Betalningsföreläggande

2013-05-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Lawline, Jag har lånat ut pengar till en bekant för ett tag sedan. Efter flera påminnelser så har hon inte betalat mig. Vi skrev ett avtal och kom överens om summan och när hon skulle betala. Men varje gång jag tar upp det så kommer hon med någon ursäkt till att hon inte kan betala. Jag är trött på det här och vill ha mina pengar tillbaka. Finns det något jag kan göra? Måste man gå till polisen?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om din väninna är skyldig dig pengar kan du få hjälp av Kronofogden att få tillbaka din pengar. Det sker genom att du ansöker om betalningsföreläggande. För att du ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska förfallodagen ha passerat, du själv kunna påverka skulden genom förhandling och skulden avser pengar.När du ansöker om betalningsföreläggande så skickar Kronofogden ett brev till din väninna. Hon kan då välja att betala skulden till dig eller bestrida den. Om hon väljer att bestrida den så måste du bestämma om du vill att din ansökan i fortsättningen ska handläggas av domstol eller om Kronofogden ska skriva av ärendet. Väljer din väninna att inte höra av sig efter att ha blivit delgiven av Kronofogden så meddelar de ett utslag och hon kommer att förpliktas att betala sin skuld till dig. Vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande och bestridande

2013-05-01 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA | Hej! Min man har under en period av x antal år (sista året 2010) levererat hö till en kvinnlig nära bekant. Då hon har jobbigt med ekonomin var tanken att hon skulle betala av med jämna mellanrum och hon fick dessutom ett betydligt lägre pris än andra kunder. Till dags dato har hon ej betalat så mkt som 1 krona och min man tröttnade så han skickade fakturor i december 2012. Ingen respons så påminnelse med hot om inkasso skickades men kom tillbaka med texten bestrider fakturan och hennes signatur på. Ingen motivering överhuvudtaget till VARFÖR hon bestrider. Det finns tyvärr inget skriftligt avtal dom emellan men det finns vissa saker som gör att hon sätter sig på tvären. Vad har min man (och även hon) för rättigheter/skyldigheter? Tacksam för snabbt svar!
| Tack för din fråga. Som jag förstår dig har ni ansökt hos kronofogden om ett betalningsföreläggande och hon har svarat genom att bestrida det. Om den svarande bestrider kravet blir det åter upp till den ansökande att agera; antingen kan din man välja att lämna över ärendet till tingsrätten eller så avskrivs ärendet. Om din man väljer att tingsrätten ska ta upp ärendet blir det en vanlig rättegång med de krav som ställs där. Vad som kan bli problematiskt är att det inte finns ett skriftligt avtal; det blir svårare att bevisa att skulden finns. Muntligen avtal är lika bindande som skriftliga men ofta svårare att bevisa. Sammantaget blir det upp till din man att avgöra om hans chanser att vinna mot henne i en rättegång är tillräckligt stora för att begära att ärendet överlämnas dit. Hoppas det gav svar på din fråga. Hälsningar,

Skuldsanering

2013-04-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har fått brev från tingsrätten. Har en FT-mål liggande nu hos de, jag hade ett lån om 2000 kr. Min ekonomi har stupat helt och kan därför inte betala just nu. Jag har även skickat in skuldsaneringsansökan till Kronofogden. Handläggningen tar drygt 3 månader tills de tittar på mitt ärende. Under tiden har jag kontaktat mina fordringsägaren via mail. Men en av de vägrar nu lyssna på mig. Jag är student och fattig som bara den. Är snart hemlös och vet inte vad jag skall ta mig till. Hur kan jag avsluta ärendet hos tingsrätten utan att det kommer allvarliga påföljder senare? Tacksam för hjälp. Mvh Rami
|Hej Rami!Det korta svaret är att det kan du inte. Din enda möjlighet är att käranden (den som du är skyldig pengar) drar tillbaka alla sina krav, vilket är mindre troligt när käranden drivit saken till tingsrätten.För att en person skall beviljas skuldsanering krävs inte bara att personen är skuldsatt, utan det krävs bl.a att gäldenären (den skuldsatte) inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det inte går att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid. Även om det har blivit lite lättare att få skuldsanering efter senaste lagändringen är det fortfarande svårt. De tittar särskilt på hur och varför dina skulder uppstått och att du gjort allt du kunnat för att betala dom. Det måste även tilläggas att även om du skulle få skuldsanering, så är detta ingen dans på rosor. Du kommer att vara tvungen att leva på existensminimum under vanligtvis 5 år.Mitt råd är att du inte räknar med att du kommer att bli beviljad skuldsanering. Ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare i din kommun och försök att ta tag i din ekonomi, prata med fordringsägarna som söker dig och gör upp avbetalningsplaner och förhandla om slopad/sänkt ränta m.m. De brukar vara positivt inställda till detta bara du visar att du vill göra något åt din situation. Hoppas det löser sig!MVH,

