Är det brottsligt att komma objuden samt stanna kvar på fest efter tillsägelse att gå, samt att spilla vin på någons soffa?

2018-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min kompis hade fest och tio tal personer dyker upp, objudna till festen. Min kompis vet att festen inte kommer sluta väl, därför ber hon alla gäster åka hem. Men två nyktra personer vägrar lyssna på henne trots att hon hade upprepat det flera gånger. De sätter sig därefter på tjejens föräldrars vita soffa och spiller rödvin. Har de begått brott?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att inte lämna hemmet efter tillsägelseAtt vägra lämna någons hem efter tillsägelse kan mycket väl utgöra hemfridsbrott. Brottet gäller inte bara situationer när någon gör inbrott eller liknande, utan även en inbjuden gäst som inte lämnar en bostad efter tillsägelse kan göra sig skyldig till detta. Här är dessutom personerna inte ens inbjudna till festen från början. Brottsbalken(BrB) 4 kap. 6 § första stycket. För att detta ska utgöra ett brott så ska personerna begått alla delar av den brottsliga gärningen med uppsåt. I denna situation handlar det om att dom ska ha känt till att det var någon annans hem samt att dom olovligen, alltså utan tillåtelse, stannade kvar. BrB 1 kap. 2 § första stycket. Eftersom personerna var helt nyktra samt att dom hade blivit tillsagda att gå flera gånger så finns inget som pekar på att dom inte skulle känt till dessa omständigheter. Det mesta talar därför för att denna gärning är ett hemfridsbrott. Att spilla rödvin på soffanNär det gäller denna handling så skulle den kunna utgöra brottet skadegörelse. Detta förutsätter dock att personerna har hällt vinet på soffan uppsåtligen, alltså med mening. Eftersom du använder ordet ´spiller´ så talar detta för att det rör sig om en olyckshändelse, denna handling utgör därför ingen brottslig gärning. BrB 12 kap. 1 § samt BrB 1 kap.2 § första stycket. Sammanfattningsvis så talar mycket för att personernas ovilja att lämna hemmet efter tillsägelse är ett hemfridsbrott. Att spilla vin på soffan är dock förmodligen ingen brottslig handling. Detta utesluter dock inte att personerna kan vara skadeståndsskyldiga för de skador som uppståt på soffan, men den frågan handlar inte om ifall handlingen är brottslig eller ej.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Användning av annans personnummer kan utgöra brottet olovlig identitetsanvändning om det sker olovligen och leder till skada eller olägenhet

2018-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Har en fråga angående ett scenario om det kan falla in under någon av urkundsförfalskning, missbruk av urkund, Förvanskning av urkund eller någon annan lag. En nättidning kostar 1kr första månaden & därefter 99kr per månad. Man kan säga upp den direkt. Så att man bara har den en månad.För att registrera användare måste man ange bl.a. mail & personnummer. Går inte använda samma personnummer för attt ta del av 1kr månaden flera ggr.Om man skulle välja att registrera sig genom att ange ett personnummer som är korrekt med kontrollsiffror osv. Men som inte tillhör någon annan person. Och man betalar denna 1kr med sitt eget kontokort. Så dom pengarna får dom, och lider ingen skada av det. Och inte heller någon annan person då jag väljer att betala med mina pengar.Är detta någon typ av urkundsbrott, nån annan typ av brott eller bara moraliskt tveksamt?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du skriver att man skulle ange ett personnummer som är korrekt men inte sitt egna så förstår jag det som att det skulle vara någon annan persons personnummer. Jag kommer i mitt svar utgå från att det är detta scenario som du menar. Om så inte är fallet är du varmt välkommen att ställa en ny fråga här. Att använda någon annans personnummer kan utgöra brottet olovlig identitetsanvändningDet scenario som du beskriver kan utgöra brottet olovlig identitetsanvändning. Brottet finns i brottsbalken 4 kap 6 b §. Jag kommer nedan förklara vad brottet innebär och varför det scenario som du berättar om skulle kunna falla in under bestämmelsen.Brottet innebär att man använder någon annan persons identitetsuppgifter och på så sätt utger sig för att vara den personen. Användningen ska ske olovligen vilket innebär att man inte har ett giltigt samtycke från den person vars uppgifter man använder. För att det ska vara ett brott ska användningen av identitetsuppgifterna orsaka skada eller olägenhet för den person vars identitetsuppgifter har använts.Att använda någon annans personnummer olovligen innebär en risk för att man orsakar skada eller olägenhet för den personenOm man använder någon annans personnummer utan samtycke så använder man olovligen annan persons identitetsuppgifter. Om man betalar kostnaden för tidningen själv och säger upp den direkt så är det, precis som du säger, möjligt att personen inte lider någon skada. Jag skulle dock vilja påstå att det alltid finns en risk att det uppstår en skada eller en olägenhet för personen. Om uppsägningen inte lyckas eller om personen blir kontaktad av tidningen framöver på grund av hens personnummer har använts, så kan det innebära en olägenheten för personen. Även om det inte är uppenbart att scenariot kommer innebära skada eller olägenhet för personen så är det inte helt riskfritt att handla på detta sätt. Om inte alla omständigheter är uppfyllda för att det ska utgöra brottet olovlig identitetsanvändning så är det enligt mig ändå ett handlande som definitivt är moraliskt tveksamt.Sammanfattningsvis kan användning av annans personnummer utgöra brottet olovlig identitetsanvändning. Det krävs att användandet har skett utan samtycke samt att det har inneburit skada eller olägenhet för den vars personnummer har använts. Det är enligt min mening aldrig uteslutet att en sådan olovlig användning kan innebära skada eller olägenhet. Därmed finns det en risk för att scenariot du berättar om kan komma att vara straffbart enligt brottsbalken 4 kap 6 b §. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan mitt ex hindra mina föräldrar som är på besök att övernatta?

