Uppgiftslämnande som författare?

2012-09-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Har jag som författare rätt att ì mina alster återge sms, delar ur mail, chattar o dyl, ur verkligheten? Jag skriver under pseudonym och alla namn är ändrade.
|Hej och tack för ditt svar! Som jag ser det finns det inget i svensk lag som hindrar dig från att återge sådana konversationer. Vi har inget speciellt skydd för privatlivet, och det enda du möjligtvis kan riskera är att bli åtalad för förtal om uppgifterna du lämnar i din bok utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att uppgifterna du lämnar i boken på något annat sätt ägnar denna att utsättas för andras missaktning. Det måste då framgå vem du menar och att de delar du återger verkligen utpekar andra personer eller framställer dem på ett sätt som kommer vissa missaktning i andras ögon. Jag vet inte alls vilka slags uppgifter som kan förekomma i de sms, mail och chattar du tänker återge, men förtalsbestämmelserna tar sikte på grova anklagelser och det måste ju framgå för allmänheten vilka personer som det handlar om. Utöver förtalsbrottet ser jag inga andra hinder med att lämna ut sådana konversationer enligt svensk rätt. Lycka till!

Ansvar för attack på hund.

2012-09-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Om jag är ute och går med min hund, och det kommer en annan, okänd hund från något håll och attackerar min hund på ett aggresivt sätt och ger den livshotande skador. Personen med hunden stannar så att ägaren får namn och nummer (dock lämnas fel namn och nummer visar det sig senare!) och sen drar därifrån. Är inte detta en "smitning"? något som polis borde prioritera mer än om man endast säger att ens hund blivit biten. Det är inte en trafiksmitning men ändå ett grovt påhopp på min "egendom". Hur ser man på detta?
|Hej! Som jag tolkar det har du redan gjort en anmälan till polisen? Det brott du har blivit utsatt för är skadegörelse och även om det såklart känns väldigt obehagligt och tråkigt när ens hund blir attackerad finns det ingenting man kan göra för att "tvinga" polisen att lägga resurser på att ta reda på vem hundägaren är. Enligt 19 § lagen om tillsyn över hund och katt gäller att hundägare har ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att man är tvyngen att ersätta alla skada som ens hund orsakar, innebärandes i ditt fall att den attackerande hundens ägare ska ersätta dig för t.ex. den veterinärvård din hund behövde. Problemet i ditt fall är att du inte vet namnet på hundägaren, men om polisen skulle få kännedom om vem det var kan det ju vara bra att veta att du har rätt till skadestånd.

Tillåtet att lägga ut samtal med bygglovshandläggare på nätet?

2012-09-16 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Jag har spelat in ett samtal mellan mig och en bygglovshandläggare för att vi vid första tillfället som vi hade samtal med honom, så var han mycket otrevlig, och titulerade oss svartbyggarna när han hälsade oss välkomna till kommunkontoret. Vis av denna behandling sa min man och jag att nästa gång vi talar med bygglovshandläggaren ska vi spela in samtalet. Detta samtal har nu ägt rum och var lika kränkande som det första samtalet. Inspelningen har vi skickat till JO i samband med vår JO anmälan. Nu till min fråga, får vi dela med oss av denna ljudfil till andra (lösenordsskyddat)via tex en hemsida?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! I och med att det rör sig om ett samtal och inte t.ex. en föreläsning är det inte troligt att handläggarens uttalanden är att betrakta som "verk" enligt upphovsrättslagen (se https://lagen.nu/1960:729) och därmed inte är skyddade enligt nämnda lag. Om ljudfilen kan upplevas som kränkande av den aktuella handläggaren skulle möjligen brottsbalksbestämmelsen förtal kunna aktualiseras. Detta ter sig dock relativt långsökt och torde dessutom kräva att inspelningen är tagen ur sitt sammanhang eller på något annat sätt förvrängd eller vinklad så att den inte återger er konversation på så som den var. Utöver detta krävs det också att det framgår vilken handläggare det rör sig om. Om ni överväger att lägga ut ljudfilen på internet skulle jag, för att vara på den säkra sidan, råda er att "avpersonifiera" ljudklippet så att det inte framgår vilken handläggare det rör sig om. Detta bör inte heller framgå i text eller dylik information i anslutning till klippet. Vänligen,

Lös egendom m.m.

