Betala skatt på hembränt

2005-12-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Måste man betala skatt på etylalkohol fast myndigheterna har förverkat det o man inte har fått behålla varorna. är dömd för tillverkning o hur kan skatteverket få tjäna pengar på en olaglig verksamhet
Joel Wickman |Hej! Ja du är tvungen att betala alkoholskatt även om myndigheterna har förverkat varorna. Enligt alkoholskattelagen är det skattepliktiga momentet själva tillverkningen (laglig som olaglig) av alkohol. Den aktuella paragrafen kan du läsa http://lagen.nu/1994:1564 Att staten skall tjäna pengar på olaglig verksamhet kan man fråga sig. Man kan också vända på perspektivet och fråga sig varför staten inte skulle få sina normala skatteintekter för alkoholproduktion bara för att någon bestämt sig för att bryta mot lagen. Detta är dock en politisk fråga och faller utanför ramarna för detta forum.

Gräns för skattejämkning

2005-11-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Var går gränsen för hur mycket jag får tjäna om jag vill skattejämka?
Fia Berg |Hej! Man kan jämka och på så sätt slippa skatt om man tjänar under 16 700 kronor/år. Mer information finns på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se Om jag missuppfattat eller du har någon annan fråga får du gärna höra av dig igen.

Kan man göra momsavdrag för allt?

2005-11-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Det här med att kunna dra av momsen om man har firma, hur fungerar det i praktiken? Kan man göra avdrag på allt?
Andreas Törnblad |Det stämmer att företag ej skall betala moms, utan det är endast konsumenter som skall göra det. Dock kan du inte få ersättning för dina momsutlägg på alla inköp du gör utan endast de som är ägnande för din firma och som är relevanta för firmans verksamhet.

Olagligt att jobba svart?

2005-11-10 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad kan hända om man jobbar svart? Är det jag eller jobbet som får straffet?
David Andersson |Det är olagligt att jobba svart eftersom du då undanhåller inkomster från skattemyndigheten. Dessa inkomsterna ska ju i enlighet med gällande skattelagstiftning deklareras och beskattas. Det är dock mycket sällsynt att den som jobbar svart fälls för skattebrott. Som svartjobbare anses man vara den svagare parten i anställningsförhållandet och därför är är det också arbetsgivaren som våra svenska myndigheter riktar in sig på då de försöker stoppa den svarta arbetsmarknaden. Den stora nackdelen för den som svartjobbar handlar snarare om att man inte är försäkrad då man arbetar, inkomsten är inte pensionsgrundande, man kan inte ange meriten i sitt CV och du skyddas inte av arbetsmarknadens skyddsregler.

När får jag tillbaka momsen som företagare?

2005-11-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur fungerar momsavdrag för egenföretagare? När får avdraget göras? Görs avdraget direkt vid köpet eller får man tillbaka pengarna t ex vid månadsskiftet? Hur ska detta bokföras?
Andreas Törnblad |Vid köpet betalar du momsen som vanligt, likaså när du betalar en faktura. Därefter har du att välja på när du registrerar ditt företag för moms hos Skatteverket om du vill redovisa din moms varje månad eller en gång om året. Vid varje redovisningstillfälle beräknar du ingående moms (på dina inköp) och utgående moms (på din försäljning) - därefter utbetalar Skatteverket om den ingående momsen är större än den utgående, annars är det du som skall betala. Väljer du redovisning en gång i månaden så skall den så kallade skattedeklarationen skickas in till Skatteverket cirka 40 dagar efter slutet på varje månad. Ex moms för oktober redovisas ungefär den 12 december och sen tar det någon vecka innan Skatteverket gör utbetalningen. Vad gäller bokföringen så redovisas detta på ett ingående respektive ett utgående momskonto för att därefter varje månad flyttas över till ett momsredovisningskonto.

Rätt till körersättning i deklarationen?

2005-11-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag gjorde bilavdrag på min deklaration och nu har skatteverket krävt att jag ska uppvisa bensinkvitton. Har de rätt till det?? Jag har inte sparat kvittona trodde inte någon gjorde det. Sen hur ska dom kunna kolla att avdragen är rätt på det viset, för vi kör ju på fritiden som alla andra. Det är helt vanliga deklarationer och bilavdrag som görs inga bolagsformer.
Andreas Törnblad |Det vanliga är att man gör avdrag för körersättning och då måste man på något sätt intyga/visa att man de facto kört vissa sträckor och helst i vilket syfte. Lämpligen intygar man detta med en körjournal (gärna med sparade bensinkvitton), där man fyllt i mätarställningen därifrån du körde till destinationen samt vem det var möte med etc. Vad gäller bensinkvitton, som egentligen intygar samma sak, så stämmer det att Skatteverket har rätt att kräva att du uppvisar dessa eller något annat liknande som kan intyga dina utgifter som du vill ha avdrag för. Har du betalt med kreditkort är det möjligt att transaktionsredovisningen kan räcka i Skatteverkets helhetsbedömning av din rätt till avdrag. Vad gäller om avdragen är rätt eller ej gör Skatteverket en skälighetsbedömning och uppskattar kvoten där du kört i jobbet respektive kört privat. Slutligen, en körkournal är det bästa sättet inför nästa gång du ämnar göra avdrag.

All skatt på lönespecifikation?

2005-10-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har hört någonstans att det är olagligt/otillåtet för en arbetsgivare att skriva ut den totala skattesatsen (arbetsgivaravgift, etc) på lönespecifikationen. Kan det stämma och i så fall, varför?
Eva Olofsson |Det stämmer inte att det skulle vara otillåtet att skriva ut den totala skatten på lönespecifikationen. Tvärtom finns det arbetsgivare som gör precis detta och visar vad hela lönekostnaden består av. Av tydlighetsskäl görs detta lämpligen genom en speciell skattespecifikation längst ned på lönespecifikationen.

Gåva av del i fastighet för att slippa reavinstskatt

2005-09-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan jag komma undan reavinstskatt om jag ger bort en del i en fastighet som gåva till min sambo?
Joel Wickman |Om du säljer halva bostadsrätten för 1.000.000 kronor kommer du att få betala kapitalvinstskatt med två tredjedelar av 250.000 kronor gånger 30 procent eller 50.000 kronor. Man kan också räkna ut kapitalvinstskatten/reavinstskatten som 20 procent på vinsten 250.000 kronor, som också blir 50.000 kronor. Om du ger halva bostadsrätten som gåva till din sambo utlöser detta inte någon kapitalvinstbeskattning/reavinstbeskattning för dig. Men hennes halva boestadsrätt kommer att ha ett uppskov av halva din tidigare vinst, det vill säga 250.000 kronor. Uppskovsbeloppet följer alltså bostadsrätten.