Skillnaden mellan vilseledande och otillbörlig reklam?

2006-06-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vad exakt menas med otillbörlig reklam? Någon skillnad med vilseledande reklam?
Marie Wahlin |Hej!Förbud mot otillbörlig reklam regleras i 4 § Marknadsföringslagen, se http://lagen.nu/1995:450. Exempel på vad som avses med den så kallade generalklausulen regleras i förbudskatalogen, närmare bestämt 5-13 §§. Allt som anges där är otillbörlig reklam och således förbjudet, som exempelvis att snylta på annans välkända och särpräglade produkter vid sin marknadsföring ( 8 §). Detta faller även under vilseledande reklam ( 6 § ),då man ger konsumenter en felaktig uppfattning om reklamens ursprung. Reklam som är vilseledande är således även otillbörlig. Skillnaden består sedermera i att vilseledande reklam är en del av vad som anses som otillbörlig marknadsföring.Vänligen