Påföljdsval vid inbrott – grov stöld

2014-11-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är dömd sedan tidigare för misshandel och olovlig körning. För ca 1 år sedan så var jag på en fest ute på glesbygden där jag och en tjej beslutade oss för att "palla" äpplen som i sin tur slutade med att jag slog in en fönsterruta på ett ruckligt fritidshus, väl där inne hittade vi en flaska vin som vi drack ur och sedan begav oss därifrån. Jag lämnade mitt DNA på vinglaset och nu är det rättsliga igång. Jag har erkänt allt och är villig att betala självrisken för fönstret, vinet osv. men sen fick jag hem ett brev för några dagar sedan där stölden nu heter grov stöld och att en åklagare skall prova detta i rätten. Jag skulle bli medelad om jag ska infinna mig alternativt vara med på telefon. En polis ringde till mig några dagar före brevet och berättade att det hade ändrats från stöld till grov stöld men han sa att det bara var en sakfråga. Betyder detta att jag kan vänta mig ett fängelsestraff? Eller vad kan jag vänta mig?
Erik Blomquist |Hej!Stöld respektive grov stöld regleras i BrB 8 kap. 1 och 4 §§. Även om det kan verka som att fängelse ska följa oberoende av vilket brott du (eventuellt) döms för är det inte så. Av 30 kap. 4 § följer nämligen att rätten särskilt ska fästa uppmärksamhet vid sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därmed avses villkorlig dom eller skyddstillsyn. Omständigheter som kan bryta denna presumtion mot fängelse är Brottslighetens straffvärdeBrottslighetens artÅterfallAv din redogörelse för händelseförloppet vill jag våga påstå att straffvärdet borde ligga mot minimigränsen för grov stöld (om det nu är vad du döms för) vilket är 6 månader. För att straffvärdet ska anses bryta presumtionen brukar 1 år anges som riktpunkt vilket även följs i praxis. Stöld är normalt inte heller att se som ett artbrott även om det skett i vissa fall (se t.ex. NJA 2009 s. 559 ang. fickstöld). Med hänsyn till att de brott du uppger dig tidigare ha begått inte är likartade (de tidigare brotten är inga tillgreppsbrott) verkar det inte som presumtionen mot fängelse bryts. I så fall kan du vänta dig villkorlig dom eller skyddstillsyn. Då du har begått brottslighet tidigare ligger skyddstillsyn något närmare till hands. Skyddstillsyn sträcker sig över 3 år (BrB 28 kap. 4 §).Av det du berättat är alltså min uppfattning att du kommer dömas till skyddstillsyn eller möjligtvis villkorlig dom. 

Medhjälp till rattfylleri

2014-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Min bror var inblandad i en bilolycka där han frontalkrockade med en annan och den personen omkom tyvärr. Till saken hör att han hade druckit och var berusad. Dagen innan även rökt marijuana, alltså måste thc ha funnits i blodet. Han har gjort fel och skall absolut ställas till svars! Men! Till min fråga! Under eftermiddagen så bad ägaren till bilen (bilen som han krockade med) honom att skifta däcken. Under tiden serverade hon alkohol. När jobbet var klart ber hon honom att test köra för att se om de va ok. Min bror som är berusad (omdömeslös) tar emot bilnycklarna och sätter sig bakom ratten och kör....Jag anser att denna kvinna är medskyldig. Samtidigt så kanske jag är påverkad av känslor?! Denna kvinna har serverat alkohol, gett honom nycklarna. För att göra det ännu värre så vet hon om att han har inget körkort!! Det är allmänt känt i byn dom bor i och hon har blivit tillsagd om detta förut. Visst är han ansvarig! Men nog allt har hon varit medhjälpare? Eller?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att dömas till medhjälp till ett visst brott krävs det att gärningsmannen har främjat gärningen med råd eller dåd, enligt 23:4 BrB. Det är ett lågt ställt krav på vad som utgör medhjälp till ett brott, det krävs endast att man har påverkat händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. För att ge ett exempel dömdes en man för medhjälp till misshandel när han höll gärningsmannens rock (NJA 1963 s. 574). Medhjälpen kan ske fysiskt eller psykiskt, genom att vidta en aktiv handling eller styrka gärningsmannen i hans/hennes uppsåt.Typexemplet på medhjälp till rattfylleri är att låna ut bilnycklar eller att servera alkohol till någon som man vet ska köra bil. Se https://lagen.nu/1962:700#K23P4Enligt min bedömning av händelsen så finns det utrymme för att döma henne för medhjälp till rattfylleri. Genom att ha lånat ut sin bil för testkörning när hon var medveten om att din bror hade druckit och uppmuntrat honom till att köra bilen främjade hon gärningen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Återta polisanmälan