2018-03-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan mitt ex hindra mina föräldrar som är på besök att bo över/övernatta
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons hem begår hemfridsbrott i enlighet med 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (här). I dessa fall har man rätt att med våld avlägsna de personer som inte avlägsnar sig från platsen i enlighet med 24 kap. 1 § 2 st. 3 p. brottsbalken. Det framgår inte om ditt ex bor kvar. Gör hon inte det, är det sålunda inte längre hennes hem, varför hon inte kan tvinga dina föräldrar att avlägsna sig.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad göra när ett ex hotar och trakasserar en under en längre period?

2018-03-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej har ett ex som ljuger manipulerar mej och våra barn hotar å trakasserar. Har fått polisanmäla honom förut men då hände ingenting men jag orkar inge mer han ger sig inte. Vad ska jag göra?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst beklagar jag att du fått stå ut med exets beteende och inte fått upprättelse av polisen. Det är en självklarhet att detta ska tas på allvar.I detta fall aktualiseras ett flertal typer av brott. Trakasserier i form av störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende hör till brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken (BrB)). Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Som exempel kan nämnas att någon genom telefonpåringningar, internetspamming eller hög musik stör en annan persons nattro eller trakasserar henom på något annat sätt. I detta fall ska man också beakta att han gjort sig skyldig till olaga förföljelse/stalking om han förföljt er (4 kap. 4 b § BrB). Det krävs att handlingarna ska vara uppsåtliga för att han ska kunna dömas till ansvar, dvs. att han gjort det med avsikt. Härmed beaktas vilka handlingar som typiskt sett är ägnade att kränka någons frid.Vidare skriver du att exet hotat dig och dina barn. I sådant fall aktualiseras brottet olaga hot (4 kap. 5 § BrB) som innebär att exet ska ha hotat er om att han ska utföra ett visst brott, t.ex. misshandel, och att detta ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos er. Det spelar ingen roll om hotet inte uttalas direkt till barnen utan genom dig. Det kan nämligen vara straffbart om det var tänkt att barnen skulle få ta del av denna information.Manipulation kan komma till uttryck på många sätt, både verbalt som icke-verbalt, men också genom passiv-aggressivt beteende. För att det ska kunna hänföras till den brottsliga gärningen olaga tvång (4 kap. 4 § BrB) krävs att han hotat dig att göra någonting, tåla eller underlåta något. Häri räknas också om han hotar att han ska göra något mot någon annan om du inte gör/tål en viss sak, t.ex. mot dina barn eller övriga familjemedlemmar. Det kan också vara att han hotat dig genom att säga att han skickar ett visst privat meddelande till någon (t.ex. släkting) eller ger känslig information till någon om du inte gör en viss sak. Det kan även klassas som om han sprider falska rykten om dig för att skada ditt anseende framför andra människor.RådgivningDet råder ingen tvekan om att du har rätt till upprättelse, utifrån informationen din fråga. Polisen har en skyldighet att utreda och förhindra brott enligt 2 § polislagen. Även om det inte är din yttersta uppgift så råder jag dig att samla ihop så mycket bevisning som möjligt om exets brottsliga handlingar mot dig. Detta kommer att underlätta polisens arbete men framförallt påskynda processen för din och barnens skull. Det kan vara allt ifrån sms/chattmeddelanden som han skickat till dig eller vad du berättat till anhöriga och vänner. Vidare kan det finnas grannar/andra människor som är beredda att vittna om de hört eller sett något. Förutom en ny polisanmälan kan du även ansöka om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Kontaktförbud innebär att ditt ex förbjuds att besöka och på andra sätt ta kontakt med dig, till exempel per telefon, brev eller via sociala medier, under en viss bestämd tid. Vid ofredande och olaga förföljelse torde kontaktförbud alltid kunna göras gällande. Ta hand om dig./Vänligen,

Knuffade min sambo, vad kan påföljden bli?

