Rätten till OB-tillägg

2006-02-28 i Övrigt
FRÅGA |arbetsrätt: en arbetsgivare anställer en säljare till en butik och det finns inte kollektiv avtal. I antällningsbeviset står månadslön sek..... men inte nåt om ob tillägg. Jag vill veta om det ska stå i kontraktet + ob ers. eller om det behövs inte för att enligt lagen har alla rätt till ob ersättning enligt handelsforbund och jag skulle vilja läsa om lagen om ni kan bifoga den tillm mig. tack för hjälpen.
Andreas Heed |Rätten till ersättning för arbete på obekväm arbetstid (OB) brukar normalt framgå av kollektivavtal. Om inget kollektivavtal finns måste rätten till en sådan ersättning regleras i ditt anställningsavtal. Det finns ingen lag som reglerar rätten till ”OB”. Det krävs, som sagt, ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som reglerar arbetsgivarens skyldighet att ersätta dig för arbete på obekväma arbetstider.

Skadeståndsansvar vid personskada

2006-02-13 i Övrigt
FRÅGA |Min granne hjälper mig att ta ner min katt från taket på mitt hus. Grannen trillar ner och skadar sig. Blir jag skadeståndsskyldig? Vilken försäkring täcker denna skada?
Nahale Karimi |Ett skadeståndsansvar kan inträda då någon på grund av uppsåt eller oaktsamhet tillfogar annan skada. Vid icke uppsåtligt handlande är det således avgörande för skadeståndsskyldigheten om ditt handlande har varit oaktsamt. Det är svårt att få en klar bild över din delaktighet i händelseförloppet men då man gör en oaktsamhetsbedömning brukar man normalt fråga sig om den påstått oaktsamme borde ha handlat på något annat sätt. I detta fall verkar det som att skadan har inträffat på grund av din grannes oaktsamhet och det går då inte att belägga dig med något ansvar. Din grannes försäkring borde täcka skadorna, med visst avdrag för självrisk.

Är uppsägningen sakligt grundad?

2006-02-05 i Övrigt
FRÅGA |hej har just blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vi är rätt många på företaget som är uppsagda, men på företagets hemsida går man ut med annons och söker folk, det står bara att man söker självständiga konsulter, men inte att man ska vara egen, får man asöka personal oavsett anställd eller egen när företaget varslar så många på grund av arbetsbrist?????
Fia Berg |Hej! Enligt 7 § LAS (se http://lagen.nu/1982:80) ska uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Exempel på sakligt skäl är just arbetsbrist. Dock är en uppsägning inte sakligt grundad om det är så att att arbetsgivaren skäligen kan bereda arbetstagaren annat arbete 7 § 2 st LAS(se http://lagen.nu/1982:80). Som det låter på din berättelse är detta en förutsättning som gör att ni skulle kunna klandra uppsägningen. Jag råder dig att vända dig till ditt fackförbund (om sådant finns) då de brukar ställa upp vid konflikter som denna. Lycka till!

Kan en arb.givare neka en arb.tagare föräldraledighet?

2006-04-10 i Övrigt
FRÅGA |Hej ! Kan min arbetsgivare neka mig en månads pappaledighet med hänvisning till att den orsakar påtaglig störning för verksamheten. Mvh Andreas
Fredrik Jorstadius |Hej! Nej, det kan han inte göra. Enligt 5 § Föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att ta ut din föräldraledighet. En förutsättning för detta är att du varit anställd i mer än 6 månader hos din arbetsgivare (9 § FIL). Lycka till Mvh

Är jag tvungen att lämna ut hemligt nummer?

2006-04-08 i Övrigt
FRÅGA |hej vilka personuppgifter är man skyldig att lämmna till arbetsgivaren tex på fastatelefonen har jag skyddat nr och inte på mobiltelefonen och mobil nr har han fått men kan han även kräva att jag ska lämmna ut de skyddade nummret det är ju inget säkerhetsklassat jobb jag har bara ett vanligt fabriks jobb
Joel Laack |Nej, det kan din arbetsgivare inte göra, i vart fall inte med direkt lagstöd. Tanken är att du och din arbetsgivare skall utväxla sådan information som underlättar er relation med varandra. Hit hör väl närmast sådana uppgifter som behövs för utbetalning av lön och adresser, så att arbetsrelaterat material kan nå fram. Tala med din arbetsgivare om varför du inte vill lämna ut ditt hemtelefonnummer, så förstår han/hon säkert. Med vänliga hälsningar

Får man jobba natt som 16-åring?