Ansökan om betalningsföreläggande

2013-04-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har sålt min bil till en bilfirma och de har ej betalt, jag har köpekontrakt och jag har vid upprepade tillfällen haft kontakt där firman lovat att beteala samt skicka kvitto på insättningen men de har fortfarande inte gjort det, nu undrar jag hur jag går vidare med detta?
|Hej! Som jag uppfattat den situation du beskriver är det ostridigt mellan dig och bilfirman att du sålt en bil och att firman är skyldig dig pengar. Det verkar även som att förfallodag för betalning har infallit. Om förfallodagen har passerat, betalningsskyldigheten är ostridig och skulden ska betalas i pengar, rekommenderar jag att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten. Enligt 2 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746) kan man ansöka om ett betalningsföreläggande för att utfå betalning. På Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html)finns mer information samt den blankett som behövs för att ansöka om betalningsföreläggande. Lycka till!

Vem vänder man sig till vid ansökan om avhysning?

2013-05-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vart/till vem ska jag vända mig för att få ut en "anhörig" ur min lägenhet? Hon betalar ej hyra och vägrar flytta. Kan av olika skäl ej låsa henne ute.
|Hej och tack för din fråga!Förutsatt att hyresgästens besittningsrätt upphört kan avhysning verkställas av Kronofogden. Man får då ansöka om vanlig handräckning i enlighet med lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Ansökan skall ske skriftligen, 9 § BfL. I din ansökan skall du ange ditt yrkande och ange grunden för avhysningen, 10 § BfL. Eftersom ansökan rör avhysning skall du även utveckla grunden, 14 § BfL.Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning finner du https://lagen.nu/1990:746Länk till ansökningsblankett finns här: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlVänligen,

Betalningsföreläggande - skuldebrev mellan barndomsvänner

2013-04-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej. för ett år sen så har jag lånat min barndomsvän 15000 kr och vi kom överens om att betalningen ska ske inom ett år men han har inte betalat någoting än .. ja har inget skuldebrev men jag har ett kvitto på att jag överförde pengarna till hans bankkonto, vad gör jag?
|Hej! Om du vill att staten ska hjälpa dig att driva in pengarna bör du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Enligt 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746) kan KFM förelägga din barndomsvän att betala sin skuld. Din vän kommer därefter att få möjlighet att invända mot sin betalningsskyldighet, om han bestrider din begäran om betalningsföreläggande kommer målet att överlämnas till tingsrätten. Rimligen kommer såväl KFM som en eventuell tingsrätt be dig lägga fram bevis för att en fordran finns. Det går inte att på förhand säga vilken betydelse det har i bevishänseende att du har kvar kvittot, men förhoppningsvis förnekar inte din vän att han fått låna pengar. Mitt förslag till dig är först och främst att prata med din vän innan du vänder dig till KFM. Även mindre tvister riskerar att kosta mycket pengar och skapar ofta större konflikter än de i själva verket löser. Om du till slut väljer att vända dig till KFM rekommenderar jag denna länk (http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html), där framgår mer information om hur du ansöker om betalningsföreläggande. Lycka till!