2018-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |För några månader sedan så gjorde jag en tabbe hemma. Tjejen och jag höll på å städa en kväll. Vi är lite lagom trötta å lättretliga. Jag viker in tvätt slarvigt varav tjejen rycker ut lådan jag vek in i. I samband med detta knuffar jag bort henne för att få henne att sluta.Följden blir att hon av knuffen åker in i en garderobshantag och faller till backen.Hon blir ledsen och gråter högt å polis kommer.Åker in på förhör. Meddelas misstanke.ag berättade sanningen helt men tog inte ställning till min skuld.Inga skador finns dokumenterade men polisen såg en rodnad på hennes axel vid tillfället. JNu kom stämningsansökan till tinget. Åtal för misshandel. Min fråga är vad påföljden kan bli?Min sambo har även uttryckt att hon inte vill delta, men är ändå kallad som vittne enligt stämningen, måste hon vittna?Tilläggas att detta är en engångsgrej, vi har varit ihop i över fyra år och är det fortfarande. Ostraffad i övrigt med jobb å god ekonomi.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt om påföljdUtifrån vad jag förstår låter det som en misshandel av ringa grad (en knuff varpå rodnad uppstod). Straffbestämmelsen för ringa misshandel återfinns i 3 kap. 5 § brottsbalken, vari stadgas att straffet ligger på böter eller fängelse i högst sex månader.Vittnesplikt Utgångspunkten i svensk rätt är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Det innebär att man i princip har en absolut skyldighet att vittna inför domstol. I 36 kap. 3 § rättegångsbalken finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett undantag görs för personer som är närstående till part i rättegången. Anledningen till detta undantag från vittnesplikten är att man anser att det skulle kunna innebära en konflikt mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan att hjälpa en anhörig. Även sambos anses omfattas av begreppet närstående. Att undantag görs för närstående till part innebär alltså att din flickvän fritt kan välja om hon vill vittna i domstol eller inte. Om hon väljer att vittna mot dig kommer hon höras under straffansvar istället för ed.Påföljden i ditt fallFörmodligen är din flickväns vittnesmål avgörande i målet. Skulle hon lämna ett vittnesmål, vari hon säger att du absolut inte gjort något eller att det hela var en olyckshändelse, bör du inte dömas för något annant än ringa misshandel eller inget brott alls. Med hänsyn till brottets art (misshandel), att detta är ditt första "brott", samt brottets ringa grad, antar att du möjligen går eller tilldelas ett fribötesstraff om ca. 50 dagsböter. Vad det totala beloppet i sådana fall blir i slutändan beror på hur hög din inkomst är, varpå varje dagsbot kan sättas till ett belopp mellan 50 kr och 1000 kr (se 25 kap. 2 § brottsbalken).Slutsatsen är att du troligtvis inte har så mycket att oroa dig över. Du riskerar förmodligen som värst ett högt bötesbrott. Fängelse bör vara inte aktuellt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Straffbart att spela in samtal utan tillstånd?

2018-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är rektor på en skola och har blivit inspelad flera gånger av föräldrar utan att jag vet om det. Är det verkligen så att de inte måste ställa frågan om det är ok att spela in först. Som rektor är man ju en myndighetsperson och detta tycker jag är obehagligt då föräldrarna vid senare möten använt inspelningen som 'bevis" eller typ detta sa du visst hör här. Kan detta verkligen vara ok?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Enligt min uppfattning är 4 kap. 9a § BrB om olovlig avlyssning den enda bestämmelse i brottsbalken som är tänkbar i ditt fall. Den är dock med all sannolikhet inte tillämplig; enligt min uppfattning gör inte din ställning som rektor någon skillnad för bedömningen. Jag har länkat till två tidigare svar nedan där frågan behandlas mer utförligt. Om du känner att du undrar något mer är det bara att lämna en kommentar i kommentarsfältet så ska jag svara där.http://lawline.se/answers/6900http://lawline.se/answers/inspelning-av-samtal-utan-motpartens-vetskapJag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

En man talar illa om oss och låter oss inte vara ifred, vad kan vi göra?

