inte lägga ut informationen. Alltså han ville ha en camshow men hamnade i en diskussion om träff för att sedan ångra det hela samtalet och att han ens kontaktade henne. Träff har inte ägt rum och telefonsamtal har ägt rum för att höra hennes röst. Så min fråga är vad säger lagen om detta fall? Vad gäller för försökspunkten vad krävs för att den ska anses vara uppnådd? Och är det troligt att detta fall skulle gå till åtal?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Att försök till köp av sexuell tjänst är straffbelagt följer av 6:15 BrB. Nu till frågan om när den s.k. försökspunkten ska anses vara nådd.I propositionen uttalas att den punkten torde vara uppnådd när ett erbjudande om betalning lämnats (prop. 1997/98:55 s. 137). Uttalanden i lagförarbeten kan väl sägas vara vägledande men är på intet sätt bindande för domstolarna. Att placera försökspunkten där förarbetena förlagt den kan sägas stå i överensstämmelse med åsikten att det för att försökspunkten skall vara uppnådd måste ha utförts eller påbörjats ett agerande som närmast föregår själva den brottsliga handlingen. I litteraturen kallas detta agerande den näst sista handlingen. Denna ståndpunkt har i vissa, dock icke alla, rättsfall fått stöd i mål angående bl.a. varusmuggling. Högsta domstolen har (NJA 1991 s. 332) påpekat angelägenheten av att, allmänt sett, inte förlägga försökspunkten för ett brott alltför långt från tidpunkten för dess fullbordan. Svensk rätt är också restriktiv till frågan om försöks straffbarhet. I förarbetena till själva försökspunkten (NJA II 1942 s. 248) sägs bl.a. att, i de fall då försökspunkten förläggs till en tidigare handling än den enligt brottsplanen sista, man måste göra den begränsningen att den handling som det är fråga om skall vara avsedd att något så när omedelbart följas av eller stå i samband med den handling varigenom brottet skall fullbordas, för att försökspunkten skall anses överskriden.I det fall du beskrivit ovan har överenskommelse gjorts beträffande plats och summa (innan "dispyten"). Däremot tycks inte tid ha avtalats och tjejerna tycks inte heller ha påbörjat sin förflyttning till mannen vid denna tidpunkt. Med hänsyn till vad som ovan anförts och även med hänsyn till vad som allmänt anförs om försökspunkten i de tidigaste förarbetena är jag benägen att anse att försökspunkten inte är nådd i fallet, men gränsen är hårfin. Det är snarast en bedömningsfråga där det saknas "rätt och fel". Dessutom är återgivningen av händelsen något rörig vilket ytterligare medför att den bedömningen jag gjort bör mottas med försiktighet.Avslutningsvis kan noteras att fallet även aktualiserar frågor om frivilligt tillbakaträdande (vilket dock inte tycks vara fallet här) samt om kvinnorna i fallet ev. begår något brott vid utpressningen.

Bedrägeri m.m.

2014-07-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om någon säljer föremål på nätet som inte är hennes eget, använder annans foto på föremålet och ger sken att man har föremålet i sitt eget hem, är detta brottsligt eller vad kan man kalla det?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den beskrivna gärningen kan mycket väl utgöra brott. Exakt vilket brott (om något) som kommer ifråga beror på de närmre omständigheterna, så som om föremålet är frånhänt annan och i så fall på vilket sätt, om agerandet lett till att någon faktiskt köpt föremålet utan att så att säga få det och därigenom lider (ekonomisk) skada m.m. Det scenario som du beskriver tycks närmast innebär att någon tagit foto på annans föremål, därefter lagt ut fotot på nätet och sedan sålt det utan att någonsin ha innehaft det. Förutsatt att någon köpt föremålet, blir bedrägeribestämmelsen i BrB 9:1 tillämplig. Annars kan försöksansvar komma ifråga, återigen beroende på de närmre omständigheterna. Återkom gärna med de närmre omständigheterna kring vad som hänt samt föremålets värde så kan jag ge dig ett mer säkert svar utan spekulationer.