2006-02-27 i Övrigt
FRÅGA |Jag är 16 år, får jag jobba kvällar exempelvis mellan 23-03 på en restaurang som diskplockare?
Fredrik Jorstadius |Hej! Du har rätt att ingå avtal om anställning, även om anställningen medför att du jobbar natt. Det finns dock en del inskränkningar eftersom du ännu inte är myndig(fyllt 18). När du ingår ett anställningsavtal behöver du vårdnadshavarens godkännande. Om du fått ett godkännande kan vårdnadshavaren ändock, efter påbörjad anställning, säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan om vårdnadshavaren anser att anställningen inverkar på din hälsa, utveckling eller skolgång. (Se http://lagen.nu/1949:381) Det finns dock ytterligare bestämmelser om detta i EG-rätten så om du behöver ett mer specifikt svar får du höra av dig igen. Lycka till! Mvh

Oklarheter i avtal

2006-02-07 i Övrigt
FRÅGA |Jag har bytt tjänst inom företaget och min före detta chef vägrar betala ut den bonus jag jobbade upp under sista kvartalet pga att mitt avtal är luddigt skrivet och går att tolka åt två håll om man så vill. Vem beslutar vilken tolkning som är rätt? Jag som är beroende av avtalet eller min chef som givetvis vill spara pengar?
Oscar Björkman |Vid oklarheter i avtal kan flera olika metoder användas för att få fram rätt betydelse, bokstavstolkning, en tolkning av själva texten, avsiktstolkning, vilken avsikt parterna hade när avtalet tecknades med mera. Varken du eller din chef kan anses ha rätt att tolka avtalet. Om ni inte kan komma överens och någon är missnöjd får saken tas till domstol. En process kan dock bli dyr för den förlorande parten som måste ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Mitt råd är att du vänder dig till ditt fackförbund med problemet. De kan hjälpa dig med vad du ska göra.

Hur beräknas sjuklön för anställda på provision?

2006-03-07 i Övrigt
FRÅGA |Hej ! Jag är anställd som säljare med provisionslön (100 %). Jag jobbar heltid, säljer annonsutrymmen åt en tidning. Om jag skulle var sjuk exempelvis 5 arbetsdagar, vad gäller då ? Dag 1 = karens, skall företaget dra av pengar från min lön för denna dag? Jag har ju i egentlig mening inte tjänat in några pengar den dagen. Jag är ju heller inte avlönad i samma mening som en person med månadslön. Om det skall göras ett avdrag, hur skall det avdraget räknas ut? För att göra det hela lite enklare säger vi att jag har 10 % i provision på allt jag säljer. Jag säljer under ett år för 5 000 000 (medelförsäljning de senaste tre åren). Dag 2 - 14, lagen säger väl att den anställde skall uppbära (få) 80 % av sin NORMALA lön av arbetsgivaren under denna tidsperiod? Egna tecknade order under tid man varit i tjänst kan väl inte utgöra underlag för sjuklöneavdrag? Om jag inte kan sälja under 5 dagar tappar jag kanske inte så mycket under just de dagarna men kommande period missar jag mycket (man säljer mao in annonser för kommande veckor). Kollektivavtal finns med grafikerna. Det skulle vara intressant att få era synpunkter. Tack på förhand
Sofie Olofsson |När sjuklön (från arbetsgivaren) och sjukpenning (från Försäkringskassan) ska räknas ut för en person som är anställd på provision får man göra en beräkning på vad personen ”normalt” tjänar i snitt. Sjuklönen/penningen beräknas per timme, dag eller kalenderdag beroende på hur du arbetar. Man tittar då bakåt i tiden och beräknar ett snitt. Om man jobbat längre än ett år på arbetsplatsen beräknas normalt snittet för de senaste tolv månaderna. Om man jobbat kortare tid får snittet istället beräknas på denna tid. I denna beräkning ska man också se till vad som är ”skäligt”. En skälighetsbedömning ska alltså göras. I denna kan då det förhållandet att du under vissa dagar kan ”förlora” mycket mer än andra dagar vägas in. Vad som övrigt ska beaktas och vad det slutliga snittet i ditt fall kan bli är inget som jag vågar svara på, utan det bästa är naturligtvis om du tar kontakt med Försäkringskassan. De första fjorton dagarna är det, som du säger, arbetsgivaren som ska stå för hela sjuklönen. Första dagen är en karensdag, i ditt fall blir det dock inget avdrag i egentlig mening utan du får helt enkelt ingen lön utbetald för denna dag. De resterande två-fjorton dagarna har du rätt till 80 % av det snitt som enligt ovan beräknats. Från dag femton får du sjukpenning från Försäkringskassan, också här med 80 % av snittet. Det kan tilläggas att det den första sjukveckan normalt räcker med att göra en sjukanmälan till sin arbetsgivare för att få sjuklön. Från och med åttonde dagen krävs det läkarintyg.