2018-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min svägerskas exsambo ringer och sms:ar min man och kräver honom på hyra för att han varit inneboende hos sin syster, som hade kvarsittningsrätt för deras gemensamma fastighet. Han har även skickat hyresfakturor, skickat dem vidare för fastställande hos Kronofogden. Dessa bestreds (inget avtal) varpå han gick vidare till TR, men utan att betala avgiften och ärendet avvisades. Han berättar för oss och troligen även andra att vi snyltat på honom och att han behövt försörja oss. Att vi är med i en religiös sekt, min man är dömd pedofil mm mm. Han har superkoll på allt vi gör och skickar sms till maken o svärföräldrar att jag bytt jobb, var vi är folkbokförda (vilket har varit korrekt), att han hoppas att min man inte rör hans dotter som han rört de andra barnen (det finns ingen dom och min man har inte rört några barn olämpligt) frågar om restaurangen vi bor brevid har öppet (för att få fram att han ofta är i närheten av vårt hem), har lämnat in en anonym orosanmälan till soc avseende bl.a. att min man är dömd pedofil, vilket förstås inte ledde till någonting då vi har uppdrag genom dem och de har utdrag från belastningsregistret. Tidigare har han varit förbi vid oss och gapat och härjat, vilket vi anmält till polisen men det har inte lett till någon åtgärd. Vi är inte längre inneboende hos svägerskan och nu menar han att vi stulit saker, förstört och ej flyttstädat. Finns det något vi kan göra enligt lag för att slippa den här terrorn som påverkar hela familjens mående?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av vad du berättar så har din svägerskas exsambo enligt min bedömning begått brotten; ofredande, falsk tillvitelse samt eventuellt förtal. Jag förklarar brotten nedan.OfredandeOfredande är ett brott som täcker in många olika beteenden och handlingar och ett utav dem är när en person upprepade gånger kontaktar dig utan att du vill eller skriker och gapar i syfte att störa dig och din man. Det viktiga är att du och din man tydligt (med markering på tydligt) berättar/ skriver till denna mannen att ni INTE vill ha någon vidare kontakt med denne. För att en person ska kunna dömas för ofredande krävs det att denne förstått att denne trakasserat er. (Se 4 kap 7 § brottsbalken).En rekommendation är att fortsätta polisanmäla, då ser polisen att personen fortsätter ofreda er och det inte var en engångsföreteelse. Försök även samla på er så mycket bevis ni kan, exempelvis filma honom när han skriker utanför ert hus. Falsk tillvitelseInnebär att en person hos polis, åklagare eller annan myndighet (exempelvis socialtjänsten) pekar ut någon för ha begått en brottslig gärning. Det kan exempelvis vara som i ert fall där din svägerskas exman anmält till socialtjänsten att din man är dömd pedofil, och detta inte är sant. Personen har uppenbart haft i syfte att ge besvär för din man. (Se 15 kap 7 § brottsbalken) FörtalFörtal är lite likt falsk tillvitelse fast personen behöver inte ange det för någon myndighet utan det räcker att personen sprider dessa rykten i syfte att tala illa om dig och leda till andras missaktning. Det kan exempelvis vara som i ert fall där din svägerskas exman anklagar er för att ha stulit saker. Det krävs dock att detta får en viss spridning och att det inte bara hålls mellan er och honom. (Se 5 kap 1 § brottsbalken)SammantagetDet är svårt att skydda sig mot en sådan situation. Det ni kan göra är att fortsätta polisanmäla samt tydligt göra klart för honom att ni inte vill ha någon kontakt och heller inte visa någon kontakt tillbaka. Det finns även möjlighet att önska information om kontaktförbud när ni kontaktar polisen. I vissa fall av allvarliga trakasserier finns det möjlighet att få ett kontaktförbud. (Se 1 § Lag om kontaktförbud). Hoppas allt löser sig och att ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Är det brottslig för en gärningsman att kontakta målsäganden?

2018-03-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer om målsägande blir kontaktad av gärningsmannen under pågående utredning? Är det ett brott? Kontakten innehöll ett hotande beteende.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Är det brottsligt för gärningsmannen att kontakta målsäganden under pågående utredning?Nej, rent generellt är det inte brottsligt för gärningsmannen att kontakta målsäganden. Kontakten kan däremot utgöra ett brott och nedan listar jag tre möjliga alternativ som detta skulle kunna falla in inom.1. Om gärningsmannen ringer flertalet gånger endast för att störa målsäganden skulle det även kunna ses som ofredande enligt 4 kapitlet 7 § brottsbalken. Gärningen ska då vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.2. Om gärningsmannen har kontaktförbud gentemot målsäganden och trots detta ringer upp målsäganden kan gärningsmannen dömas för överträdelse av kontaktförbud, se 24 § lagen om kontaktförbud. 3. Det skulle också kunna falla in under olaga hot, men då krävs dock att gärningsmannen hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, se 4 kapitlet 5 § brottsbalken. Med informationen i frågan har jag svårt att avgöra om just detta samtal kan falla in under den här lagbestämmelsen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.