2012-08-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag o ch mina syskon (Vi är fyra st) äger ett sommarsälle som enskild egendom.Jag är gift och vi har delad ekonomi dvs han betalar även till detta ställe och jobbar o bidrar till detta ställe,.Min fråga är : hur räknas all lös egendom om han biddragit lika mkt kanske mer än jag själv .Hur räknas deras( våra män liksom min brors fru) rätt till, medbestämmande i tex vad som ska införskaffas etc tex en båt som vi nu köpt gemensamt! Jag själv räknar honom som rätt till presic samma till till detta ställe.Hur räknas all lös egendom! Vad räknas som lös egendom.
Azra Skorupan |Hej, Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vilken rätt din man (och dina syskons respektive) har till den lösa egendom som gemensamt införskaffats samt vad som räknas som lös egendom. Jag kommer således inte att behandla frågor om äganderätten till fastigheten. Begreppet lös egendom definieras negativt - lös egendom är allt som inte är fast egendom. Därför måste frågan om vad som utgör fast egendom först besvaras. 1 kap. 1 § Jordabalken (JB) stadgar i princip att fast egendom är jord, indelad i fastigheter. Till fastigheter räknas också fastighetstillbehör, som t.ex. byggnader och träd. Regler om fastighetstillbehör finns i 2 kapitlet JB och bygger på två huvudsakliga principer, nämligen den om fysiskt samband och ägarsamband. Föremålet ska dels ha ett fysiskt samband med fastigheten, dels tillhöra samma ägare. Att föremålet ska ha ett fysiskt samband med fastigheten innebär att det ska ha anbragts inom fastigheten på ett ändamålsenligt vis. Om föremålet inte är anbragt i marken, som t.ex. en båt, räknas det inte som fast egendom. Dessutom ska föremålet vara anbragt för stadigvarande bruk, vilket innebär att det aktuella föremålet ska brukas mer permanent på fastigheten. Tillfälligt anbragda eller uppförda byggnader utgör således inte fastighetstillbehör. Vidare krävs det, som huvudregel, att föremålet ska ha tillförts av fastighetsägaren för att det ska anses utgöra fastighetstillbehör. Är det fråga om samäganderätt (till fastigheten) kan det ifrågasättas om det krävs att alla delägare ska äga föremålet för att det ska bli ett fastighetstillbehör. Om det endast är en av delägarna som äger föremålet kan det bli så att det inte blir ett fastighetstillbehör utan istället utgör lös egendom (jfr NJA 1985 s. 356, RH 1989:23, NJA 1982 s. 773). Ovanstående innebär att sådant som din make tillför fastigheten blir således normalt sett inte fastighetstillbehör, utan förblir lös egendom, såvida han inte anses ha överlåtit egendomen till dig och dina syskon. Föremålet kommer då "i samma ägares hand" (se 2 kap. 4 § 1 meningen JB). Din fråga är, som ovan nämnt, hur den lösa egendomen räknas? Jag tolkar det som att du undrar vem som har rätt till den lösa egendomen. Avgörande för äganderättsfrågan är i princip vem som har tillskjutit medel för anskaffande av den aktuella egendomen. Den som har betalat för en viss egendom anses också vara ägare till densamma. Om flera personer har betalat anses egendomen innehas med samäganderätt (se 1 § Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (SamägL)). Samäganderätten kan avslutas och brytas upp om delägarna inte är ense om vård och skötsel av egendomen. För att samäganderätten ska bestå måste delägarna enas inbördes, annars ska samäganderättsförhållandet avslutas genom att varje delägare får ut sin andel i form av pengar (se 6 och 8 §§ SamägL). Det innebär att din make, och samtliga övriga som betalat den lösa egendomen, har lika rätt till medbestämmande m.m. Jag hoppas att jag har förstått din fråga korrekt, trots att den är vitt formulerad. Om inte, får du gärna kontakta mig igen eller läsa vidare i de aktuella lagarna. JB finner du genom att klicka på följande länk: https://lagen.nu/1970:994 och SamägL genom att klicka på: https://lagen.nu/1904:48_s.1. Vänliga hälsningar,

Brottsanklagelse

2012-09-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag har väldigt svårt att förstå en situation som har uppstått för en person i min närhet: Han var ute och festade och var full och hade mycket kontanter på sig. På väg hem blir han rånad av två tjejer och en kille med kniv. När dessa personer beger sig från platsen följer han efter samtidigt som han ringer polisen. Polisen kommer och pratar med både "sidor". Rånarna uppger då att han ska ha våldtagit en av tjejerna. Den stora summan kontanter hittas i rånarnas väska. Min bekanta blir gripen för våldtäkt på plats. Han sitter häktad och alla sedvanliga undersökningar i jakt på teknisk bevisning för våldtäkten genomförs, men utan resultat. (eftersom det inte skett någon våldtäkt) Långt efteråt läggs förundersökningen ned, då det inte finns några bevis, annat än rånarnas utsaga. Kort efter detta tar åklagaren upp en ny förundersökning "köp av sexuell tjänst". Våldtäktsförundersökningnen lades ju ner när det inte fanns några bevis för våldtäkt, men då ändrar bara åklagaren punkten till köp av sexuell tjänst? Mina första reaktioner är: 1. man får känslan av att åklagaren endast är ute efter att sätta dit killen för något, vad det än må vara. 2. hur trovärdigt vittne är en tjej, och de andra, som först säger att hon blivit våldtagen och sedan ändrar sig själv till att vara prostituerad? Och sen bara det logiska tänkandet i det hela: han ringde polisen, inte de.
|Hej! Det första jag vill ta upp är det märkliga i att din vän blev häktad. Häktning är en allvarlig frihetsinskränkning och får enligt 24 kap RB endast ske om man tror att personen ska fly, undanröja bevis, eller fortsätta begå brott. Häktning innebär att man sitter inlåst i väntan på rättegång. Att man tas med till polisstationen och måste vara med på ett förhör och liknande är dock något man får finna sig i. Frågan är då om din vän satt inlåst under en längre tid, vilket är något som inte kan accepteras eller om det var så att han bara blev anhållen en kortare tid? Vad gäller åklagarens beteende verkar det som om han på grund av summan kontanter som fanns inblandad misstänker att det rörde sig om prostitution, alltså köp av sexuell tjänst, det verkar ju, utifrån den information jag har fått som om det inte finns tillräcklig bevisning, en utsaga från en vittne är i de allra flesta fall inte tillräcklig bevisning, det är dock möjligt att åklagaren tänker använda pengarna som bevisning, det framstår ju som suspekt att din vän hade på sig en stor summa kontankter. Utifrån den information jag fått är det svårt att ge några direkt råd utan min rekommendation är istället att din vän kontaktar en advokat, om det skulle komma till rättegång kommer en offentlig försvarare att utses som kan försvara honom.