2014-11-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag hamnade för ett par dagar sedan i bråk med en närstående person. Det var löjligt tjafs som spårade ut lite från gap till puttande. Dock ingenting vidare aggressivt. Polisen kom efter grannar ringt pga gapandet. Jag var medtagen och chockad, och nickade när jag blev tillfrågad om anmälan, så det fotades ett blåmärke som jag fått under bråket (jag får blåmärken väldigt enkelt). När jag insåg hur seriöst det helt plötsligt kändes, så meddelande jag poliserna att jag ångrade mig och absolut inte ville göra någon anmälan eftersom vi redan var lugna och hade rett ut problemet. Polisen hävdade då att de var tvungna att anmäla trots att jag inte ville och situationen var uppklarad. Nu är jag jätterädd och ledsen och har fruktansvärt dåligt samvete! Vill inte att detta påverkar personen som är anmäld, då det var en struntsak som spårade ur, det har aldrig hänt innan och jag är helt säker på att det inte kommer upprepas då vi båda mår dåligt och ångrar det som hände.Kan jag göra något nu? Kan processen stoppas? Det känns som att polisen utnyttjade situationen då jag var ledsen, medtagen och dessutom chockad över att polisen tillkallats. Jag tänkte inte ordentligt och nu kan jag inte sluta må dåligt över det hela. Hjälp mig!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen möjlighet att återta en polisanmälan eftersom polisen har en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal. Polisen kan på eget initiativ inleda en förundersökning för brott som faller under allmänt åtal. Den händelse som du beskriver kan rubriceras som ofredande (4:7 BrB) eller misshandel (3:5 BrB). Misshandel är ett brott som alltid faller under allmänt åtal och ofredande faller under allmänt åtal om det sker på allmän plats (se 4:11 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P11). Se även 4:7 och 3:5 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K3P5Enligt 23:1 rättegångsbalken (RB) ska en förundersökning inledas så snart det enligt angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Se 23:1 RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P1Det du kan göra är att säga att situationen är uppklarad när du blir förhörd, vilket kan påverka beslutet om nedläggning av förundersökningen. Det kan även vara bra att berätta att det inte är fråga om misshandel, knuffar brukar som sagt rubriceras som ofredande och inte misshandel. Om förundersökningen fortsätter och avslutas ska åklagaren besluta om den misstänkte ska åtalas. Åklagaren ska bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att kunna fälla den misstänkte. Om du, som målsägande, håller dig till din version av händelsen ökar bevissvårigheten för åklagaren. Även eventuella vittnen påverkar bevissvårigheten för åklagaren. Hur det hela slutar är svårt att sia om, men enligt min bedömning, grundat på det du har angett, finns det inte mycket som talar för att brottet misshandel har förövats.Hoppas detta gav svar på din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar

Förutsättningar för förtal

2014-11-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har blivit "hotad" om att bli anmäld för förtal och undrar om dem verkligen har en orsak till att göra det. Skrev ett inlägg där inga namn är nämnda men dem som vet vad jag skriver om kan lista ut vilka personer jag menar. I inlägget handlade det om hur jag kände och mådde. Hjälpt personer med att betäcka hästar och jag skulle få halva språngavgifterna som betalning men istället för pengar så skulle jag få det i hö. Jag har flera ggr kontaktat dem och frågat när jag få mitt hö men fått olika svar varje gång, så som att jag ville inte ha betalt från början. Något jag inte ville för jag tyckte det va kul att hjälpa till. Men hela min sommar spenderade jag hos dem, flera timmar om dagen och sena kvällar. Så i efterhand är jag glad att jag tackade ja till betalningen. Men jag känner att jag blivit lurad på min betalning. Och är ledsen över detta. Inlägget är långt men handlar främst om mina känslor, inga namn är nämnda och jag har inte skrivit något om dem. Mer än att jag känner att dem kommer lura mig. Kan jag bli anmäld för förtal pga att jag skriver om hur jag mår och hur ledsen jag är över detta?
Hugo Westerlund |Hej och tack för din fråga.I mitt svar kommer jag diskutera om det du skrivit i ditt inlägg kan utgöra förtal. Enligt Brottsbalken 5 kap 1 § döms som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal till böter.Bestämmelsen är knepigt skriven men om man förenklar den krävs följande för att man ska ha gjort sig skyldig till förtal.1. Man lämnar en uppgift som utpekar någon.2. Uppgiften ska vara nedsättande.För att ett påstående ska utgöra en ”uppgift” krävs det att uttalandet är bestämt på ett visst sätt. Allmänna omdömen, till exempel att någon är dum eller snål, anses inte vara en uppgift enligt förtalsregeln.I kravet på att ”utpeka någon” ligger att det måste gå att identifiera den person som avses.En uppgift måste ”lämnas”. Detta betyder att uppgiften måste ha nått någon annan än den som utpekas i uppgiften.Ett slutgiltigt krav är att uppgiften är nedsättande. Enligt regeln krävs att den ”är ägnad att utsätta någon för andras missaktning”, och detta kan ske genom att någon utpekas såsom ”brottslig eller klandervärd”. Uttrycket ”ägnat att” innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att andra personer ska tycka illa om den personen som utpekas. Utgångspunkten för bedömningen är den sociala värderingen på orten och inom den egna samhällsgruppen eller personkretsen.Om jag tolkar din fråga rätt så har du skrivit om personer som trots att de lovat dig ersättning för arbete inte har betalat dig. Du känner att de har lurat dig. Visserligen har du inte skrivit namn men detta är inte ett krav enligt förtalsregeln utan det räcker att det går att identifiera personerna. Däremot vill jag ifrågasätta huruvida dessa uppgifter är ägnade att utsätta någon för missaktning. Enligt min bedömning är de uppgifter som du lämnar inte tillräckligt allvarliga för att typiskt sett duga för att andra personer ska tycka illa om de som utpekas.Till sist vill jag nämna att om de som utpekas i ditt inlägg ändå anser sig vara utsatta för förtal så kan dom inte vända sig till polis eller åklagare. Förtal är ett brott som lyder under reglerna om enskilt åtal. Detta betyder att man som huvudregel själv måste skriva en stämningsansökan och lämna in till domstolen. Dessutom, om den som åtalar förlorar målet kan den bli skyldig att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Därför vore det nog en dum idé av dessa personer att gå vidare med fallet.Vänliga hälsningar,

Kontaktförbud

2014-11-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är en vuxen man med en far som är och beter sig mkt illa mot mig och pga detta mår jag väldigt dåligt och har gjort det i 30år, jag undrar om det är möjligt för mig att på något sätt koppla bort mig från denna personen juridiskt sett. Mvh Rickard
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte vill att din pappa ska kontakta eller besöka dig finns det en möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Förutsättningarna för kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud. Det finns flera typer av kontaktförbud:Kontaktförbud, som regleras i 1 § kontaktförbudslagen, innebär förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en person eller följa efter denna person. Det finns även ett utvidgat kontaktförbud som innebär att personen inte heller får besöka en annan persons bostad, arbetsplats eller annat ställe där personen brukar vistas (2 § 1 st. kontaktförbudslagen).Särskilt utvidgat kontaktförbud innebär att personen inte får vistas inom ett större område än vad som följer av 2 § 1 st. (2 § 2 st. kontaktförbudslagen).Kontaktförbud avseende gemensam bostad innebär förbud för en person att uppehålla sig i en gemensam bostad som brukas med den som förbudet skyddar (1a § kontaktförbudslagen).En förutsättning för att skydd ska beviljas är att det finns en risk att personen som förbudet avser kommer begå brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera personen som förbudet skyddar. I första hand avses brott som misshandel och olaga hot, men även sexuella övergrepp.Tidigare trakasserier som inte har bedömts vara brottsliga påverkar också bedömningen.Fråga om kontaktförbud kan tas upp av den som förbudet ska skydda, på begäran av någon annan eller av åklagaren och beslutet fattas av åklagaren, enligt 7 § kontaktförbudslagen. Kontaktförbud enligt 1 § kontaktförbudslagen får gälla i högst ett år och får förlängas med högst ett år i taget, enligt 4 § kontaktförbudslagen.Eftersom man gör en bedömning om det finns en risk för brott, fortsatt brottslighet eller fortsatta trakasserier och en avvägning görs mellan intresset att skydda en person, dennes integritet och intresset att få röra sig fritt är det svårt att avgöra om kontaktförbud kommer beviljas i ditt fall.Det som du beskriver kan vara brottsligt enligt 4:7 BrB (ofredande) eller möjligtvis 5:3 BrB (förolämpning) beroende på vad som har sagts och gjorts. Jag skulle därför rekommendera att du tar kontakt med polisen angående detta.Se kontaktförbudslagen, 4:7 BrB och 5:3 BrB, https://lagen.nu/1988:688 och https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K5P3Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Minska strafftiden