Ändra felaktigt beslut från Kronofogden

2013-04-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej  jag har en fråga som jag skulle vilja ha besvarad det är så att kronofogden har haft utmätning av min lön i ca 3 år och sen fick jag ett brev i från dom om att upphävande av beslut om utmätning pga skuld betald sen efter en vecka så kom det ett nytt paper om utmätning och till saken hör att brevet med upphävandet är under skrivet så jag rinde till dom och fråga vad det var och sa att jag fåt paper om att skuld betald då sa dom att det måste blivigt ett data fel och dom kunde bara beklaga men då undrar jag om papret jag fåt har någon juridisk makt och att dom måsta stå för det dom sakt M.V.H
| Hej och tack för din fråga! Den tillämpliga lagen för Kronofogdemyndighetens verksamhet, t.ex. löneutmätning, är utsökningsbalken. Enligt denna lag får kronofogden ändra ett beslut om löneutmätning om det finns anledning till det. Med tanke på att beslutet om upphävande av utmätning var felaktigt får det nog anses finnas anledning att göra detta. Dessutom finns en regel som säger att kronofogden har rätt att rätta ett beslut som på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, det är möjligt att de menade att det var detta som hade skett och de har då rätt att ordna till misstaget. Eftersom den ändring de gjorde var till nackdel för dig hade du dock rätt till att få chans att yttra dig om det, om inte yttrande var obehövligt (vilket det troligen inte borde ha varit i ditt fall). Som jag har förstått situationen enligt din beskrivning hade ett yttrande från dig troligen inte inneburit att de hade agerat på något annat sätt (alltså valt att inte ändra det felaktiga beslutet), men det är ändå en rätt som du som enskild har och det var fel av dem att inte ge dig den. Det du kan göra, om det nu var så att du inte fick chans att yttra dig, är att JO-anmäla kronofogdemyndigheten och din handläggare. JO finns till för att granska våra myndigheter och se till att dessa följer lagar och regler. En JO-anmälan kan inte leda till att beslutet ändras eller att du får någon ersättning, men det kan förhoppningsvis bidra till att kronofogden inte gör något liknande igen. JO-anmälan kan du göra enkelt på deras hemsida, www.jo.se. Tänkte bara tillägga att den vanliga regeln som gäller för myndigheter, och som säger att gynnande beslut inte får ändras om det innebär nackdel för en enskild, inte är tillämplig på den här delen av Kronofogdemyndighetens verksamhet. Hoppas mitt svar har kunnat vara till hjälp! Med vänlig hälsning,

Vanlig handräckning

2013-03-01 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har en fråga rörande en sak jag lånat ut och nu förvägras få tillbaka. personen hävdar att jag skulle vara skyldig denne pengar. vilket snarare är tvärtom, men dessa pengar denne pratar om rör egentligen en bodelning som inte genomförts då vi skildes som vänner och gjorde upp i godo. Men denna sak fick personen låna tills den hade ekonmisk förmåga att införskaffa en egen. Nu när jag anser att tiden har förlöpit och den borde haft möjlighet att införskaffa detta, förvägras jag ändå att få tillbaka den. med förevändningen att bråka inte om skitsaker, du är skyldig mig pengar. jag är inte skyldig denne några pengar och jag har papper som bevisar motsatsen. jag vill egentligen inte bråka med personen men anser att jag ändå har rätt att få tillbaka den saken som lånats då detta var en gåva till mig av en annan person och jag enbart låna ut den för att vara snäll och för att underlätta separationen. Men jag har vittne som kan intyga att det var tal om ett lån av denna sak samt att personen som lånat den själv medgivet i ett sms att så var fallet, men vägrar ändå lämna tillbaka saken. Hur ska jag göra?
Linda Olsson |Hej,Tack för din fråga!Då du lånat ut en sak till en person som vägrar lämna tillbaka den, skulle jag rekommendera att du ansöker hos Kronofogdemyndigheten om s.k. vanlig handräckning. Reglerna om detta förfarande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), se https://lagen.nu/1990:746. Du kan på så vis ålägga personen du lånade ut saken till att fullfölja sin förpliktelse, dvs. lämna tillbaka saken, 3 § 2 p. BFL. Ansökan skall göras skriftligen och du skall ange yrkanden och grunder, 9-10 §§ BFL. Ansökan skall även vara underskriven avdig eller ditt ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten i två exemplar, 19 § BFL. Kronfogdemyndigheten skickar det ena exemplaret till personen som innehar saken och personen ges två veckor att yttra sig, 25 § BFL. Om personen i fråga vill bestrida ansökan, och t ex menar att saken tillhör denne, skall detta ske skriftligen inom tvåveckorsfristen, 33 § BFL. Du kan i sådana fall välja om du vill att målet skall överlämnas till tingsrätten som då avgör tvisten, 34 § BFL. Om personen inte bestrider din ansökan i rätt tid skall Kronofogdemyndighetensnarast meddela utslag i enlighet med ansökningen, 42 § BFL. Kronofogden kommer då att verkställa utslaget självmant och alltså kräva tillbaka sin sak, om du inte i ansökan angett att du inte vill att så skall ske, 16 § BFL se även 2 kap 1 § 3 st. utsökningsbalken (UB), se https://lagen.nu/1981:774 Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,