Uthysning av sambo

2012-09-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Min f.d. flickvän vägrar att flytta. Hon står inte på hyreskontraktet, är ej folkbokförd hos mig och inget avtal finns mellan henne och mig. Jag vill få ut människan med hänsyn till mina barn. Jag har gett henne möjligheter och tid att avlägsna sig. Vi är inte registrerade sambos. Hon hävdar hon har rätt att ockupera mitt hem. Vad gäller?
|Hej! Först vill jag klargöra att det inte spelar någon roll om ni varit "registrerade sambos" eftersom man för att vara sambos inte behöver registreras på något sätt, det är i sambolagens mening tillräckligt att ni bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden. Detta har betydelse såtillvida att om ni har skaffat hemmet för gemensamt bruk har hon rätt att kräva hälften av bostaden och bohaget. Om du dock hade hemmet redan innan hon flyttade in har hon inte rätt till detta. Vad gäller avhysningen kan man få hjälp från Kronofogdemyndigheten för att avhysa hyresgäster som inte betalar hyran och liknande, eftersom ni är samboende och hon inte är hyresgäst gäller ju dock inte detta utan detta är en situation som inte är direkt lagreglerad. Min rekommendation är istället att du helt enkelt vänder dig till polisen och förklarar din situation så att de kan hjälpa dig med avhysningen om hon inte lämnar frivilligt. Eventuellt skulle kanske även socialnämnden i din kommun vara till hjälp.

Gallring ur belastningsregistret

2012-09-02 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Jag åkte fast för snatteri då jag var 18 år och fick betala böter. Vad jag gjorde var fel och sedan den dagen har jag följt lagen till punkt och pricka. Ett snedsteg helt enkelt. Det har gått mer än 5 år sedan och vad jag förstått så ska noteringen vara borta. Jag har tänkt att söka Polishögskolan och undrar om mitt snedsteg kommer att bli ett problem för mig även om noteringen är borta? Skulle vara oerhört tacksam för svar.
Frida Karlsson |Hej, Precis som du säger har belastningsregistret rensats om det gått mer än 5 år. Det ska därför inte bli ett problem för dig då de inte längre kan se att du begått ett snedsteg utan det är upp till dig att avgöra om du vill berätta om det eller inte. Vänligen,

Belastningsregistret

2012-08-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Jag åkte fast för snatteri då jag var 18 år och fick betala böter. Vad jag gjorde var fel och sedan den dagen har jag följt lagen till punkt och pricka. Ett snedsteg helt enkelt. Jag har drömt om att bli Polis ända sedan jag var liten och skulle gärna vilja söka in till Polishögskolan. Jag har väntat med att söka in tills min notering är borta från belastningsregistret och den försvann för ett halvår sen. (Jag är 24 nu) Jag läste att Polisen har ett eget register där de kan se mitt brott ändå även om det inte finns kvar i belastningsregistret längre, stämmer detta? Nu när jag skulle fylla i ansökan så fick jag frågan om jag gjort ett brott/fått böter. Jag vill ogärna nämna snatteriet, dels för jag är en annan människa idag och dels för att jag är så otroligt rädd att bli bortvald pga detta. Samtidigt vill jag vara ärlig men jag vet inte om det i detta läget gynnar mig om jag är det. Sedan snatteriet har jag arbetat i klädesbutiker och räknat stora summor pengar, det har såklart aldrig funnits på kartan att jag skulle stjäla något av det! Vill du snälla guida mig igenom detta och berätta för mig hur jag ska gå tillväga. Tack på förhand. Mvh Tina
Mitar Marjanovic |Hej, Precis som du verkar medveten har domen gallrats ur belastningsregistret, vilket innebär att uppgifterna som tidigare fanns i belastningsregistret har förstörts och enbart finns kvar för forskningssyften i BRÅ:s forskningsregister. Vid din ansökan till polishögskolan kommer alltså beslutet om åtalsunderlåtelsen inte att dyka upp i något annat register varken hos Polismyndigheten eller någon annan myndighet för den delen och heller inte synas på ett utdrag från belastningsregistret, utan det är upp till dig om du vill dela med dig av den informationen i din ansökan. MvH