2014-11-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej, tack för en möjlighet att ställa en fråga. Min son blev dömd till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott och avtjänar sitt straff på en av anstalterna. Kan han ansöka om s.k. halvtid och få strafftiden halverad? Tack. MVH Helena
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Vad menar du med halvtid? Du får gärna återkomma och förklara, jag förklarar nedan de olika sätt jag tänker mig att du kan syfta på.När man avtjänat 2/3 delar av sitt straff ska man bli villkorligt frigiven. Din son ska alltså bara vara frihetsberövad 3 år och 4 månader (i detta ska även en eventuell häktning vara inräknad). Vissa undantag till detta finns dock, se Kriminalvårdens hemsida.Ifall en ungdom begår ett brott har man rätt till sk "ungdomsrabatt", en 18-åring får till exempel ofta sin strafftid halverad, detta bedöms dock redan av rätten vid påföljdsbedömningen och inget som ändrar sig senare.Vänliga hälsningar,

Påföljd - stöld

2014-11-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har efter en åkt dit för stöld/snatteri. Ett par byxor som jag inte vet varför jag behövde till ett värde av 2500kr. Jag är förtidspensionär sedan i somras och har gått igenom så otroligt mycket det sista 2 åren.. Ingen ursäkt men kanske ett litet rop på hjälp! Vad kommer hända, jag har aldrig gjort något sådan här innan & vill inte behöva berätta för min man & barn. Vad är rimligt & väntat straff??
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Förutsättningarna för att kunna dömas för stöld finns i brottsbalken (1962:700) (BrB) se här. Stöld regleras specifikt i BrB 8 kap. 1 §, vilket blir den aktuella paragrafen då det du tillgripit är värt över 1000 kronor, vilket i de flesta fall är gränsen mellan snatteri och stöld. Enligt denna paragraf ska den som olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det dömas för stöld, om tillgreppet innebar någon ekonomisk skada. Straffskalan för stöld ligger mellan 14 dagars fängelse till två års fängelse.Det är inte möjligt att säga vad som är rimligt straff i din situation eftersom så många faktorer påverkar vilket straff som domstolen kommer fram till. När en domstol dömer ska denna bland annat enligt BrB 30 kap. 4 § ta hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (t.ex. böter och/eller villkorlig dom). Vad som kan spela roll är till exempel om du tidigare blivit dömd för något brott, brottets art och brottets straffvärde. Det är dock som sagt omöjligt att i förväg säga vilken påföljd du kommer få i detta fall.Om du behöver ytterligare råd rekommenderar jag dig att anlita en specialiserad jurist. Du kan t.ex. göra detta genom att klicka på knappen ”boka” här till höger.Med vänliga hälsningar

Ny brottslighet under prövotid

2014-11-13 i Påföljder
FRÅGA |Hallå ! jag tänkte fråga en enkel fråga. Om jag torskade för stöld för 3 veckor sen. Påverkar det andra dommar?. Det jag menar är att jag senast blev dömd i juli för misshandel och övergrepp i rättsak. Innan det i mars för grov misshandel. Så jag undrar va kan ja få för straff för det här?. Har gjort samhällstjänst 120 timmar. För den grova misshandeln i mars. Och jag har skyddstillsyn. Kan den påverka det hela med? jätte tacksam för svar! Tack
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!Du har begått ett nytt brott innan påföljden till fullo verkställts, d.v.s. i samband med din prövotid. Hur man skall ta ställning till det nya brottet regleras i 34 kap. 1 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. I praktiken kan den tidigare domen komma att undanröjas till förmån för en annan mer ingripande påföljd om den dömde allvarligt åsidosatt de skyldigheter han har haft att iaktta (bland annat skyldigheten att avhålla sig från att begå nya brott). Vid mindre allvarliga åsidosättanden kan istället nya föreskrifter rörande skyddstillsynen komma att meddelas alternativt ett utgivande av en varning. Vidare kan även en förlängd övervakning komma att aktualiseras.Hoppas Du fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om Du har fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig på min email sabic92@me.comMed vänlig hälsning,